• Älgskadefondsföreningen

Slutbråkat om skjutbana

NotiserPublicerad: 2011-02-03 10:19

I snart sex år har en konflikt blossat mellan Svenska Jägareförbundet och de närmaste grannarna vid Öster Malma i Sörmland. Konflikten har gällt ett nybygge av en skjutbana. 

Jägareförbundet ville bygga en ny skjutbana vid den Natura 2000-klassade sjön Likstammen. Grannar och naturvårdsorganisationer protesterade mot planerna, då sjön har höga naturvärden.

I höstas fick grannarna rätt i Miljödomstolen. Jägareförbundet valde då att överklaga till Miljööverdomstolen.
Nu har Jägareförbundet dragit tillbaka överklagandet. I stället kommer de att söka tlllstånd för att bygga ut den skjutbana som redan finns.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB