• Pinewood

TV:s Rapport om samer och rovdjur

NotiserPublicerad: 2012-03-21 15:55

SVT:s Rapport sände på tisdagen ett långt och genomarbetat inslag om rovdjurskonflikten i renskötselområdet.
Enligt Rapport skulle Sametinget och Naturvårdsverket enas om toleransnivån för rovdjursskador. Men Naturvårdsverket står inte bakom rapporten, som offentliggjordes häromdagen. Där slår sametinget fast att skadorna måste minskas från 25-30 procent till fem procent.

”Jättesvårt förena med rovdjursmålen” 
Rovdjursforskaren Henrik Andrén, Grimsö, säger till Rapport att fem procent i skador skulle innebära betydligt färre rovdjur i norra halvan av landet.
– Det blir jättesvårt att förena fem procent skador för samebyarna och de nationella målen för rovdjursstammarna, säger Henrik Andrén till Rapport.
Inslaget kommer cirka 15 minuter in i sändningen.

Se reportaget via den här länken

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. # 3 Roger Engstrand

2012-03-22 09:34

Helt korrekt Roger!
Nu står vi inför uppgiften att göra dessa paragrafer till allmängods. Ingen människa i Sverige skall kunna ungå att ha hört eller sett vad dessa paragrafer säger.

8. Enkelt

2012-03-22 09:26

Då får man väl kanske fundera på att ändra de nationella så mycket att ekvationen går ihop. Man kan ju till att börja med plocka bort vargen helt och hållet.

7. Rätt väg att gå

2012-03-22 09:26

Vi ska inte lockas in på att diskutera GYPS och MVP. Då låter vi vargbiologerna bestämma agendan. Vi på brukarsidan ska tala om var gränsen går för acceptabla skadenivåer. Självklart ska ingen person betala för skador från ett djur han inte vill ha i sin närhet. ALLA kostnader ska ersättas av staten. Tack Solveig för att har placerat tillbaka vargen där den hör hemma. Bland skadedjuren.

6. Oroande för oss jägare!

2012-03-22 09:26

Samernas rapport skulle ha skickats till regeringen den 15e december 2011, för att kunna beaktas i Rovdjursutredningen. Men samerna ville inte detta, så de släpper rapporten samma dag som rovdjursutredningen. Delar går att läsa på www.sametinget.se/plenum: §7 toleransnivåer. I princip vill renskötarna tvinga Bergslagen att ta över 4/5 delar av deras rovdjur.
Därutöver vill man själv sköta all jakt på rovdjur och få göra det från motorfordon. Sedan vill man naturligtvis få mera bidrag. Utöver de 65 Mkr man redan nu får i rovdjursersättningar, kräver man ytterligare 34 Mkr i bidrag. Detta trots att, som sagt, 4/5 av rovdjuren ska ner till Mellansverige.
Jag anser att samma lagar ska gälla överallt i Sverige. En drabbad fårägare i Mellansverige ska ha exakt samma ersättning som samerna. Samerna får nu 500.000 direkt vid en vargföryngring coh 200.000 för varje loföryngring (även om de inte har renar där). Ge samma bidrag till fårbonden!

5. 5%

2012-03-22 09:25

5% av renstammen är faktiskt 14.000 renar, FJORTON TUSEN!!! Tacka för att dom inte vill ha rovdjur där.

4. Då kanske

2012-03-22 09:25

Man ska ändra de nationella målen. Intressant att se att den lilla extremist organisationen SRF fick vara med och bjäbba här med.svt = oberoende tv som dom säger i reklamen för sig själva

3. Bra initiativ från samerna!

2012-03-21 18:59

Kommentaren från Grimsö att "då går det inte att ha så många rovdjur" är obetalbar!
Det är just detta EU's art- och habitatdirektiv handlar om: Att först ta reda på vilka näringar, miljöer och kulturer som skulle drabbas av inplantering av rovdjur. Först sedan allt detta säkrats och godkänts kan man diskutera eventuella rovdjur inom de ramar som fastlagts som acceptabla. Nu har regeringen, NVV och länsstyrelsens handgångne män gjort tvärtom vilket bevisas av detta påstående från Grimsö!

2. vargvansinne

2012-03-21 17:24

Då får dom väl ändra de nationella målen så samerna kommer ner till 5%.
så enkelt är det.

1. Nog måste väl...

2012-03-21 17:23

...forskarna ha så mycket vett att de inser att det går inte att ha så mycket rovdjur i dagens Sverige som det finns i dag, har de ingen slutledningsförmåga alls skall de nog skaffa sig en annan sysselsättning...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB