• Älgskadefondsföreningen

Uppåt för havsörnarna

NotiserPublicerad: 2011-12-23 11:57

Efter att nästan ha varit utslagen har nu kungsörnsstammen återhämtat sig. I dag lyckas örnarna med sina häckningar i lika stor utsträckning som före 1950.

På 70-talet höll havsörnsstammen i Östersjön på att försvinna på grund av föroreningar i miljön. Bland annat störde de honornas förmåga att producera kalcium, vilket gjorde att äggens skal blev tunna och porösa och fostren inte utvecklades eller dog.
Efter att gifterna minskat har stammen lyckats återhämta sig, och i dag finns det 550 kungsörnspar, varav 350 par vid Östersjökusten. Andelen lyckade häckningar är nu på samma nivå som före 1950.

Vanligt med blyförgiftning
En vanlig dödsorsak hos kungsörn är numera blyförgiftning. Av 116 undersökta örnar hade cirka 20 procent förhöjda blyvärden i lever och njurar, och 14 procent dödliga koncentrationer.
Forskarna förklarar fenomenet med att kungsörnar äter av påskjutna jaktbyten och slaktrester. Dessutom har de hittat blyhagel och splitter från kulor i örnarnas matsmältningskanal.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Vad handlar artikeln om

2011-12-24 10:24

Känns som sammanblandning av kungs o havsörn

2. Blyet snarare från rötslam.

2011-12-24 10:24

Vid den stora blyutredningen 2006 konstaterade kemikalieinspektionen att inget bly alls läcker ut från t ex skjutbanor. Metalliskt bly är svårt att absorbera för en kropp och det är således mycket svårt att bli förgiftad av exempelvis hagel.

Däremot finns det betydligt högre och godkända halter av bly i rötslam som sprids på åkrar. Det troliga är alltså att blyet kommer därifrån genom djur som har kontakt med sådana marker.

Alternativt där bly från markerna lakas ur och följer med till närmaste vattendrag där havsörnens byten finns.

1. Men vilka...

2011-12-24 10:23

andra djur har minskat pga. denna fågel, så allt är inte bra med att ha kroknäbbar hängande i luften över simfågelbon eller harungarna på holmarna.listan kan göras lång över vilka som borde minskas för att vi skall få balans i naturen ,alla kroknäbbar i luften, sälen i sjön och alla med hörntänder då får vi balansen.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB