• Älgskadefondsföreningen

Upplandsprotest mot lodjursmål

NotiserPublicerad: 2010-09-27 00:52

Jägareförbundet i Uppsala län protesterar hos landshövdingen mot beslutet i viltförvaltningsdelegationen att miniminivån för lodjur ska vara 130 individer. Istället bör miniminivån vara ungefär hälften så stor.
När beslutet om 130 lodjur togs förutsattes att antalet rådjur var cirka 60 djur per 1000 hektar. En inventering från 2010 visar att rådjursstammen i själva verket är hälften så stor. Jägareförbundet kräver att länsstyrelsen kontaktar oberoende forskare, för att få fram faktagranskat underlag, och att man därefter bestämmer miniminivåer för lodjursstammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Anders Ekholm (21)

2010-10-03 22:46

Anders säger - Man blir inte expert på det här bara för att man går eller sitter längs en skogsväg med gevär på axeln.
Jag säger - Anders har aldrig jagat och vet ingenting om jakt och natur.
Dom lokala jägarna har alltid och kommer alltid ha överlägsen kännedom om vilt poppulationens storlek och trend. Varför??? Jo av den enkla anledning att man spenderar enormt mycket tid på den aktuella marken. Intensivast bedrivs jakten som regel på den första snön och framåt.
Men då du blandat ihop svampplockning med jakt är det ingen ide att förklara vidare.
PS Gick idag tillsammans med hundarna över ca 800Ha, detta har jag gjort på samma mark dom senaste 10åren. Jag kan bara genom dagens jakt säga dig hur rådjurs populationen klarade förra vintern.
Vänta ytterligare ett par veckor så har dom ca 20-25 rådjuren fått namn också, om du förstår vad jag menar.

23. Hur många rå finns det i Uppsala egentligen?

2010-10-03 22:45

Vissa upplever att rå har ökat och andra upplever att de minskat.
Vad baseras dessa obs på? Jo, jag har sett färre rå och jag har sett mer rå, beroende på vem som svarar.
Fakta är att trafikolyckorna med rå har ökat enligt Länsförsäkringar och att jägare skuter färre rå enligt jägarnas rapporter.
Problemet härvid torde vara att det inte finns någon avrapporteringsplikt när det gäller skjutna rå. Så ingen vet egentligen hur många rå som skjuts.
Och hur många som skjuts kontra hur många som finns är upp till den enskilda jägarens skicklighet och kunskap om rådjuren.
Med andra ord - vi har inte ett hum utan bara tyckanden baserade på individuella observationer.

22. Anders Ekholm och lodjuren som ökar rådjursstammen

2010-10-03 22:44

Rovdjursföreningens medlemmar har för vana att framföra lögnaktiga påståenden i form av frågor varvid förhoppningen är att någon skall nappa och bekräfta lögnen som sedan Rovdjursföreningen kan marknadsföra som sanning. I detta avseende är Anders Ekholm typisk för sin sekt och det gäller även den töntiga taffligheten att komma med simpla personangrepp. Håll dig till sanningen i fortsättningen, Anders Ekholm, även om det svider: Lodjur dödar rådjur i så stor omfattning att rådjuren i stort försvinner från områden där lodjuren får föröka sig. Finns inga andra bytesdjur av betydelse så leder detta till svält hos lodjuren. Lodjur är ett skadedjur och bör hållas på en minimal nivå genom hård jakt, det är vad som är i människors intressen.
Mänskligheten har makt att reducera antalet rovdjur och det är vad som kommer att ske när ekologismen har lagts i ideologiernas grav, i förhållande till arters genomsnittliga livslängd är livslängden hos ideologier försumbar. Inga arter har något egenvärde eller rätt att existera och inga arter är nödvändiga.

21. Det är uppenbart

2010-10-01 10:19

Hermansson att du inte har förmågan att förstå vad du läser och också har otur när du tänker. En inte direkt avundsvärd kombination.
Du hänvisar till Viltolycksrådet som på ett övertydligt sätt visar på att trafikolyckor med rådjur i Tierps kommun ökar och är nu 190 stycken t.o.m. septembers utgång. Nästan 25 % av dessa sker i eller i direkt anslutning till Tierps tätort orsakat av ökad trafikintensitet i anslutning till samhället. Övriga trafikolyckor sker varhelst i kommunen.
Vad får du en (1)rådjursolycka i Tierps närhet ifrån? Vad har örn med frågan att göra?

Skall jag påföras en tes om detta så är det i så fall att du och andra på den här tråden inte har en aning om hur rådjurssituationen ser ut i Uppland. Ni bygger era antagande på en avskjutningsstatistik som är så undermålig pga. alltför låg rapporteringsgrad och är alltför osäker för att knappt ens användas till grov uppskattning av rådjurspopulationen.
Man blir inte expert på det här bara för att man går eller sitter längs en skogsväg med gevär på axeln. Gör något bättre än att hävda att lodjuren gör slut på rådjuren. Till exempel att avskjutnings-rapporteringen blir obligatorisk. Inte förrän då får vi en viltstatistik värd namnet.

20. Anders Ekholms felaktiga tes

2010-09-30 21:14

Om det skall vara någon mening med vad Ekholm skriver så måste lodjur medföra att rådjuren blir flera. Vad menar annars Ekholm? Medför enligt Ekholm att flera lodjur ger färre rådjur men flera rådjurolyckor eller vad?
De olyckor jag refererar till är de viltolyckor som inträffat närmast Tierp och med Ekholms logik innebär detta att det finns lika många av örnar, älgar och rådjur i Tierps omgivning, vilket i sig synes innebära en gles rådjursstam eller väldigt många örnar och älgar nära Tierp.

19. Hermansson

2010-09-30 19:05

har du också otur när du tänker, eller bara problem med läskunnighet? Du hänvisar till Viltolycksrådet där det tydligt framgår att i Tierps kommun har 156 trafikolyckor med rådjur inträffat hittills i år. Inte bara kring samhället, utan överallt i kommunen där det finns vägar med någorlunda trafik.
Vad är det för dumheter att påföra mej en tes att fler lodjur ger mer rådjur. Vad får du det det ifrån? Skärpning eller låt bli att kommentera.

Tyskterriern, Vad du än bor i tio mils radie från Årsunda är jag övertygad om att du har fler rådjurs- än lodjursspår såvida du inte bara rör dej i högglänt storskog där rådjur inte hör hemma annat än när tätheten var som störst i början/mitten på 90 talet. Jag är också övertygad om att du i ditt område har en hel del trafikolyckor. Gå in på Viltolycksrådet och kolla.

18. Tierp och Anders Ekholms tes

2010-09-30 14:46

Tar man de olyckor som inträffade närmast Tierp så finner man att en örn, en älg och ett rådjur har blivit påkörda i polisrapporterade olyckor där eftersöksjägare har tillkallats. Något stöd för Anders Ekholms tes om att flera lodjur ger flera rådjur framgår INTE av detta material. Såvida man nu inte tror att lodjur även jagar örn och älg i märkbar omfattning. Länk http://www.viltolycka.se/hem.aspx

17. håll er till fakta

2010-09-30 14:46

Du måste vara en av de få som inte insett att lon helt enkelt tar bort råstammen alldeles till sist...
I vårt viltvårdsområde inte ens tiotalet mil från dig sköt vi förra säsongen mer älg än rå, på 10000 ha av den mest
välarronderade rådjursmarken sköts inte ens tjugo rådjur...själv svär jag på att jag under vintern såg fler lospår än rå-spår.
Men du behöver inte tro om du inte vill, vänta några år så får du själv se förödelsen efter kramarnas arbete för så kallad mångfald...

16. Åka - till 13

2010-09-29 22:25

Jag kan säkert åka från Karungi till Ystad utan att se ett enda rådjur, så vad är din poäng?

Jag kan ju berätta att de senaste åren så har dett setts lodjur inne i Uppsala stad, bl.a i Sunnersta och Stenhagen och samtidigt finns det mycket rå inom stadsgränserna. De borde ju söka sig ut från stan när lodjuren kommer in till stan, eller?

15. Rå i Uppsalatrakterna

2010-09-29 22:24

Nu är det ju så att jag har ingen egen tomt där rådjuren samlas och jag gör mig faktiskt besväret att åka ut till skogen och stödmata dem där. Samma skog där lodjuren finns.

Hur många av er som skriver i denna tråd gör er faktiskt besväret att stödutfodra rå under senhöst/vinter/tidig vår och kolla dagligen hur de mår och hur många som återkommer? Hur många av er ligger ute vintertid på nätterna bara för att kolla? Känner ni igen de individuella djuren?

Jag tappade inte ett enda rå som jag stödutfodrade i vintras trots att det bevisligen fanns lo i samma skog. Det blir intressant att se denna vinter hur många av dem återkommer.

Kanske har en del blivit offer för lo och kanske en del har blivit offer för jägare. Det vet jag inte i skrivande stund men samtliga djur är dokumenterade med kamera. Vet dock inte om man kan lägga upp bilder i denna tråd.

Ni går ju på som en flock hyenor om någon har en avvikande åsikt.

Ni har direkt placerat mig i kategorin rovdjurskramare bara för att jag konstaterat att rå ökar i området. Jag har inget emot varg/björn/lo/järv/örnjakt där det är befogat. Men jag anser att i Uppsala är det inte befogat.

Jag har inte sett rå på öppna fält men enligt er så måste det vara så att de samlas i min trappuppgång för att undkomma lodjuren. Nåväl, så är det inte.

14. Nr 13

2010-09-29 22:24

har inte bara otur när han tänker, utan uppenbarligen också otur med rådjursjakten. Trafikolyckor sker överallt i länet, även i Tierp och Heby. Inte bara kring samhällena, utan på skogen längs 56:an, längs länsväg 272 och 292 liksom 76:an. Givetvis i högre antal i direkt anslutning till samhällena av den enkla anledningen att trafikintensiteten där är större!

Tyskterriern, notera att jag efterfrågade fakta och inte svammel och godtyckligt tyckande. Trafikolyckor med rådjur ökar i samtliga län oavsett om det finns rovdjur eller inte och är som högst i oktober och november. September, inte oktober, är den månad som är den verkliga bär- och svampmånaden då folk rör sig i markerna. Samtidigt är september den månad då lägst antal trafikolyckor med rådjur sker av alla årets månader och detta i praktiskt taget alla län.
Du har rätt bara på en punkt, nämligen att jakten, dvs. löshundsjakten som är som intensivast i oktober-november, högst sannolikt är den huvudsakliga anledningen till att trafikolyckorna ökar så kraftigt då!

13. Med öppna ögon? Till 7 & 11

2010-09-29 14:12

Om vi ska debattera viltstammarna i en viss del av sverige, så kräver det lokalkännedom, och jag vet inte om du har det, men nu är det så att man kan åka mil efter mil i (Tierps kommun) nord uppland, (även Heby kommun) utan att få se ett rådjur, personer som har rådjurs drivnare, går timme efter timme utan upptag, men man går inte inne i "centralorterna" och jagar med hund. När personer inte reflekterar över att de ser lodjur, men ringer runt till släkt och vänner om de ser ett rå. Då kan man tala om enfald och inte mångfald!
Märkligt 11'an för jag har jagat där, men det finns inget att jaga längre.

12. Inte märkligt alls Ekholm

2010-09-29 14:12

I norra länsdelarna finns betydligt fler rovdjur som trycker ut rådjuren från skogen.

Se mitt tidigare inlägg om din andra och tredje fråga

Om ni som undrar mot förmodan skulle ge er ut i skog och mark
ibland skulle ni se skillnaden i olika årstiders skiftningar i naturen... under sommar finns hur mycket skydd som helst med gräs och sly i skogen och på åkrarna böljar fälten av säd och bete som ger hur bra skydd som helst.Under hösten skördas fälten och gräs och blad vissnar och dör,skyddet försvinner.Dessutom börjar i skogen även människans aktiviteter att öka med både jakt, bär och svampplockning och folk ger sig ut även med sina familjehundar då hundförbudet släpper.

Oktober är den i särklass mest utnyttjade månaden under året av skogen, inte minst av älgjägare.

Den ökade mängden trafikolyckor genom hela året trots mycket vikande rådjursstammar har dock bara en logisk förklaring ty det enda som sammanfaller mycket väl med detta fenomen och inte funnits förr är just våra ökande stammar av lo och varg.

11. Märkligt

2010-09-29 09:28

är det att ca 30% av alla rådjursolyckor hittills i år skett i den norra länsdelen, trots att det inte finns några rådjur där enligt någon på den här tråden och trots att trafikintensiteten är betydligt lägre där än i övriga länet?

Märkligt är också att medan rådjursavskjutningen sedan början av 90-talet minskat med 75% så har trafikolyckor med rådjur procentuellt ökat lika mycket?

Än märkligare är att förhållandet, eller kvoten mellan trafikolyckor och avskjutning i början av 90-talet, då rådjurspopulationen var extremt hög, bara var 5% men är i dag 25%?

Ytterst anmärkningsvärt och märkligt är att under 2000 talet ökar antalet trafikolyckor med rådjur nästan inte alls under sommaren i länet, men ökar mycket tydlig under höstmånaderna? Är det bara under hösten som lodjuren tränger ut rådjuren närmare samhällena?

Lika märkligt är det faktum att antalet trafikolyckor är dubbelt så många i oktober i jämförelse med september, trots något lägre trafikintensitet i oktober?

Är det någon här på tråden, som håller sig till fakta, som har en uppfattning om detta. För märkligt är det?

10. håll er till fakta

2010-09-28 10:01

Ditt "nick" kunde inte vara mer felplacerat...
Här får du lite fakta,se till att hålla dig till det fortsättningsvis...
Avskjutningen av rå har sedan början av 90-talet i Uppland minskat från 20000 djur/år till 4900st 2009...
lodjuren tog under sista året ungefär 7000 rå i Uppland...
Den enda ökning som finns och som du ser som en ökning av stammen är att det blir fler rådjur ute på slätterna,runt bebyggelsen och våra vägar för att rån inte längre kan överleva i skogen...
Av den anledningen kan man bara dra den slutsatsen att du själv
inte har den minsta inblick av vad som sker i skog och mark utan
bara vad som sker i stan...precis som huvuddelen av alla andra rovdjurskramare...
Detta är fakta,bit i det sura äpplet du med,de har vi jägare i mellansverige fått gjort i tiotals år på grund av er förbannade rovdjurskramare som talar om nåt ni bevisligen inte vet ett förbannade dugg om...
Vill man sedan vara riktigt elak kan man ju med statistikens hjälp
också påvisa att det är era förbannade rovdjur som gör att trafikolyckorna ökar,och detta trots att klövviltet minskar drastiskt...
Välkommen till verkligheten...

9. Nr 7 -Tänk till. Före?

2010-09-28 09:59

Sätt er in i vad som händer i omgivningen, också!
Varför ökar viltolyckorna med rådjur?
Om man inte har vetskap om samspelet mellan bytesdjur och rovdjur, så är det svårt att förstå vad som sker i naturen. Ett rådjur som inte kan känna sig trygg i skogen, vad gör det? Det flyttar. Ur skogen. Till tryggheten i deras värd. Öppna slätter och bebyggelse, och människor. Där rör det sig bilar, lastbilar och bussar mm. Ja det sker viltolyckor, men var sker dom? inte som förr med ”landsbygds” viltolyckor, utan det som vi märker är det som är i närheten av där ni bor, i byar, samhällen och städer. Norra uppland är tömt på rådjur, söder ut så är det på gång

8. Av håll er till fakta

2010-09-28 09:56

Du bor troligtvis in ett slättområde med småskogspartier runt dig? Att rådjuren nu kommit in på din tomt istället för att vistas i skogen, beror just på rovdjurens tillväxt. Det är mindre farligt i mer tätbebyggda områden, än vad det är i skogsmark. Alla med det minsta humn om Rådjur ve3t att under den stränga gågna vimtern dukade en stor del av råstammen under av svält! Har själv tagit bort ett somm la sig vid husväggen som utstrålade värme! Så håll edig själv till det fakta du inte har en aning om! En fråga, Varför finns det mer fälthare i Uppsala än utanför? Jo föratt det är säkrare där! Dream on och se att när djuren visar sig, nära vägar och samhällen, är för att de inte kan vara skogsdjur längre! Lär dig det mest elementära pch se vad fakta är!

7. Ni snackar i nattmössan

2010-09-27 22:31

Rådjursstammen ökar i Uppsala, trots lodjuren!
Trafikolyckorna med rå ökar, läs länsförskringars skaderapport! Den växande rådjursstammen är en av orsakerna.
Själv har jag aldrig sett så mycket rå som nu i de marker där jag rör mig i runtom Uppsala.
Håll huvudet på skaft och se hur det verkligen ser ut och låt inte ert egenintresse leda er på villospår som alla parter kommer att lida utav.

6. Rätt lokungen

2010-09-27 22:30

När det är helt rent på bytesdjur, flyttar även lon. Samma gäller naturligvis även vargen.
Synd bara att vi måste släppa allt viltkött till riksdagens budbärare.
Först när "inre kretsen" märker skada så kommer reaktionen.

5. Svar till Patrik mfl

2010-09-27 22:30

Det är inget illa menat, men vi har ett rent H-vete i stora delar av mellansverige, det som du ser som ett annalkande problem hos dig är ingen nyhet för oss. Pratar man med personer som jagar i södra mälardalen, så förstår dom inte vad som är på gång, jag va på hundkurs i hälgen, och träffade personer från sörmland och småland, dom trode inte på mig när jag sa hur det är, i stora delar av "södra-norrland" tids nog fattar dom vad som är på gång, men då är det för sent, vi får se vad ni anser om utvecklingen, fram till nbästa val, för det går fort, är det tommt på bytes djur så svälter rovdjuren eller så flyttar dom till maten. st-SE har skrivit om det alternativ som finns, om vi vill ha allmogejakten kvar efter nästa val 2014. st-SE har också nämt landsbygdsdemokraterna och uttrycket N.I.M.B.Y
Valer är vårt. Men man förstår inte för en det är för sent!

4. Landsbygdens vänner i roslagen, ideell förening!

2010-09-27 22:30

Startade vi en grupp landsbygdsbor utmed Roslagskusten efter att fyra vargar härjade här, en sköts på Gräsö och en hittades död i Skärplinge. Vi hade hela landsbygdsfrågan uppe men det blev mest om rovdjur, debattmöte i Norrskedika drog 350 pers, men där stannade engagemanget. Jag skall inte vara skadeglad, men just det som nu händer med både lo och varg i länet, borde NI ALLA ha engagerat er i god tid tillsammans i LViR, som vi kunde ha döpt om till "i Uppland". Bara 45 behagade avstå från 50 kr och komma med i en gemensam debatt mot bla länsstyrelsens rovdjursfantasier om antal, inventeringar och aggressivt bemötande av drabbade djurägare i Knutby, Skållbo och Gräsö m fl. platser. Jag är nu med i en riksföreing i samma syfte, engagera ER åtminstorne där eller i Riksjägarna. Vi måste gå samman i en gemensam sak för att få kraft att nå ända till riksdagen, annars är debatten döfött och som en sa, sluta jaga varg och lo låt allt gå förlorad, så får någon annan start om,
att få tillbaka all den fina klävviltstam som vi byggt upp under lång tid.

3. God morgon Patrik

2010-09-27 14:59

Det är så här det har fungerat i alla områden där såväl lo som varg har etablerat sig. Du kanske inte har haft förmågan att tänka dig in i andras situation bara. Den enda vägen framåt är att skapa opinion. Därför lutar jag allt mer åt att vi ska bojkotta vargjakten och låta dom sprida sig så löser dom situationen själva. Desto fler människor som ska försöka leva tillsammans med vargen desto fler är det som inser att det inte går utan ett rejält stängsel mellan oss.

2. Vad är det för jävla mini antal?

2010-09-27 13:38

Vår fina rådjurstam ska inte rensas bort pga lojävlarna. Dom har redan förstör markerna runt Uppsala för länge sen. Det finns inget positivt med varken lodjur eller varg. Bort med skiten så vi kan njuta av våra fina marker istället. Skrämmande skillnad än för 5-7år sedan. Vi jägare, markägare är dom som ska få bestämma om vi vill ha rovvilt eller ej. Rovdjuren hör inte hemma där vi jägare håller till. Nu får det fan vara nog med dumheter i era idiotisak beslut. Räcker med vargjävlarna som ni beslutsfattare misslyckats med.

1. Låt F-n lodjuren flytta söderut,

2010-09-27 10:05

i den storlek som stammen är i nu, det blir nästan kliniskt rent på allt vilt. När det har påtalats om att sjf ska gå in på jrf's linje och ställa krav på en rejält minskad stam av lo, så har det inte varit något stöd från sjf.
Jag har påtalat flera ggr om problemet, med högt uppsatta sjf'are, om det som pågått en lång tid i "norr" och att när problemet närmar sig er, så kommer ”ni” väl skrika rakt ut nere i Mälardalen, med era stora gods och gårdar, som har en tradition av "finare" jakter, en oss övriga ”markägare”
Alla kommer att få sin beskärda del av lo stammen, även av de andra rovdjuren fick jag till svar. Jag förstod att detta skulle ske, och får det bekräftat genom denna artikel. Rovdjur ska vi ha i Sverige, men inte på de ”fin” folkets marker………..

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB