• Älgskadefondsföreningen

Skyltar om övervakade björnåtlar spolierar forskning?

NotiserPublicerad: 2008-02-21 14:35

Sven Brunberg Skandinaviska projektet i Tackåsen, Ljusdal, och Jonas Kindberg på Statens lantbruksuniversitet, SLU, väntar nu på tillstånd för att sätta upp kameraövervakning på björnåtlar. Avsikten med kamerorna är att undersöka hur björnar beter sig vid åtelplatser. Resultaten kan vara till nytta om åteljakt på björn tillåts.
Kamerorna är tänkta att sättas upp vid två åtelplatser vardera på båda sidorna av gränsen mellan Dalarna och Gävleborgs län, i Orsa Finnmark.
Projektet har fått klartecken från länsstyrelsen i Gävleborg. Nu är det bara beslutet från länsstyrelsen i Dalarna som inväntas.
Kravet från länsstyrelsen i Dalarna är att platserna ska skyltas om att kameraövervakning sker. Björnforskarna håller inte med, de menar att forskningen skulle påverkas negativt.
– Skyltar kan innebära att folk kommer till observationsplatserna. Och kommer det folk försvinner björnarna och då är hela studien förstörd, säger Sven Brunberg till Ljusdals-Posten.
Nu hoppas Skandinaviska björnprojektet att länsstyrelsen i Dalarna presenterar sitt beslut före april.
– I april vill vi igång med fältstudierna. Visserligen kan vi begränsa studierna till Gävleborgsdelen. Men ur forskningssynpunkt blir de mer heltäckande om vi också får med dalasidan, förklarar Sven Brunberg för Ljusdals-Posten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Också ett sätt att hålla sig med jobb.

2008-02-25 09:19

Jag har under alla år jag sysslat med jakt regelbundet blivit förundrad över så kallade forskares uppfinningsrikedom vad avser olika forskningsprojekt. Man har åtskilliga gånger konstruerat ett behov av en viss typ av forskning, allt för att hålla sig med jobb och inkomst. Det gäller att hålla bollen rullande år efter år. Vad blir nästa steg?

1. Rävåtel

2008-02-22 08:34

Sätt er vid en rävåtel, de äter väl bara. Jag tycker nog att våra pengar skall användas på ett bättre sätt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons