• Pinewood

TV-inslag om krig mot vildsvinen

NotiserPublicerad: 2014-04-22 17:16

(UPPDATERAD)  Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund JRF har medverkat i Aftonbladet TV för att kommentera kriget mot vildsvinen, som en hemvärnsmajor vill starta.

Utspelet om att sätta in hemvärnssoldater med automatvapen för att bekämpa Skånes vildsvin har fått både jägare och företrädare för bönderna i LRF att ta avstånd.

Förslaget att kalla in soldater mot vildsvinen för att de ska få öva mot levande måltavlor är varken en effektiv eller etisk jakt, anser JFR-företrädaren.

– Det är jägarna som är mest lämpade att sköta förvaltningen av vildsvinen, tycker Jens Gustafsson, som är biträdande riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Under TV-debatten mot hemvärnsmajoren framhåller Jens Gustafsson att det är bättre att till exempel göra det möjligt för jägare att avyttra vildsvinskött och tillståndsbefria åtelkameror.

Här kan du hitta TV-inslaget:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Svineri!

2014-04-24 18:04

Bra förslag sätta in hemvärnet mot svinplågan.Men inte som skyttar mot svinen utan som övervakare av den ohämmade överutfodringen som fortsätter i oförminskad styrka o orsakar oskyldiga lantbrukare stora ekonomiska förluster.

11. #10 - att läsa slarvigt

2014-04-24 18:03

Jag skrev att många jägare ger få fällda svin - vilket beror på att svin är störningskänsliga och därmed stora skador. Men välordnad jakt ger många fällda svin och därmed maximal skadereduktion. En sak även LRF behöver förstå, att schasa runt svinen ger inte färre svin, men större skador. Målet är att man skall komma närmare en skjuten gris per vaknatt - nu lär det ligga på mer än 15 vaknätter per skjuten gris, om gratisjägarna räknas med. Självklart så sätts priset så att efterfrågan och tillgången möts - jordbruk är inte någon välgörenhetsverksamhet. Så betala gärna för välordnad grisjakt - och träna gärna upp duktiga grishundar, för det är det brist på.
Skall jag skydda fälten genom att ha jägare sittande i åkerkanten så behöver jag jägare varje kväll vid varje åker. Mina åkrar får då vara i fred.

10. #9

2014-04-24 15:08

Nu läste du lite slarvigt. Eller så är du skogsbonde, då du verkar inte bryr dig om att minska skadorna grisarna gör som vi egentligen diskuterar, utan bara försvarar de höga avgifterna i ditt svar. Jag skrev att en Rimlig avgift var OK men att de skyhöga priser man försöker ta ut inte är rimliga. Speciellt om man skall ha fällavgift till de. För hur mycket du fixar skottillfällen så måste du ändå ha tillgång till jägare som är beredda att betala de priser du begär, eller hur. Så vad jag höll med de övriga om var att priserna är för höga idag och att lägre pris skulle öka tillgången på jägare beredda att ställa upp o lösa ett problem.. Så rimligare pris större chans att ha de åtlar/åkrar besatta som du vill för att åtgärda ett problem i stället för att ropa efter militärer, som artikeln gällde. Och angående liknelsen med skog, så var poängen att man kanske måste investera lite också för att kunna skörda mer.

9. #8, grislöst billigt

2014-04-24 07:50

Det är lätt att tro att gratis grisjakt löser svinproblemen. Men tyvärr lyder inte grisar lagen om tillgång och efterfrågan. Heller inte kan grisar jämföras med tallar. Har jag två tallar och hugger den ene, så står den andre kvar. Kommer två grisar och jag skjuter den ene, så försvinner den andre illa kvickt. Därför när jag sänker priset till noll eller under så kommer fler jägare som vill skjuta, men det blir färre grisar att skjuta. Skall många jägare ha en verklig möjlighet att skjuta gris så är det mycket som måste läggas tillrätta. Genom egna och bekantas åtelkameror så har jag lärt mig att grisar en och samma natt besöker åtlar som kan ligga kilometersvis isär, därtill besöks olika åtlar olika nätter och i oregelbunden ordning. En och samma åtel besöks vanligen av en eller två olika grupper med grisar, i bland även tre olika grupper. Skjuter man en gris på en åtel kommer vanligtvis ingen mer gris den natten – dock är det inte alltid så. Ibland kommer fler grisar samma natt trots skjutandet, och ibland kan det gå dagar – understundom veckor – innan åteln återigen får grisbesök. Detta svinaktiga grisbeteendet gör att fler jägare inte skjuter fler grisar – snarare blir det tvärtom – och därför är lågt pris ingen väg till många skjutna svin. En framkomlig väg är samarbete mellan ett antal, till exempel fem, gårdar som inte ligger nära varandra. På varje gård bör tre till fyra åtlar anläggas med viltåker, en fritt tillgänglig foderhög med spannmål, betor, potatis etc. och automat som sprider något litet men begärligt, som till exempel majs. Sedan måste man ha ett par tjärträd, belysning, koja osv. En grupp jägare kan då alltid placeras på någon åtel där gris kan förväntas komma under natten. Att sköta detta och hålla bostad åt jägarna, samt annonsera och hålla eftersökshund är kostsamt, kräver mycket arbete och bör lämpligen skötas av en person som även har att kolla vapenlicenser, försäkringar och att informera jägarna om skjutbara djur, visa dem till passen och hjälpa dem få hem grisarna, ordna med trikinprov och eventuellt göra eftersök. Men det är en jakt som ger många fällda grisar. Därtill kommer det legala; numera finns det ”ansvarstyngda” rovdjurskramare ute och stör vid åtlar, dessa med ansvar tror att vargar äter potatis, majs och morötter, och ringer i svår upphetsning både länsstyrelse för att anmäla illegal rovdjursjakt och skattekontoret för att anmäla svarta inkomster. Tar jag inte betalt, så har jag inget kvitto som bevis på att jag inte sålt jakt svart, och tar jag inte betalt så kan jag heller inte dra av moms och omkostnader mot inkomster. Så gratis för jägaren innebär utgifter och risker för mig. Skall man vara seriös och uthålligt ge varje jägare man tar emot en verklig möjlighet att skjuta gris, då kostar det. För dem som vill ha gratis grisjakt, och sitta vid en åtel där man inte vet om det överhuvudtaget kommer någon gris eller inte, finns det kanske möjligheter – dock kan det vara svårt hitta markägare som är så ansvarslösa att de upplåter jakt till okända. Är man som markägare mest intresserad av att hålla grisarna borta så är frekvent hundjakt oerhört effektivt, i synnerhet om flera skarpa hundar som vorster och kopov används tillsammans. En flock tyskterriers är heller inte att leka med för svinen.

8. #6 o övriga

2014-04-23 16:58

Håller med de som säger att lägre pris löser mycket av problemen. Speciellt nr 1 & 5. Till nr 6 vill jag bara säga att vist kostar foder o iordningställande av åtlar. Men detta kan jämnföras mot att Ni får större (oskadade) skördar och slipper andra skador på marken. Så viss investeringskostnad får man väga mot ett löst problem. Och det finns en "gyllne medelväg", ta ut en RIMLIG avgift för detta. Investeringen kan också jämnföras med "skogsbönder". Du måste inräkna kostnad för plantering o gallring innan nästa "skörd" av skogstimmer kan tas ut efter avverkning. Så bättre (lägre,/inga) priser ger mera jägare o mindre problem !

7. Grevar och Baroner!

2014-04-23 11:25

Grevar och Baroner vill ha stora vildsvinsstammar så dom kan ta ockerpriser på jakten, så låt dom ha det så. Man får ju ta med skadorna i beräkningen då. Ville dom minska vildsvinen erbjöd dom jakt till övriga Sveriges jägare för anständiga priser. Annat är det när dom skall till Norrland på älgjakt då får det inte kosta något, helst ingenting. Så fungerar det!

6. #4, Hans Åberg - det finns en anledning till varför jakt kostar

2014-04-23 11:25

Det är skillnad på bockjakt och grisjakt. Att grisarna är många innebär inte att de är lättjagade. Antag att jägaren ser en annons om gratis grisjakt. Det är visserligen långt att resa, men jägaren far dit och hittar ett hotell bara nån mil från jakten. Jägaren kommer till en gård med stora fält och täta skogsbryn. Det är en klar och månljus natt, och jägaren hör grisar på flera ställen, men jägaren får inga svin se, och inga skjuta. Det är det normala utfallet vid oförberedd grisjakt - en och annan jägare är tillräckligt skicklig/har osannolik tur etc. och får skjuta. Men per skjuten gris är detta nog den dyraste jakten för den oerfarna grisjägaren. Detta vet många, och det kan vara frestande att bättra på möjligheterna med nattsikten och rörlig belysning - olagliga hjälpmedel som borde bli lagliga, om fler skjutna svin är statens vilja.
Alternativet är en gård där jakten kostar, men där man har bostad åt jägaren, ett antal foderplatser som sköts dagligen, det finns foderautomater, åtelkameror, belysning, uppvärmda kojor 3-4 m över backen med skorsten och välröjda stigar, slakt och kylrum mm. Många fnyser åt sådant, men ingenstans är man garanterad få skjuta gris, sannolikheten för fälld gris är dock rätt hög på en sådan gård. Som jägare kan man välja mellan gratis jakt och liten skottchans, eller dyr jakt och skaplig skottchans, samt finns ställen i alla mellanlägen. För markägare finns ju andra alternativ än Goldencrooks hemvärn; elstängsel fungerar skapligt, och är för många billigare och enklare än jägare och ett flertal skjutåtlar med tillbehör, hundar har god effekt, täta störningar etc. Visserligen så kan åtgärderna medföra att problemen flyttas till grannen, men han kanske säljer jakt? Dessutom tar många markägare hänsyn till grisar och grisjaktens inverkan på annan jakt. Vill man som jägare främja en intressant grisjakt så bör man vara beredd att betala för sig. Vildsvinen är för många det viktigaste villebrådet och jakten blir stadigt mer och mer effektiv, med hänsyn till att hårda vintrar inträffar så tror jag att jakten är nära balansera stammen. Men låt oss bedja en stilla bön om att Jägareförbundet med svinskötselområden och svinförvaltningsområden och svinförbudsområden och svinskitsamling och svinobs, etc. hålls långt, långt borta. Men tillståndsplikten för åtelkameror måste tas bort, nattsikten och rörlig belysning måste bli laglig. Märkligt att staten inte kan lösa sådana små problem, när staten kan genomföra utredningar och lagstiftningar på hög, allt i syfte att förstöra svensk landsbygd genom att lusa ner den med stora livsfarliga och smittospridande skadedjur som vargar. Underlig tid vi lever i.

5. Instämmer med er andra

2014-04-23 11:24

Det är inte ett dugg synd om markägare i södra Sverige!
Först stå å gnälla om att vildsvinen förstör och sedan ta hutlöst betalt av snälla människor som erbjuder sig att, GRATIS! hjälpa till med jakt på dom...?!
Om ni giriga snålbönder/markägare där nere slutar gnälla, sänker priset på dagkort och öppnar upp för marklösa jägare och folk från norr som inte har vildsvin! DÅ ska ni se de blir många fler skjutna vildsvin! Jag har sett några som börjat fatta det här med att sänka priset men så länge priserna är på dagens nivåer i det stora hela så hoppas jag också att dom ökar i antal och etablerar sig här uppe!
Där jag jagar tar vi 40kr/dag för någon som vill följa med på småviltjakt och björn på drygt 5 000 ha. Tyvärr ha vi inga vildsvin eller hjortar men gott om björn hare och skogsfågel.
Förslaget om att ta in "prostatagerillan" med automatvapen för att skjuta fler vildsvin, är bland det dummaste jag någonsin hört! Men det gav mig en rolig bild i huvudet och ett gott skratt! :-D

4. Jägarn

2014-04-23 07:42

Instämmer, låt dom föröka sig. Eller vad tycker övriga?

3. Kunde inte ha sagt det bättre själv.

2014-04-23 07:42

Jag läser dagligen om jägare i storstadsregionerna som söker jaktmöjligheter, så att få tag på fler som vill jaga vildsvin kan inte vara särskilt svårt.

2. Grisjakt

2014-04-23 07:42

Håller med "jag är inte bitter" fullständigt, har länge drömt om att få jaga vildsvin då det verkar vara en trevlig jakt och även ett mycket gott kött MEN priserna för att få jaga dom är ju skyhöga så det är väldigt svårt att tycka synd om markägare som beklagar sig. Om man nu verkligen vill ha ner stammen inför dags kort för en hundring så kommer antal jägare och fällda djur garanterat att öka

1. Jägarna

2014-04-22 17:42

Skulle dom inte ta så mycket betalt för jakt på vildsvin så skulle flerjägare från norra delarna av Sverige komma ner & hjälpa till att jaga!
Men med dom höga priserna på jakten 4000-5000 plus att man måste betala för eventuellt kött om man får skjuta...
Så då tycker jag inte alls synd om bönderna.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB