• Pinewood

Tragisk jaktolycka upp i hovrätten

NotiserPublicerad: 2011-12-30 15:29

Den tragiska olyckan då en kvinnlig jägare sköt ihjäl en skidåkare i Småland kommer att prövas av hovrätten. Åklagare Marcus Sjöstrand har bestämt sig för att överklaga tingsrättens friande dom, berättar SR P4 Kronoberg.
Han anser att den 32-åriga kvinnliga jägaren varit oaktsam och vill ha henne fälld för vållande till annans död.

Tror på fällande  dom 
– Jag tycker att det är av vikt att hovrätten prövar den här saken. Jag väljer att överklaga eftersom jag tror på en fällande dom i hovrätten, säger Marcus Sjöstrand.
I tingsrätten ville ordföranden, rådmannen Åke Belfrage, fälla kvinnan, men han röstades ned av de andra nämndemännen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Värre än befarat.

2012-01-03 19:13

Det är inte så konstigt om det händer olyckor i terrängen när man inte har bättre kunskaper än de som "Djurvän" visar upp här nedan. Han skulle tydligen kunna korsa en 300-meters skjutbana eller en fältskytteterräng med hjälp av sin självklara "Allemansrätt - här kommer jag"! Det kanske är Rålambshovsparken eller Hötorget han avser när han här visar upp sin bristande kunskap?

Jag konstaterar att det behövs utbildning och information om vad vistelse på annans mark innebär. Framför allt måste man respektera de förhållanden som råder och inte tro att bara för att här kommer jag så är det jag som bestämmer. Jag tror även att rättsskipningen måste ta sig en allvarlig funderare över hur man i framtiden skall kunna undvika att sådana här olyckor sker. En ordentlig begränsning i Allemansrätten är nog lösningen på detta problem. Kanske blir vargen en god hjälp för att hålla ansvarslösa "allemansinkräktare" borta från markerna för de kan ju inte beväpna sig för självförsvar annat än med sina skidstavar.

14. Av skOG i Småland

2012-01-02 10:06

Rätt så, mycket mycket bra!
Djurvän, empatilöshet det verkar vara ett genomgående drag hos er vargfundamentalister.
Ni gottar er åt andras olycka, antingen det gäller vargdödade hundar, eller som i detta fall en tragisk jaktolycka.
Har inte denna kvinna fått straff nog tycker Du?
Eller Du "suckar väl och småler" som Du brukar, och kommer med någon spetsfundig kommentar.

13. Empati

2012-01-01 20:18

Att använda en tragisk olycka till att propagera för att den urbana befolkningen har bestämmanderätt i våra egna skogar,är inte empati,tvärtom.Vi har lika stor rätt att bestämma över våra egna skogar,som ni bestämmer över era egna tomter och jordbruksmarker söderut.

12. Djurvän?

2012-01-01 20:09

Det borde vara nolltolerans på sådana som dig också!Du som inte har det minsta empati för jägaren!Att det var en olycka som är extrem går nog inte att banka in i ditt huvud? Det är nog tusen gånger större risk att du blir överkörd på ett övergångställe i morgon!

11. Empati? Vad var det nu igen?

2012-01-01 19:29

Den stora massan bor nog inte i städerna av egoistiska skäl utan snarare för att folk bor där det finns jobb. Det beror säkert också på att det inte finns så mycket mark tillgänglig för folk att köpa. Det betyder inte att dessa människor (majoriteten av Sveriges befolkning) inte har något att säga till om hur ni "förvaltar" viltet. Hur kommer det sig att ni har så annan syn på vår natur än resten av befolkningen? Bara för att ni äger lite skog har ni inte ensamrätt på djuren som lever där. Fixa 4 1/5 miljon som tycker som du så är jag beredd att lyssna. Det lär ta ett tag skulle jag tro. Hur kan man tycka att det är okej att jägare döda människor som rör sig i skogen!? Hur kan man inte tycka att det ska vara noltolerans på sådana olyckor? Jag har inte sett någon jägare här på sidan som faktiskt tycker synd om skidåkaren och dess famij. Skrämmande!

10. Djurvän

2012-01-01 12:11

Den stora massan i Sverige bevarar ingen natur eller biologisk mångfald.Den stora massan bor i tätorter där de girigt har exploaterat sin natur för att få egen välstånd och välfärd.Det finns trots det en möjlighet även för dessa miljösvin att kunna uppleva naturvärden,det genom den sk. "allemansrätten" som dom tog sig med Fritdsbetänkandet 1941.Den ger rättighet att gå på andras marker,att åka ut och uppleva natur som andra människor har bevarat-till och med plocka bär och svamp-om man inte bryter kvistar eller lämnar grindar öppna o.s.v.
Den ger absolut ingen rättighet till att ha nåt tyckande om att de människor vars mark man går på ska få jaga eller hur mycket rovdjur dom ska ha,hur mycket biologisk mångfald dom är tvugna att bevara.

9. Djurvän?

2011-12-31 15:12

Du är nog snarare en OLYCKSKORP!Och jaktmotståndare som gottar sig i denna olycka.Du blundar ju fullkomligt för fakta!

8. Tillåt mig småle!

2011-12-31 13:10

Det kommer inte accepteras att folk blir ihjälskjutna i skogen pga jakt vare sig du vill det eller inte. Om folk inte kan röra sig i skogen utan risk för sitt liv är jakten snart ett minne blott. Så som ni driver på med utrotning av våra rovdjur och att folk som rör sig i skogen får skylla sig själv om de blir skjutna, förstör ni för er själva. Om det nu är 3-4 % som äger all mark i Sverige blir det nog andra bullar om vi tar bort Allemansrätten. Det kommer aldrig tolereras att några få äger allt. Så du får gärna står med näsan i vädret och slå dig på bröstet. Så länge jag står för den stora massans åsiker har du inte så mycket att komma med. Som jag sagt tidigare, den dagen en jägare inte behöver ansvara för andra människors liv i skogen, så är det slut med jakt. Fritidssysselsättningar i form av jakt kommer aldrig gå före allmänhetens säkerhet. Vi bor i Sverige om du missat den detaljen, inte i ett U-land. Gott nytt år! ;)

7. Till

2011-12-31 11:22

vilken nytta driver åklagaren målet vidare. kvinnan som sköt mår säkerligen väldigt illa av det hela, den gamle mannen är död, inget blir bättre av att kvinnan straffas, här är det inte frågan om någon förhärdat buse som bör sitta bakom lås och bom, utan en vanlig medborgare som har haft otur.

6. # 4 ja du "Djurvän"

2011-12-31 11:22

Det kanske rör sig om dom procenttalen du nämner som verkligen äger detta land. Jag är i vilket fall en av dom. Allemansrätten i den form den har tagit sig uttryck i på senare tid är nog snart död. Den var något unikt och bra vill jag påstå fram till dess att vi gick med i EU men redan tidigare såg jag problemen komma.

Nu är den ett verktyg för dom som inte vill betala något för det dom begär utan bara ska ha, ha ,ha.

Utländska och inhemska företag lurar hit fattiga thailändare och vietnameser i tusental under förespeglig att dom ska tjäna en förmögenhet på kort tid. Oftast så blir det bara så att det räcker till att betala skulderna dom dragit på sig för resan. Ibland och tyvärr allt för ofta står den svenska skattebetalaren för kostnaderna för deras hemresa. Men det är alltid den privata markägarens skyldighet att sanera skräpet som blir kvar i drivor där dessa bärplockare dragit fram. Att stölderna ökar dramatiskt under bärperioden är inte något vi vant oss vid än men att tro att polisen skulle öka bevakningen under denna period är absurt. Tyska företag som bedriver kanotfärder i våra vattendrag medger själva att det går bara att hålla till på samma område i ett fåtal år sen är naturen inte vad deras kunder förväntar sig längre.

Jag orkar inte räkna upp mer nu men du "Djurvän" kanske fattar galoppen. Nej, jag trodde inte det heller, men ni övriga ser säkert vart jag vill komma.

Vi 3-4 % som äger vårt land vill inte längre ha mindre rätt till vår egendom än alla andra på denna jord. Det är jag/vi och inga andra som ska bestämma. Vill någon komma och utnyttja mina marker så skall jag först tillfrågas före detta sker.

Jag har inget emot mor Anna som vill plocka bär och svamp på min mark för eget bruk eller till försäljning. Men när det rör sig om kommersiella intressen som förstör allt det dom tar i, dom betackar jag mig för.

Samma sak om någon vill ta sig en skidtur på min mark så SKA dom förvissa sig om att det inte pågår någon aktivitet som kan vara farlig. Detta gäller militär mark, där är det till och med straffbart att befinna sig om det pågår till exempel en skjutövning.

För övrigt så om jag vill bygga mig en jaktstuga vid en skön plats vid ett vattendrag så ska det vara jag som avgör detta och ingen annan. Det är helt sjuk att det allmänna intresset för att helt plötsligt komma och vandra där väger tyngre. En plats där ingen mer än jag satt sin fot på många år.

Sjukt vill jag kalla det. Denna allemansrätt har förbrukats av alla de som missbrukat den till den grad att den bör strykas snarast. Den är heller ingen gammal hävd som vissa påstår utan ett relativt modernt påfund som nu helt förbrukat sin rätt till existens.

Slutligen, att som du "Djurvän" gör i detta fall komma och påstå att det är markägarens skyldighet att förvissa sig om att ingen olovandes befinner sig där när jakt pågår bevisar din totala inkompetens vad gäller Svensk lag och rätt.

5. Vad är det åklagaren vill ha reda på igentligen?

2011-12-31 06:32

Enligt vad som framgått av polisutredningen så verkar det som om skidåkaren förolyckades av en rikocett. Det fanns bevisligen kulfång bakom älgen. Men kulan tros ha rikoschetterat olyckligtvis.

Ska vi som jägare för att kunna avlossa ett skott undersöka inte enbart att det finns ett kulfång utan även att detta kulfång består av fin skjutbanesand så kan jag garantera er att i den del av småland jag bor i blir det i fortsättningen ingen klass ett jakt. Så mycket sten som finns här.

Ska det bli som åklagaren vill så säg godnatt till allemansrätten. Allemansrätten inkräktar för stort i aganderätten om det är markägaren eller jakträttsinehaverens skyldighet att se till att ingen människa finns innom kilometrars avstånd från varje tänkt skottplats.

EU ger äganderätten mycket stor vikt. Vi jägare får nog se till att avskaffa allemansrätten genom att driva ett ärende som detta till EU-domstolen.

Vargjakten var regeringen tvingade att ge upp för som dom påstår hot om att dras till EU-domstolen enbart.

4. Hur tänker du?

2011-12-31 06:31

Kenneth! Hur skulle det fungera med tanke på att jakt pågår i stora delar av landet i princip hela tiden. Olika arter är lovliga olika tider på året. Menar du verkligen att ca 3-4 % av Sveriges befolkning ska ha företräde i naturen? Det är faktiskt det du skriver. Så länge vi har en Allemansrätt i Sverige har alla lika stor rätt att vistas där. Det är personen som håller i det dödligaa vapnet som alltid är ansvarig och ska stå till svars om han/hon dödar en annan människa. Det kommer med det STORA ansvaret att bära vapen bland människor som inte gör det!

3. Markus Sjöstrand!

2011-12-31 06:31

Fanns det skyltar om jakt pågår? Fanns det något om förbjuden skjutriktning? Om det var ett krön så är det ett tillräckligt skutfång!Om inte så är det Jaktledaren som har ansvaret! Håll dig till åtal som du begriper dig på!

2. Som jag skrev när

2011-12-31 06:30

Tingsrätten frikände:
http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=489129&context=7950#c10
Detta tar endast slut om inte jägaren fälls innan i HD, sanna mina ord.Jägaren skall dit det har en Rådman beslutat, punkt slut.
Att det släppts ut 10 tusentals minkar, ärligt arbetande människor hotats till livet av terrorister som kallar sig djurvänner, det har tydligen väldigt låg prioritet hos dessa jurister.

1. I all tragik.

2011-12-30 18:14

Eget ansvar gäller också för motionärer och andra. Det är inte så självklart att skidåkare och andra att bara kan ta sig friheten att ge sig in i ett område där jakt pågår. Här har markägare och jakträttsinnehavare ett absolut företräde för att kunna utöva sin jakträtt. Motionärer och andra som nyttjar allemansrätten skall ovillkorligen ha undersökningsplikt så att man undviker områden där jakt pågår. Den som tror att dessa har företräde på annans mark måste lära sig att de har ett eget ansvar för att undvika olyckor.
Detta faktum får inte glömmas bort i denna diskussion. För den som träffas av en förlupen kula, vad blir bättre av att kanske någon döms?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB