• Älgskadefondsföreningen

Spray mot älgskador

NotiserPublicerad: 2011-05-11 11:45

De betesskador som älgarna orsakar kostar hundratals miljoner varje år. Forskaren Kerstin Sunnerheim har tagit fram en spray som ska motverka betandet, Anti-bet. Hittills har sprayen visat sig vara så pass effektiv att till och med Kerstin Sunnerheim själv är överraskad.

Fältstudierna har pågått i snart fyra säsonger, och statliga Sveaskog har visat stort intresse. Förra året sköt bolaget till 1,5 miljoner kronor.

– Vi har även pratat med Skogsstyrelsen, SCA och Persson Invest, som alla är intresserade, berättar Kerstin Sunnerheim på Mittuniversitetet till Sundsvalls Tidning.
Ett fältförsök startades i november på Sveriges lantbruksuniversitets mark i Vindeln. Försöket bekostas av Sveaskog och ska utvärderas i slutet av maj.
Resultatet av ett tidigare fältförsök var riktigt bra.

Mycket färre bett
– Av 58 träd hade vi bara två bett på de behandlade topparna av ungtallarna. Däremot hade vi 625 bett på obehandlade delar av träden och på grannträd, säger Kerstin Sunnerheim till Sundsvalls Tidning.
Numera är Kerstin Sunnerheim docent i organisk kemi, men under sin tid som doktorand i Uppsala diskuterade hon och en älgforskare ett kemiskt försvar mot de betesskador som älgarna orsakar.
– Träden har själva försvarsmekanismer, som gör att de smakar olika. Men när älgarna är hungriga och har svårt att komma åt annan föda på vintern, så äter de av ungträden ändå och helst då tallarnas toppskott.
Följden av betandet är att tallarna växer krokigt. De gör att de inte duger till sågtimmer, utan bara till massaved. Det orsakar stora kapitalförluster.
Petter Sunnerheim är son till Kerstin och driver företaget Sylvestris AB som ska kommersialisera produkten Anti-beta.
– Det finns beräkningar som säger att kostnaden för betesskadorna ligger på mellan 500 miljoner och 1,3 miljarder kronor per år, säger Petter Sunnerheim till Sundsvalls Tidning.

En mix av trädens smaker
Anti-bet består av en blandning av växternas egna substanser för att få fram en smak som älgarna tycker ännu mindre om. Medlet sprutas i toppen på unga tallar som är mellan 1-2,5 meter höga. 
Åtgärden bör göra att älgarna väljer andra träd, eller äter längre ner på trädet så att betesskadorna inte leder till samma följder.
– Medlet verkar även vara effektivt mot rådjur, säger Kerstin Sunnerheim, som har provat medlet hemma i trädgården, till Sundsvalls Tidning.
Det finns även planer på att ta fram medel mot sork och snytbagge. Nu ska dock fokus läggas på att få fram bra resultat för Anti-beta och sedan erbjuda medlet på marknaden.
– Det ska också godkännas av Kemikalieinspektionen och det kan ta upp till flera år. Har vi tur kan Anti-beta vara ute om 2-3 år, åtminstone i Sverige, säger Petter Sunnerheim till Sundsvalls Tidning. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Skapa mer foder istället...

2011-05-12 21:37

Sätt in åtgärder för att skapa mer foder åt älgarna. Där det finns gott om fint löv äter de i första hand det trots myten om tallskott som basföda. Där skadorna uppstår har man röjt fel ! Röj lövet på en meters höjd istället o skapa begärligt foder...

2. Älgskador

2011-05-12 09:33

Älgen gör nog mindre skada än skogsbolagen själva, det finns snart ingen skog kvar!!!!!

1. Dumheter

2011-05-11 22:48

Som att inte djuren har det svårt nog på vintern, nu ska man tvinga dem att avstå viktig föda också. Girigheten är den dummaste faktorn i skogsbruket. Men att pengar går före etiken och moralen är för mig inget nytt. Att hjälpa djuren med ökade födotillgångar och ge dem alternativ är en sak men man kan inte tvinga dem, då handlar det om djurplågeri. Vad är det för kostnader det pratas om? Har jag aldrig förstått mig på? Den största värdeförlusten står skogsbruket för. Oavsett hur många älgar som finns i landet så slår de aldrig skogsbruket.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB