• Älgskadefondsföreningen

Uppåt 40 loföryngringar i Uppsala län

NotiserPublicerad: 2011-02-17 11:42

Länsstyrelsens inventering visar att det finns mellan 30 och 40 loföryngringar i Uppsala län.
Det motsvarar cirka 175 lodjur. I Uppsala län är miniminivån satt till 20-24 lofamiljer. Men kvoten för årets lojakt i länet ska stämmas av mot läget i de angränsande länen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ändå har inte hela länet inventerats

2011-02-17 15:44

Det fanns upp 35 grupper 2009, bara i Östhammars kretsen 10 föryngringar, så 40 idag är en säker siffra. Enligt nationella åtagandet, där lodjur ska finnas, minus renskötselområdet, BEHÖVER UPPLAND INTE HÄRBERGA MER ÄN HÖST 6 FAMILJEGRUPPER. Länsstyrelsen har tydlingen skyhöga överprocent, man kan säga ockerränta. Nu har vi nästan inga rådjur i jaktområdet i Norrskedika, förra årets jat blev 5 st och höstens jakt noll skjutna. ÄR DET MÅNGFALDEN MODELL LÄNSSTYRELSEN UPPSALA. En tilldelning nu i mars skall vara minst 40 lodjur, om inte mer, för att förtroendet till länsstyrelsens bevarandetjänstemän, f.d Rovdjursförenings medlemmar och landshövdingen, skall återskapas. Men det är ju klar mångfald om rådjuren är slut, så bevaras rosorna i villaträdgårdarna.

1. Men för....

2011-02-17 13:30

...40 familjegrupper motsvarar minst 220 djur även om man räknar med forskarnas absolut lägsta siffra som använts någonsin i sammanhanget 5,48djur/familjegrupp Och den siffran räknar man med när lodjuren har obegränsad tillgång till bytesdjur...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB