• Älgskadefondsföreningen

Uppsala vill inte ha vargflytt

NotiserPublicerad: 2011-09-15 11:45

Nuvarande förvaltning av varg fungerar inte då den svenska vargstammen endast bygger på fem vargar som inte är släkt med varandra. Det konstaterar länsstyrelsen i Uppsala i sitt remissvar till regeringen angående den planerade utplaceringen av vargar i landet.

– Att sätta ut vargar är ingen lösning. Ska vargstammen klara sig långsiktigt måste man tillåta varg även i norra Sverige, säger Lennart Nordvarg som är chef för länsstyrelsens naturmiljöenhet.
I sitt remissvar skriver länsstyrelsen att särskilda medel måsta avsättas i samtliga revir för ” förebyggande åtgärder” och inte bara i de län där varg ska sättas ut vilket Naturvårdsverket föreslagit. Det är viktigt för att öka acceptansen för rovdjur menar man.
Länsstyrelsen är också mycket tveksam till att socialbidragssökande och arbetslösa ska tvingas delta i ”förebyggande insatser mot skador orsakade av varg.”
Naturvårdsverket har vidare föreslagit att län som tar emot invandrade eller inplanterade vargar ska få en högre avskjutning vid jakten. Det är något som Länsstyrelsen vänder sig emot. Istället är det hur mycket skada vargen gjort och hur många de är som ska avgöra avskjutningen.
”Jakt bör generellt inriktas på djur som har orsakat skada, detta för att motverka att beteendet förs vidare till ungdjuren”, skriver länsstyrelsen. Dessutom vill man ha en ”fördjupad utvärdering” så att människor som drabbas av ökade kostnader på grund av rovdjuren kan få kompensation.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Det börjar vända så sakta....

2011-09-16 07:33

Intressant att det börjar talas mer och mer klartext från myndighetspersoner i vargfrågan. För några veckor sedan tog Olof Liberg död på myten om att "vargen gynnar den biologiska mångfalden!" Därmed är en av SRF's viktigaste paradnummer satt ur spel.
Eftersom 99% av Svenska folket inte vet vad det betyder med varg i skogen så är det en mycket skör tråd som myndigheterna hänger upp sin vargentusiasm på. Om det skulle gå så illa att några barn dödades av varg så skulle opinionen kunna tvärvända. Då skulle vissa befattningshavare i beslutande ställning sitta riktigt risigt till. Kanske t.o.m. karriären skulle hotas?

5. ...ska man skratta eller gråta...

2011-09-15 17:06

Vem har sista ordet i sandlådan?
Vad sittande nuvarande grupp yttrar sig om i detta "ärendet" är i slutändan, helt ovidkommande...
Det enda säkra är att de har ben och i regel inte stannar i området där de släpps/sätts ut.
Så jag vet inte hur jag ska reagera...

4. Hur svårt ska det vara!

2011-09-15 16:45

"Nuvarande förvaltning av varg fungerar inte då den svenska vargstammen endast bygger på fem vargar som inte är släkt med varandra. "
Exakt!
hur svårt ska det vara att få in dessa enkla fakta mellan axlarna?

3. gicklas i 2.

2011-09-15 14:56

Jodå, jag håller med om det. Detta uttalande vilar på stadigare grund än hur det låtit tidigare vilket är positivt. Men då tycker jag gott de kan löpa linan ut, något i stil med mitt sista stycke.

2. kenneth

2011-09-15 13:14

i det här fallet verkar myndigheter en smula mer realistiska än rent känslomässigt tyckande allmänhet.. enligt de sistnämnda är vargen så innerligt skygg och jobbar heltid med att hålla``balans´´ i skogarna enbart.. ser vi varg vid bebyggelse så ljuger vi

1. Intressanta uppgifter

2011-09-15 12:49

Läs artikeln noga. ” socialbidragssökande och arbetslösa ska tvingas delta i ”förebyggande insatser mot skador orsakade av varg.” Vem har föreslagit detta? ”…varg även i norra Sverige”
Är någon beredd att offra rennäringen och samekulturen? Jo naturligtvis Naturvårdsverkets rovdjursfundamentalister. De håller just på att förbereda detta genom att skapa ett lokalt stöd genom att hjärntvätta småbarn med utsända personer som besöker skolorna och pratar gott om vargen. Men åter till Länsstyrelsens uttalande, varför inte dra den enda logiska slutsatsen och säga följande:

Nuvarande förvaltning av varg fungerar inte då den svenska vargstammen endast bygger på fem vargar som inte är släkt med varandra. Vi kan inte se någon praktisk lösning som inte innebär ökade konflikter och skador. Och nuvarande ”vargstam” saknar värde med sina olämpliga gener och nära släktskap, det är inget att bygga på.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB