• Pinewood

Tjänstemän beväpnas mot rovdjur

NotiserPublicerad: 2010-07-05 01:49

Fyra tjänstemän vid länsstyrelsen i Värmland ska beväpna sig med hagelgevär och pepparspray för att kunna skrämma varg och björn.
– Vi försöker se framåt hela tiden och vill inte hamna i situationer där något händer som skulle gått att hindra om vi hade haft rätt utrustning, säger Lars Furuholm till Värmlands Folkblad.
Hagelgevären ska laddas med gummihagel eller smällare. Även pepparsprayen ska vara ett effektivt personligt skydd mot rovdjur. Det är speciellt när personalen ska rycka ut och handskas med närgångna rovdjur som farliga situationer kan uppstå, bedömer Furuholm.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Varför ska vi ha björn i Värmland, Uffe?

2010-07-07 09:56

Är erfarenheterna så lysande i Gävleborg av björn att det är ett önskvärt djur? Har människorna blivit lyckligare? Se på Orsa besparingsskog vad som händer med både varg och björn i området. Är det inte bättre att man är beredd den dagen en björn försvarar sitt byte?

19. Få björnar i Värmland

2010-07-07 00:26

Enl. senaste publicerade björninventering konstaterades noll björnföryngringar i Värmland. Däremot regelbunden förekomst, alltså det spiller in björn från angränsande län. Vid senaste björnjakten 2009 fick två björnar skjutas i hela Värmland. Egentligen märkligt med jakt på en art i ett län där arten inte konstaterats föryngra sig, men det säger ändå något om hur mycket björn det finns i det länet. Om Siikavaara har, som han uttrycker sig, ambitionen att få "tyst på Stridsberg", så får han skaffa sig mer på fötterna innan han svamlar iväg.

18. Rikta kritiken åt rätt håll!

2010-07-06 11:56

Varför kastar ni er över Furuholm som om det är han som bestämmer vad den enskilde ska försvara sig eller inte försvara sig med?
Om det fanns fler tjänstemän inom denna sektor som Furuholm så skulle både vi jägare och landsbygdens folk nära rovdjuren ha bättre förutsättningar att komma till rätta med vårt gemensamma problem. Han har stor förståelse för rovdjursproblemen men som tjänsteman har han naturligtvis sina ramar att hålla förhålla sig till. Kasta inte skit på Furuholm för att han månar om sina medarbetare utan kasta åt det håll där vansinniga beslut tas. Frustrationen är stor ute i rovdjursland det är väl därför vissa kommentarer ser ut som de gör.

17. Ytterligare en kostnad för Skattebetalarna?

2010-07-06 11:55

Hur mycket får Rovdjuren kosta Svenska folket årligen?
Finns det något tak?
Vilka andra investeringar har fått stå tillbaka för den kraftiga ökningen av rovdjur sedan 90 talet?
Angående kostnader för den återetablerade vargstammen i Sverige, så är det omöjligt att få fram sådana uppgifter beroende på att de göms under andra beteckningar och konton än de som redovisas som rovdjurskostnader.
De belopp som årligen utbetalas för direkt påvisbara skador för dödade tamdjur, utgör endast en ringa del av den totala kostnaden som drabbar Skattebetalarna och alla enskilda djurägare och glesbygdsbor.
Enligt Sveriges riksdags utredningstjänst som sammanställt samhällets direkta och indirekta kostnader för rovdjurspolitiken daterat 2006-04-21 blir summan 2005 148 387 669;.+ ett antal okända antal kronor.
Det enda försök som gjorts att vetenskapligt försöka bedöma dessa totalkostnader, är den avhandling som Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för skogsekonomi, gjorde 1993. Publikationen har Beteckningen 165,1993, kostnader för de " fyra stora" rovdjuren i Svensk fauna. I denna utvärdering kom Lantbruksuniversitetet fram till att 500 vargar i Sverige, tillsammans med björn, Järv och lo, skulle innebära en Årlig kostnad för Svenska folket om 6 043 750 000 kronor i 1993 års penningvärde
. En årlig summa av Sex miljarder förtitre miljoner sjuhundrafemtio tusen Kronor i 1993 års penningvärde.

Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. och även om vi nu skulle ha enbart 210 Vargar i Sverige i dag så är det avsevärda kostnader.

16. Helt plöstligt kanppat inga björnar i S-län!

2010-07-06 11:54

Den där Stridsberg, han är en "roligare" typ än Furuholm. Djurägarna måste få skyddsrätt i djurskyddslagen med rätt att upp till 200 m från djuren få skyddsavliva rovdjur som hotar djuren som hör under djurskyddslagen. EU stöder oss i att ha en allomfattande djurskyddslag och skall alltid tolkas före bl.a jaktförordningar till djurens skydd. Calle har nog rätt att vi låter Furuholm gå före och sedan får vi andra kräva full skyddsrätt mot alla rovdjur. Furuholm skapar ett slags prejudikat åt oss om rätten att skydda både oss och djuren. Nya DsL måste innehålla full rätt och EU stöder också oss att skriva en skarpare skyddsrätt även mot rovdjur än vad direktiven anger. Vi måste ändra mer riktning från jaktfrågorna till djurskyddsfrågorna, då får vi tyst även på "roliga" Stridsberg, för det finns VÄL ingen som kan angripa vår ambition att skydda djuren.

15. Stenar...

2010-07-06 00:31

Dom kan väl göra så som andra som råkar ut för närgångna vargar rekommenderas att göra. Antingen gå med fickorna fulla med sten så att de kan kasta dessa emot vargarna eller börja leta efter stenar därute i skogen där det mesta är överväxt av gräs och mossa etc... för att sen.. ifall det hittas nån... kasta den emot vargflocken. Har vi människor inte samma värde?

14. Propagandan om de ofarliga rovdjuren har gett effekt.

2010-07-06 00:30

Märkligt hur man här hånar när en verksamhetschef med stora kunskaper om rovdjur vill skydda sina medarbetare. Nu tror jag inte på några bössor med gummikulor eller knallskott. De enda som ger bestående effekt mot vargar är verkansvapen. Däremot är erfarenheten av spray mot björn mycket övertygande. Långt effektivare än skjutvapen.
Det viktiga här är naturligtvis att om statens tjänstemän ska få skydda sig borde samma få gälla för djurägare som ska leta reda på djur i björnmarker.
Vapen på fäboden är besvärligt med gällande lagstiftning. Dessutom är de otympliga att släpa med sig. En behållare med björnspray i bältet är inte i vägen men är mycket effektiv om den måste användas.
Så ge Furuholm allt stöd istället. Det kommer oss tillgodo i slutändan.

13. Hur mycket björn i S-län Siikavaara?

2010-07-06 00:30

"Furuholms stackars björnar och vargar" skriver Siikavaara.
Beslutet gäller tjänstemän hos länsstyrelsen i Värmland och då bör det påpekas att rovdjurslänet Värmland knappast har en egentlig björnstam. Värmland har varg och lo och jag håller med om att beväpningen verkar omotiverad.

12. Han som bestämmer!

2010-07-05 19:03

Furuholm har nog bara agerat på beställning av G.Glöersen, för tycks vara han som bestämmer.

11. Löje och dumhet över alla gränser!

2010-07-05 15:29

Detta är ju rent nonsens och påträngande löjligt! Men då vet vi att rovdjuren är farliga även för dom som skall kunna dom, Tack för det.
Om någon konsekvens skall råda så ändra omg. § 28 så att alla rovdjur i närheten av bebyggelse oavsett vad den består av. omg. får fällas av den som är på plats och kan utföra detta, annars är det bara att inse konsekvensen av att varg o björn inte skall finnas i detta land utom möjligen några få ex.
Skall inte dessa tjänstemän kunna klara sig hur skall då övrig befolkning bestående av barn, gamla o tamdjur göra detta? Man måste väl för i herrans namn hålla ihop snacket lite grand även hos myndigheterna, detta är ju så lågt så man saknar ord.

10. Detta börjar....

2010-07-05 15:29

låta illa att från myndigheters sida skydda anställda för något som inte är farligt.Nu kanske skogsarbetaren från Orsa kan få sina pengar för björnen kanske kom från Värmland.Och är inte Björnen klass ett djur,men det kanske bara gäller för medelSvensson så varför hagelbössa och gummikulor det är ju till att reta Björnen med. Så Furuholm talar med kluven tunga,farlig för anställda men inte för andra.

9. ingen rädder för vargen här

2010-07-05 15:29

det borde räcka med leksakspistoler dom är ju bara lekfulla.

8. Furuholm är en "rolig" typ.

2010-07-05 14:38

Hans tjänstemän är tydligen mer värda
än antaällda eller egen företagare i skogsbruket, för dom får inte försvara sig mot Furuholms stackars björnar och vargar. Var skall detta sluta? Nej gör som Landsbygdsdemokraterna förslår, hägna in alla rovdjur och de utanför är jaktbara byten.

7. Billy the kid!

2010-07-05 14:35

Petuniabiologen Lars Furuholm får mig att tänka på Billy the kid, då han skall beväpna rovdjursspårarna med pumphagel och pepparspray.
Varför inte förse dem med rånarluvor också?
Det kanske skulle vara större nytta med att ge dem en kurs i etologi ( beteendelära ), är övertygad om att denna kunskap skulle vara till större gagn och nytta än de pepparspray och bössor med gummikulor.

6. De är inte farliga alls

2010-07-05 14:34

De är ju inte farliga alls enligt de flesta experter - varför börjar myndigheterna beväpna sig månne???
Barnen som leker på landet skall de också ha beväpning eller måste de vara inomhus?? Kanske kan man ta med sig några får ut i skogen för dem lär väl gå åt först??

5. Det är tydligen...

2010-07-05 14:34

väldig skillnad på folk och folk. Varför kan man inte se framåt när det gäller "vanliga" människor utan de anses kunna bo och leva med rovdjur tätt inpå sig, utan vapen. Men tanken slår mig " är det så att staten blir ersättningsskyldig om en statlig tjänsteman i tjänst blir skadad av rovdjur ?".
När mannen som röjde skog i Orsa blev angripen och svårt skadad av en björn så frånsvor sig ju staten allt ersättningsansvar.
Nej, att utrusta folk med vapen och pepparspray för att man är rädd för att något kan hända i en framtid är ju rent nonsens. Alla rovdjur är ju namngivna och snälla gossedjur så att ta till sådana här drastiska metoder
känns ju helt uppåt väggarna. Även tjänstemän på länstyrelserna måste lära sig umgås med rovdjuren för det måste ju vanligt folk göra.

4. Märkligt

2010-07-05 14:34

Hur många medarbetare vid länstyrelsen har blivit angripna av varg eller björn? Hur många skogsarbetare har blivit angripna av björn? Minst en men han fick avslag på att få medföra pepparspray i fortsättningen.

3. Skrämma varg??

2010-07-05 14:34

Skrämma björnen kan jag förstå, men vargen ska det behövas???
Vad jag har förstått så anfaller den inte männiksor.

2. vadå är dom farlig

2010-07-05 14:33

rovdjur är väll inte farliga?
Eller?

1. Första mötet?

2010-07-05 14:33

Man undrar hur personer som först möter dessa djur skall få "medel" att försvara sig. Är det igen skillnad på folk?
Förmodar att en rapport kommit från en Svensson.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB