• Älgskadefondsföreningen

Snörika vintrar har gett fler rävar

NotiserPublicerad: 2010-10-24 10:01

Rävstammen, speciellt i södra Sverige, tycks ha ökat och det är de gångna kalla och snörika vintern som är orsaken. Både jägare och forskare har märkt ökningen.
Zoologen Lars-Åke Janzon vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm säger till TT att räven inte har många naturliga fiender, utan i princip bara människan och större rovdjur. Sjukdomen rävskabb, som orsakade en kraftig minskning av rävbeståndet på 1980-talet, finns förvisso kvar, men utgör inte längre något hot mot rävstammen.
Under ett par år har vintrarna varit snörika i hela landet, vilket i sin tur gynnat tillväxten av rävens basföda, smågnagare.
Från jägarhåll lyfter man nu ett varnande finger för den växande rävstammen, som på sikt kan påverka övriga småviltpopulationer, som rådjur och hare. En viktig viltvårdsåtgärd är att begränsa rävens tillväxt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB