• Pinewood

Tre älgar skyddsjagas i Matfors

NotiserPublicerad: 2013-05-16 09:59

Under fem års tid har skogsägaren Christer Backéus i Matfors haft problem med att älgar kommer efter jul och äter av hans tallungskog.

För två år sedan fick han tillstånd till skyddsjakt och avlivade tre älgar. Nu har han fått ett nytt tillstånd som gäller tre älgar, och det oeniga beslutet var att älgarna som får fällas ska vara kalvar. Christer Backéus menar att det inte är kalvarna som är problemet, utan älgkorna.
– De äter fem till tio kilo per dygn. Det blir mycket toppskott på en tallföryngring, säger han till Dagbladet.se.
Han har försökt att lämna lövträd och dessutom lagt ut fällda lövträd för att få älgarna att låta bli tallungskogen, men trots att älgarna ska föredra detta har det inte hjälpt.

Vill öka ordinarie tilldelning
I länsstyrelsens beslut står att skadenivån är långt över det acceptabla och att vinterstammen måste minskas genom att öka avskjutningen i höst.
Det tycker Christer Backéus är en bra väg att gå, men helst då efter jul och fram i februari, men han menar att de flesta jägare slutat jaga så sent på säsongen och att många av jaktlagen redan skjutit fullt. Därför funderar han nu på att ta sin mark ifrån jaktområdet och ta hand om den själv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. I Nordvärmland

2013-05-18 16:41

Matar man vandringsälgarna med ensilagebalar, och då är det betydligt fler älgar.

4. Nr 1

2013-05-17 08:30

Bäste Per Nord,
Läs din kommentar en gång till..
Jag tycker den är oansvarigt skriven. Jag saknar din helhetssyn

3. De

2013-05-17 08:29

älgarna har ingen betydelse för skogsbruksskador, svamp och snöbrott. Vad vet länstyrelsen om älgar?

2. Skyddsjakt

2013-05-16 13:03

Helt rätt av Christer att avstå höstens älgjakt för att istället skjuta de älgar som ställer till stora skador på ungskogen i jan-feb.
Då har man verkligen gjort något för att komma tillrätta med sina problem.

1. Så bra. Gå ur!

2013-05-16 13:03

Vore väl ypperligt om han gick ur. Det området som hans mark är med i har en av de högsta avskjutningarna på älg i västernorrland. Tallplantsättninig ger skador, vi skogsägare kommer alltid att få älgskador! Vad som kan göras är ta till andra metoder. Sätt dubbelt så många plantor? Utfodra under någon vintermånad med annat än att fälla lövträd.
Att ta till skyddsjakt i mars och nu i april är helt avskyvärt. Jakten skall ske med hög etik och den skall kunna vara avklarad under ordinarie jakttid.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB