• Pinewood

Tio norska myskoxar fällda

NotiserPublicerad: 2014-04-24 10:43

På onsdagen fälldes tio myskoxar av norska Statens Naturoppsyn. De hade etablerat sig utanför kärnområdet på Dovrefjäll i Sør-Trøndelag, vilket inte är önskvärt.
– Gruppen har hållt till vid Dalsida i Lesja de senaste två åren och inget tyder på att de kommer att vandra tillbaka till kärnområdet. Enligt förvaltningsplanen fattade vi därför beslut om att avliva dem, säger Erik Lund på Miljødirektoratet till tidningen Vigga.
Det har aldrig tidigare skett en så omfattande avskjutning av myskoxe tidigare. De som vandrat iväg förut har lyckats drivas tillbaka. Dessa tio som nu är avlivade kommer att undersökas och tas prover av. Skinn, kött och troféer kommer att säljas via viltfonden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. "Djurvänner" är de vilda djurens värsta plågoandar

2014-04-28 11:28

Etik i detta sammanhang är att följa uppgjorda planer för att såväl vilda som tama djur och människor skall må bra och inte plågas. I Norge har myndigheterna upprättat en förvaltningsplan för myskoxe, planen innebär att myskoxarna skall finnas inom ett område på Dovre som har en för myskoxar gynnsam natur och ett lämpligt klimat. Myskoxen är ett arktiskt djur och far inte väl i varmare klimat. Vad som är ”speciellt” i Norge är att man följer noggrant uppgjorda planer för djurens bästa och som tar hänsyn till att mänsklig verksamhet skall skyddas. Djur som kommer utanför myskoxeområdet drivs tillbaka, eller om det inte går eller är olämpligt, så avlivas de. Beståndsmålet saknar en övre gräns, men ansvariga myndigheter har funnit att myskoxeområdet inte lämpligen kan hålla mer än ca 200 djur. För närvarande är det betydligt fler, och Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har därför begärt att våren 2014 skall 25 djur avlivas, samt att 15-20 djur avlivas varje år till dess att området håller ca 200 djur. En orsak till att man vill hålla djuren inom det beslutade området är konflikter med mänsklig verksamhet i fjällen, till övervägande delen friluftsliv, och en annan orsak är att man vill hålla en glesare stam därför att djuren har drabbats av dödliga epidemier som innebär en extremt plågsam död; i 2006 hittades 71 döda djur och i 2012 hittades 40 döda djur. Problemen med att flytta myskoxe är de samma som för varg; ”homing”, dvs. djuren återvänder hem. Signaturen "Djurvän" öppnar ständigt nya avgrunder när det gäller kunskapsbrist.

4. Etik

2014-04-26 09:31

Som jag sagt tidigare så har ju Norge en "underbar jaktetik" och är framförallt "ansvarsfulla i sin naturvård"...eller??? Kan man klubba ihjäl försvarslösa sälungar, harpunera fridlysta valar, tycka att 30 vargar är en tillräcklig stam (i hela Norge) och döda järvungar med hjälp av hund i lyor, så kan man döda myskoxar!!!! Norge tar väl inte någon som helst hänsyn till sina ekosystem och vilda natur! Lika okunniga i ekologi och biologi som en del andra länder här i Skandinavien, som tror att man kan ta bort ett djur ur en näringsväv/kedja utan att få konsekvenser för många andra arter och då pratar vi negativa konsekvenser...

3. Taxi?

2014-04-25 07:44

Det är bara vargar man bekostar med taxi. Myskoxen är ju tyngre. Man bär den inte så käckt över axeln. Sen kanske de inte hade den röda eftertraktade färggenen.

2. Stärka den svenska stammen

2014-04-25 07:44

Är det inte kris i den svenska flocken? Men den norska stammen måste vara stark.
Stora belopp läggs på att flytta elefanter i Afrika, elefanter som det ju trotts allt finns ganska gott om. Kunde inte dessa djur gjort nytta i Sverige, eller skulle det inte fungera?

1. Bedrövligt.

2014-04-24 15:04

Ett bedrövligt agerande av Norge!

I Sverige föder man upp myskoxar med de stora kostnader som detta innebär.
Varför flyttade man inte dessa myskoxar till den svenska sidan (myskoxflocken), istället för att skjuta dem!

Självfallet skall vi berika den svenska naturen med myskoxar.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB