• Pinewood

SNF till högsta instans om vargjakt

NotiserPublicerad: 2012-05-19 09:04

Naturskyddsföreningen vänder sig till högsta instans för att få rätt att överklaga beslut som rör vargen, skriver ATL.

Föreningen överklagade förlängd skyddsjakt på varg men fick nobben i de lägre instanserna. Nu vill man att högsta förvaltningsdomstolen ändrar beslutet och samtidigt ger miljöorganisationer rätt att överklaga beslut som myndigheterna fattar.

Vill ha talesrätt
Naturskyddsföreningen har också vänt sig till EU-domstolen och vill ha ett förhandsavgörande. Kravet är att bevarandeorganisationer får talesrätt i frågor rörande jakt på hotade arter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Calle Cederborg

2012-05-20 13:05

Läs vad Fredde skriver några gånger till så kanske det klarnar. Sen är det bra att kunna skilja på SJF och SNF. Fredde har ju rätt. Det är jägarna som genom sitt viltvårdsarbete har sett till att vi har så mycket vilt i markerna. Framför allt genom att skapa biotoper som viltet trivs i, anläggande av viltåkrar, återskapande av våtmarker, vinterutfodring av rådjur, hjort, vildsvin och fåglar, etc. Det är oftast intresserade jägare som drar igång sådana projekt.

12. Beslut

2012-05-20 09:22

Om man får rätt att överklaga beslut som myndigheterna fattar beträffande jakt är bristen på arbete löst för den närmaste framtiden. Ändlösa parodier får aldrig något slut oavsett beslut - överklagande osv.
§1 i naturskyddsföreningens agenda är nämligen: Mera varg!
Dessutom är inriktningen att allt mer skall förbjudas - kanske det är dags att förbjuda människan i naturen? Eller varför inte boendet på den svenska landsbygden?

11. Missförstånd Fredde

2012-05-20 09:22

SNF och JRF har ingen del i skapandet av dagens biologiska mångfald. Den är skapad av människor som en del av kulturlandskapets framväxt. Före vargens ankomst var SNF mycket aktiv för att hjälpa bevara vårt kulturlandskap. Nu offrar de alla sina tidigare mål för de fritt växande rovdjursstammarna. Stammar som utarmar kulturlandskapet. En gång stod t. ex. fäbodbruket högt på de skyddsvärde miljöerna både för WWF och SNF. Idag betraktar de fäbodarnas djurhållning som en belastning. Liksom våra unika lantbruksraser anpassade för att vara klimatsmart produktiva i våra skogslän.

10. Mikael Karlsson...

2012-05-20 09:21

...är en opporturnist av sämsta sort. En gör karriär och tjänar bra på att skrika om allt som är för ögonblicket är politiskt korrekt. SNF är en organisation med så många tjänstemän så det räcker och blir över - friställ 75% så blir det några kronor över till det som de säger sig värna om. Fy för kapitalegoekosofer!

9. Redan på förslag i Rovdjursutredningen!

2012-05-19 17:09

Liljelund har redan gått kramarorganisationerna till mötes och föreslår att det i samband med att jaktlagstiftningen och miljöbalken "moderniseras" utreds om inte miljöorganisationerna ska ges talesrätt (rätt att överklaga) i jaktliga frågor! Följ noga hur DIN riksdagsman röstar i dessa frågor framöver!

8. Naturvärnare

2012-05-19 15:44

Räknas inte SJF och JRF till naturvårdsorganisationer. Är det inte genom dessa vi har den artrikedom vi har idag.

7. Dags att starta § 28 jour...

2012-05-19 15:10

Snart är ända sättet att freda familj och tamdjur § 28. Någon hjälp från myndigheter existerar inte, då dessa är lierade med NSF, miljöpartiet, vpk, m.fl naturmuppar, vapenhatare och missunnsamma personer.

Dags för ett telefon nr typ 112 för att freda sig, familj och djur, när man har rovdjur på tomten eller i hagen. Polis eller länsstyrelse är lönlöst att ringa då man enbart riskerar oförskämdheter, trakasserier och nu mera även att bli anhållen och häktad. Det ända som gäller är mer bly i luften när ulven kommer på besök!

6. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?...

2012-05-19 15:09

Grovt jaktbrott...
Förberedelse till grovt jakt brott...
De mänskliga rättigheterna gäller det inte boende på landsbygden som känner psykisk påverkan och ohälsa för sina djur...
Går den svenska lagen över gällande folkrätts lag/ar?
Djurhållare på Sveriges landsbygd och jägare är en minoritet som beslutsfattarna medvetet trakasserar.
Det har hänt attentats mot religiösa byggnader, och då är det rubriker i tidningarna...
Men brinner skjutbanor ner, vakttorn förstörs och jakter saboteras, då lyfter polis och åklagare knappt på ögonbrynet...
Nej behandlingen som "vi" som minoritet får utstå borde prövas i FN om det är övergrepp i rättssak...

5. Det är så fel

2012-05-19 15:08

Det är som Småland skriver, det är ledningen av SNF som spårat ur bortom allt förnuft. Jag tror inte stockholmsledningen är omtyckt ute i länsföreningarna.
Men det som jag tycker är så fel och tråkigt är att vi borde kunna stå på samma sida, och det gör vi faktiskt när det gäller det mesta utom just rovdjuren. Jägarkåren har intresse av miljön, vi trivs i naturen (helst den ursprungliga och av människan opåverkade), vi gillar djurlivet och gläds över det mesta som gläder även en SNF:are.
Vi står på samma sida i miljövårdsfrågor om det inte spårar ur i extremåsikter, det måste finnas en ekonomisk realism. Det är Naturskyddsföreningens diktatoriska ledning med jägarhat och rovdjursdyrkan som är hindret.

4. Trovärdighet noll!

2012-05-19 14:05

Det hela blir ju lite meningslöst eftersom dom kommer att överklaga ALLA skyddsjaktsbeslut. Ingen varg ska ju skjutas någonsin. Trovärdighet noll!

3. Vilka tror dom att dom är?

2012-05-19 14:05

Visserligen tror eller vet Mikael Karlsson att han styr världen och han får ju mycket tid i SVT, men får dom lillfingret tar dom hela armen så det får inte hända.

2. Varför inte?

2012-05-19 12:17

Börjar irritera mig märkbart på den organisationen och framfö rallt dess ordförande! Han är inget annat än en fullständig jakthatare.
Men varför, är inte vi, jägarorganisationerna, lika effektiva med att överklaga och dra våra intressen till Eu? Vi har ju våra rättigheter, ett kulturarv och framförallt nationalsymbolen ÄLGEN att värna om! Vi får sluta hugga inbördes och enas, för tänk bara det senaste året och vad som hänt när det gäller jaktfientlighet. Det är hög tid att även vi börjar synas!

1. Dom är ej part

2012-05-19 12:16

Dessa sammanslutningar är ingen part i rovdjursdebatten, ej heller några av de skadelidande och drabbade. Därför skall de ej ha rätt att överklaga eller påverka. De är endast grupper av
extremister.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB