• Allmogejakt

Småviltjakten ska ses över

NotiserPublicerad: 2006-11-21 16:24

Nu kommer reglerna kring småviltjakten i fjällområdet ses över. Orsaken är Kommerskollegiums kritik mot de nuvarande reglerna, som anses diskriminera utländska jägare.
Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson skriver i ett pressmeddelande:
”Vår grundläggande uppfattning är att utnyttjandet av den naturresurs som jakten och fisket utgör i första hand ska vara förbehållna de som bor i Sverige. Att det går att skapa högklassiga turistprodukter kring naturresursen är en bieffekt som är mycket bra. Men detta får inte tränga undan de svenska jägarna. Vi måste hitta ett system som förenar bägge synsätten.”
Kommerskollegium anser att länsstyrelsens nuvarande utformning av jaktreglerna strider mot EG-rätten om fri rörlighet för varor och tjänster.
I februari 2007 tas beslut om nya regler.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere