• Älgskadefondsföreningen

Tror på ökande lostammar

NotiserPublicerad: 2014-07-01 10:15

Lodjuren minskar i Värmland och framförallt i den norra länsdelen. Rovdjurshandläggare Fredrik Wilde tror dock att stammen kommer att återhämta sig.
– Vi upplever att rådjuren ökat i antal i norra Värmland. Det gör att lodjuren kommer att öka igen, tror jag, säger Fredrik Wilde.
Vid vinterns inventeringar fann man nio familjegrupper av lodjur i Värmland. Två delas med andra län och totalt uppskattas Värmland ha 54 lodjur.

Ser fler rådjur
I den rapport länsstyrelsen sammanställt av rovdjursinventeringarna, dras slutsatsen att färre lodjur föds och färre ungar överlever i norra Värmland. Detta eftersom rådjuren är få.
Fredrik Wilde tror inte riktigt på det.
– Vi har inga data men upplevelsen hos fältpersonalen är att vi ser fler rådjur än tidigare i norra Värmland. På sikt kommer det att innebära att även lodjuren ökar, säger Fredrik Wilde.
Inventeringarna visar att Värmland har 29 vargrevir och det har hittills konstaterats valpar i 20 av dem i år. Det betyder att länet ensamt hade omkring 200 vargar, före årets valpningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Jag tycker...

2014-07-01 14:11

...att Lst:s fältpersonal, när de ändå är ute och springer efter rovdjur, kan passa på att även inventera rådjuren. Vad han "tror" är det dessvärre ingen som är intresserad av. Det finns mycket "fältpersonal" som "tror" en del om rovdjursstammarnas storlek också. Men de uppgifterna efterfrågas sällan.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB