• Pinewood

Stopp för nordiska älghundsregler

NotiserPublicerad: 2012-04-23 19:42

Det blir inga gemensamma nordiska provregler för älghundar då Svenska älghundsklubben sa nej till förslaget vid årsstämman i Östersund i helgen.
–  Jag tycker det är väldigt tråkigt att vi inte tog de nordiska reglerna. Det hade varit bra för avelsarbetet om vi haft gemensamma provregler i hela Norden.

Det säger Sven Eric Arvidsson från Lycksele, uppfödare av Jämthundar med kennelnamnet Bräntbacken. Arbetet med att ta fram gemensamma nordiska regler har pågått en tid och för ungefär ett år sedan pressenterade ett första förslag.
Förslaget fick då en del kritik och har därför omarbetats på en rad olika punkter. Enligt regelförslaget skulle bedömningspunkterna vid proven minskas från 13 till tio. Tanken var också att man skulle använda GPS för att kunna bedöma hundens arbete.
–  Idag kan en hund fara iväg med full fart och vara borta en stund och sedan komma tillbaka med samma fart och man tycker att hunden har ett bra sök. Men hunden kan ju ha stått och grävt i en buske istället för att söka. Det är det ingen som vet något om. Med GPS hade vi kunna se sådant, säger Lennart Holmsten, ordförande i Älghundsklubben.

Röstade nej
Men årsstämman sa alltså nej med 31 röster mot och 26 röster för en förändring.
– Förändringsbenägenheten är inte särskilt stor och enligt stadgarna har vi i styrelsen inte rösträtt så därför föll förslaget, säger Lennart Holmsten.
I Finland är de nya reglerna redan antagna och i Norge räknar man med att de nya reglerna kommer att klubbas inom kort.
Vid årsmötet beslutades också att Gråhundsklubben går in i Svenska Älghundsklubben. Det betyder att Svenska Älghundklubben numera omfattar följande raser; Jämthund, Gråhund, Hälleforsare, Svensk vit älghund, Karelisk björnhund samt de tre laikorna, Östsibirisk, Västsibirisk och Rysk-europeisk Laika.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. BOB

2012-04-26 08:35

"Beslutet som togs i Östersund är ett resultat som delegaterna hade med sig från respektive årsmöten därför behövdes heller ingen debatt innan omröstningen". Du analyserar saken mitt i prick. Medlemmarna har inte fått komma till tals i denna fråga. Detta p.g a att bristfällig information till just medlemmarna.

11. Nordiska regler

2012-04-25 13:28

Nuvarande 13 momentsregler kommer att revideras så att gps-bedömning blir möjlig provsäsongen 2013. Det förslaget finns på några lokalklubbars hemsidor, bla västernorrland, norrbotten

10. nordiska regler

2012-04-25 13:28

Lite funderingar jag tänker inte gå in i någon debatt för eller emot reglerna. Men alla som klagar över beslutet i detta forum och div andra, Har ni verkligen engagerat er i frågan och satt er in i beslutet som togs på SÄK`s årsstämma.Har ni varit på respektive lokalklubbs och rasklubbarnas årsmöten och yttrat er i frågan. Reglerna har legat ute på hemsidorna och vissa klubbar har skickat ut de via snigelpost så att alla skall ha möjlighet att yttra sig. Beslutet som togs i östersund är ett resultat som delegaterna hade med sig från respektive årsmöten därför behövdes heller ingen debatt innan omröstningen.

9. Grymt....

2012-04-25 08:44

grymt tråkigt. Allt skulle underlättas med ett samabete.
Gå halva vägen var och använd pejlen till vissa moment där den gör verklig nytta

8. Man blir förvånad

2012-04-25 08:43

Sverige ska stå utanför jaha och varför,det måste väl ändå va att få fram bra älghundar som räknas och då är väl gemensamma regler ett bra verktyg. Men Tydligen inte för Svenska Älghundsklubben. Konstigt!.....

7. Samarbete i Norden

2012-04-24 14:41

Förändringsbenägenheten är inte särskilt stor, detta är ett mycket riktigt konstanterande. Nu när det är sagt NEJ till nordiska regler, skall vi trots detta ta en del av dom reglerna, och revidera nuvarande regler, till användandet av GPS. Jag förstår inte, men nu är det ju bestämt i "demokratisk" ordning. Måste kännas tungt för er i Nordiska Älgunionen att inte få med Sverige, för ni medlemmar skall veta att det är lagt ner ett jättearbete i detta försök att införa Nordiska, med all rätt, för ni som arbetat skall ha en stor eloge, men det är bara att beklaga att Sveriges representanter var allt för svaga i informationsbiten,
(enskilda medlemmar har stått utanför informationen) till skillnad ifrån Norge och Finland som fick ut budskapet i positiv anda, svagt av SÄK:s styrelse att inte kunna övertyga alla lokalklubbar styrelsens uppfattning.
Hoppas bara att Norge och Finland är samarbetsvilliga med oss, trots att vi står utanför dom Nordiska reglerna.
Men då är det som jag började inlägget Citatet av L. Holmsten: "Förändringsbenägenheten är inte särskilt stor", ett samarbete är jätteviktigt för att föra aveln framåt.

6. Mycket tråkigt...

2012-04-24 14:40

och det för absolut inte frågan framåt. Heder åt Finland och Norge som jobbar på inför framtiden. Så många timmar som det här stötts och blötts innan förslaget kommit fram och så blev det ingenting. För mig är det en självklarhet att GPS får användas för det är så många som jagar på vargmarker och intill trafikerade vägar och då vill man gärna kunna hämta sin hund fortast möjligt ibland. Men om man via GPS:en kan se att hund är på väg tillbaks finns det ju ingen anledning att kanske hämta den. Vargen då kanske?
Sedan är det ju ett måste vid injagning att man lär hunden att hitta tillbaks självmant såklart men i vargrevir så ställs allt i en annan dager och man kanske inte har andra marker att jaga på heller? Nej, aldrig har så många lagt så mycket tid och fått ut så lite. Jägarkåren är konservativ och det verkar som om hundägarna är det i synnerhet.

5. Detta är

2012-04-24 10:21

ett svidande nederlag för vi som sett fram emot ett utökat Nordiskt samarbete.
Tyvärr har det pågått en stark lobbing för att säga nej, inte minst ifrån Västerbottens älghundklubbs ordf.
Ett utökat samarbete stärker utan tvekan avelsarbetet. Jag vill påminna att det var våra finska vänner i öst som grundlade de nuvarnde jpr-reglerna med 13 mom.
Dåvarande representanter Göte Röst, Sture Sjödin, Björn Alenius, Ove Burström mfl insåg en klar fördel med finnarnas regelverk. Efter smärre justeringar antog SÄK jpr-reglerna med 13 mom 1992.
Avelsarbetet med älghundar har gått starkt framåt i Norden och ett utökat samarbete är självfallet nödvändigt.
Vi må betänka att Finland har en mkt större verksamhet än SÄK samtidigt som de har ett ofantligt stort upptagningsområde i öst med Ryssland o Baltikum. De erkända raserna i SÄK, laika och karelska börnhundar härstammar som bekant från öst.
Ett olycklig och ogenomtänkt beslut är taget och lär ju bestå ytterligare i 5 år då den nya revideringen av jpr-reglerna fastställts.
Ett mkt märkligt beslut togs också då det gällde att direkt gå till sluten omröstning utan att delegaterna öppet diskuterat frågan vid SÄK högsta beslutande organ nämligen årsstämman. Självfallet kan vi utgå från att en stark lobbing iscensatte förslaget om sluten omröstning.
Samtidigt måste vi inse att motståndarna till nordiskt gemensamma jpr-regler anser sig själva som världsmästare.
SÄK styrelse som består av valda representanter av medlemskåren hade godkänt förslaget med ett ja till samarbete.
Lite förvånande att inte SÄK styrelse ställde sina platser till förfogande efter stämmans beslut, kanske detta årtiondets viktigaste beslut.

4. Klubben för inbördes...

2012-04-24 09:21

beundran vill nog inte att man skall kunna verifiera deras hundars sök på ett bra sätt. Är medlem i en länsklubb och deta beslut ligger nog i deras linje att försöka hålla utomstående ute.

3. Bra Sverige

2012-04-24 09:20

Då måste de bli lättare att måna om kulturen, om man ger fan i och använder GPS, sen gör dom inge annat än åker och hämtar hundar efter vägarna. Hundarna lär sig inte att gå tillbaka bättre att satsa på hundar som vill sammarbeta med förare

2. Oväntat beslut.

2012-04-24 08:07

Det hade varit väldigt intressant att få höra hur resonemanget gick på stämman och få höra hur motståndarna till nya förslaget tyckte och tänkte.Var det nya tekniken som spökade? Kan man bara sköta GPS:en tycker jag nya förslaget är överlägset de nuvarande reglerna.

1. Rasklubbar inom SÄK

2012-04-24 08:07

I Svenska Älghundklubben finns i nuläget 5 rasklubbar (Svenska Laikaklubben, Hälleforshundklubben, Björnhundklubben, Svenska vita Älghundsklubben samt Svenska Jämthundklubben. Svenska Gråhundklubben blir ansluten först 2013-01-01. Även rasen Norsk Älghund, svart, ingår i Svenska Älghundklubben.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB