• Älgskadefondsföreningen

Slutjagat i Kalmar län

NotiserPublicerad: 2006-01-09 14:10

I Kalmar län är januarijakten redan slut. Djup snö med rejäl skare innebär att länsstyrelsen stoppat all jakt på klövvilt med drivande hund.
Jaktförbudet har bestämts både med tanke på jakthundarna och viltet.
Det är hård konkurrens om betet bland hjortdjuren som behöver sin energi för att hitta mat i skogen. Då är det fel att utsätta viltet för hunddrev, tycker länsstyrelsen.
Regn, snö, tö och frysgrader om vartannat har skapat en isskorpa som skär sönder både hundar och viltet.
Även snödjupet kan ge problem för hundar, särskilt om en hund behöver komma undan ett anfallande vildsvin.
Skulle det bli mildväder och snön smälter undan kommer förbudet att använda drivande hund att upphävas.
Från och med sista januari är det hur som helst slut på rådjursjakten.
Flera jägare tycker att det är onödigt att länsstyrelsen tagit det ovanliga beslutet om ett jaktstopp.
– Det ingår i jägarens egen bedömning att avgöra vad som kan vara tjänligt, säger Ulf Johansson, jaktvårdskonsulent i Jönköpings län. Man släpper inte en hund under rådande omständigheter, säger han till Västervikstidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Hundförbud i Kalmar

2006-01-13 09:29

Tydligen var omständigheterna av sådan karaktär att ett hundförbud var nödvändigt med tanke på både djur och hundar, det är fel att säga att jägarna kan bedöma detta själva.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons