• Älgskadefondsföreningen

Trädskällare inventerar tjädrar

NotiserPublicerad: 2007-08-21 10:37

Trädskällande hundar ska hjälpa till att inventera den krympande tjäderstammen.
Den nuvarande metoden för att inventera tjäder, de finska vilttrianglarna, har ansetts vara den bäst fungerande metoden. Men den är också arbetskrävande och kostsam.

Nu ska det göras försök att inventera tjäder med hjälp av stående hund. En utvärdering av metoden ska göras under tre år.
Om inventeringarna med hund lyckas bra ökar det möjligheterna för att göra mer omfattande inventeringar i framtiden.
Tjäderns utveckling är på nedåtgående, särskilt längre ner i Europa, och tjädrar är även svåra att inventera. Därför är det viktigt att hitta en inventeringsmetod som ger tillförlitliga resultat och är enkel och kostnadseffektiv.
Försöket med trädskällare som tjäderinventerare är ett samarbete mellan Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Använd proven

2007-11-30 09:08

Använd jaktproven som återkommer på samma plats år efter år. Provgrupperna kan räkna fågel när de går proven. Vi som går prov ser hur fågeltillgången varierar år från år.

2. Onödigt

2007-08-22 09:01

Många äldre vet att det är dåligt med fågel i dagens skogar, likaså finns kunskaper om att det är det moderna skogsbrukets fel. Exakt hur många fåglar det finns är lika onödigt att veta som en exakt siffra för andra arter. Inte ens i fallet varg och björn finns exakta uppgifter på antalet. Och nu pratar vi om en art som normalt borde finnas i hundratusentals. De som har intresse och rör sig i markerna, liksom lokalboende, vet oftast tillräckligt. Jag vill i fallet tjäder repetera framlidne Erik Arvidssons ord: förr kunde man inte gå ens 300 meter i skogen utan att skrämma tjäder.

1. Fungerar nog dåligt i vargbältet

2007-08-21 13:23

Ingen rekommenderad metod i Dalarna, Värmland och angränsande län. Har just pensionerat min 5-årige finnspets och gett honom livslång husarrest. Så vi ställer inte upp.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons