• Älgskadefondsföreningen

Uppsalastöd för JRF-basen

NotiserPublicerad: 2013-02-08 09:35

Jägarnas Riksförbunds distrikt i Uppsala län går ut och backar upp förbundets ordförande, Solveig Larsson. Bakgrunden är att hon kritiserats internt i förbundet för sin medverkan i Vargkommittén, som är regeringens försök att medla i vargfrågan.

Det var vid ett styrelsemöte i JRF:s Uppsaladistrikt den 5 februari som den interna kritiken behandlades.

– Styrelsen uttalar sitt fulla stöd för förbundsordförande Solveig Larsson i den nu inom förbundet pågående diskussionen, kommenterar Inge Gustavsson, distriktets ordförande.

– Styrelsen har med stor nogsamhet satt sig in i ärendet och kan konstatera att Solveig agerat helt i enlighet med JRF:s beslutade riktlinjer, tillägger JRF-basen i länet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Peter Olsson!

2013-02-13 23:32

Du är helt ute och cyklar! EU's art -och habitatdirektiv avser inte djur i hägn. Det framgår klart och tydligt att direktivet avser djur "inom sitt naturliga spridningsområde". Du kommer ingen vart med dina fantasier om att EU skulle acceptera vargar i hägn som en kompromiss. Eller ännu värre: Att samverkansprotokollet skulle avse vargar i hägn. Det är överhuvudtaget inget alternativ. Läs direktivet i stället för att framhärda med ogrundade påståenden!

37. Samsyn.

2013-02-12 11:32

Jo jag tackar jag .http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vargkommitten/Sv/nyheter/2013/Pages/sa-kan-vi-utveckla-en-hallbar-rovdjurspolitik-for-varg.aspx

36. GK

2013-02-11 08:32

Jag är rädd för att du har rätt. Det finns mig veteligen inte en ända förening eller organisation som diskuterar annat än frilevande varg i Sverige, förutom JRF. Det bör vara JRF som författat dokumentet som förbundsordföranden och övriga i vargkomitèn signerat. Då är vi så att säga på banan.

35. Sixten

2013-02-10 18:54

Vid minst fem av de senaste årsmötena vi haft i Uppsala har frågan om frilevande varg tagits upp, vid samtliga tillfällen har vi varit rörande eniga, vi i Uppsala stödjer till fullo och jobbar för en nollvision. GYBS m.m ser vi inte som en motsats till detta, staten, EU, bevarandeorganisationer eller vad det nu kan vara får ha precis så många vargar de vill, på Skansen, på Kolmården, i nya hägn eller var de vill, det behöver ju vi inte lägga oss i, SÅ LÄNGE DE EJ LEVER FRITT, vargarna ska inte leva bland älgar, jakthundar, fårbönder, småbrukare, fäbodar eller vad du vill. Ja, allra bäst vore förstås om de hade sina vargar kvar i Ryssland men det är min absolut personliga åsikt! Så, jag anser nog att vi lever upp till distriktets medlemmars önskan och vilja därvid lag.

34. När

2013-02-10 18:53

Våra förtroendevalda så intelligent väljer att svara på sina medlemmars frågeställningar med gamla Stenmarkcitat som i 27,då förstår jag att vi har en mycket djup förtroendekris i vårt förbund.

33. Peter Olsson

2013-02-10 18:53

Vargkommiten diskuterar inget annat än frilevande varg . Kliv ut ur din bubbla och välkommen till vardagen .

32. SNF, WWF och andra bevarandeorganisationer.

2013-02-10 17:23

Alla som förfasas över Solveigs undertecknade av dokumentet från vargkommiten har någonstans läst in "frilevande varg" precis som man läste in "svenljungagruppen" i mitt exempel, inlägg nr. 23. Vänder man på steken kan man undra på om medlemmarna i diverse bevarandeorganisationer läst in "inhägnad varg" i dokumentet och därmed är ute efter respektive förenings representanthuvud på ett fat. Avslutar det hela med att anyå konstatera att Solveig Larsson hittills mig veterligen INTE undertecknat något dokument som uttryckligen går stick i stäv mot medlemmarnas önskemål.

31. Förtroendevalda eller bara medlem

2013-02-10 17:22

Själv är jag förtroendevald. Jag ska således inte enbart stå för min egen åsikt utan även för de medlemmar som valt mig. Vid den påbjudna enkäten huruvida medlemmarna i vår avdelning vill ha varg i Sverige blev utfallet att 95% inte ville ha varg och i vår enket fanns inga undantag. Jag driver således medlemmarnas och min egen åsikt i vargfrågan. Till er förtroendevalda i Uppsala som stödjer Solveig och därmed att vi ska ha en vargstam med gynsam bevarandestatus. Jag håller med er om Ni har en majoritet av era medlemmar med den åsikten, men har ni inte det utan ni enbart företräder er själva så gör ni samma misstag som vår förbundsordförande. Med andra ord, ert förtroende bland era medlemmarna är därmed förbrukat.

30. Frågande...

2013-02-10 16:21

..till Peter Olssons uttalande i sina kommentarer...
Mest i nr 27 ska tilläggas...
Ta och förklara dig som "representant" för din distriktsstyrelse. Om du har mandat till det. Om hur ni tänker och hur du menar i den kommentar nr 27.
Har ni/Du medlemmarna bakom er i det uttalandet, stöd för Solveig som ordförande och delaktig utan reservation som det går att läsa i ett citat i nr 26 gällande vargkometen...
Citera Ingmar Stenmarks uttalande som försvar i detta, är ett svek mot dina medlemmar...
Vad har din styrelse för kompetens?

29. GK

2013-02-10 16:21

Men var står det att detta gäller frilevande vargar?

28. Peter Olsson

2013-02-10 14:59

Hej igen Peter, du får nog ta och läsa kommitténs yttrande lite bättre. Det står uttryckligen att organisationerna som är med i kommittén och är namngivna står bakom den och skall verka för en gynnsam bevarandestatus för varg ( 180-350-450- 1000 st ?) samt att medverka för en bättre acceptans för den samma. Det kan aldrig kombineras med vad medlemmarna i JRF har beslutat. Jag är rädd för att det ligger en stor RÄV begraven någonstans i toppen . Tror det snart kommer ett förtydligande i detta.

27. Ingemar Stenmark

2013-02-10 14:23

Jag får ta hjälp av Ingemar Stenmark i detta... "De går int å förklar för nån som int begrip".

26. Hur jag än

2013-02-10 11:01

Vrider och vänder på detta så får jag det inte att gå ihop.Vi har ju som jag förstått det hela ett beslut på stämman att JRF skall stå för 0 frilevande varg i Sverige, vilket gjorde att jag valde att gå ur SJF efter nära 30 års medlemsskap och istället gick med i JRF Så får jag då se att "vi" sitter i vargkommitten och som jag blivit informerad om av diverse artiklar skrivit under på att "vi" ska verka för gynnsam bevarande status av vargstammen. Citerar här en del i en artikel där SJF intervjuvat Peter Egardt. "Vargkommitténs gemensamma åsiktsförklaring undertecknades av Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Världsnaturfonden, Rovdjursföreningen, LRF, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare samt Sveriges Kommuner och Landsting" slut citat.I åsiktsförklaringen står bland annat att gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammar i Sverige är en av de tre viktigaste utgångspunkterna för Vargkommitténs arbete. Med den information jag fått kan jag inte tolka detta på annat sätt än att "vi" står för två vitt skilda åsikter. Medlemmarna står för 0 frilevande varg, medans våra högt uppsatta styrelsemedlemmar både på riksplanet och regionalt står för gynnsam bevarandestatus. Är det kanske så att några vet något som inte andra vet? Borde inte de som vet informera de som inte vet i så fall? Eller är det så att det man inte vet det lider man inte av? Jag är inte ute efter konflikt, jag är ute efter sanningen. Kan någon som vet förklara för en som inte vet var "vi" står i denna fråga?

25. Peter

2013-02-10 11:01

Det är värt att beskriva tillvägagångssättet för vargkommittens resultat där Solveig Larsson i JRFs namn står bakom utlåtandet eftersom hon inte reserverat sig. Vargkommitten har haft ett antal möten där Solveig Larsson varit delaktig. Dessa möten har lett till det nu publicerade resultatet. Att JRF står bakom en gynsam bevarandestatus för vargar i Sverige. Antal 180 eller flera tusen, ingen vet. Detta helt i strid med kongressbeslutet 0 frilevande vargar. Observera att det är Solveig Larsson som ensam medverkat i vargkommitten. Bixo som är rovdjursansvarig fick inte vara med. Konsekvensen av det som nu skett skulle med automatik vara att Solveig självmant tackar för sig som förbundsordförande. Detta för att slippa mer splitring. Det är tveklöst så att Solveig här ensam bär ansvaret för det som nu sker och kommer att ske med JRF.

24. Inget förvånar!

2013-02-10 11:01

Det är synd att JRF är delat i två läger, samtidigt är det ett tecken på att förbundet lever. Det Uppsaladistriktet kommer med är inget att bry sig så mycket om.
I den styrelsen finns det inte någon som ens kan förbundets stadgar. I varje fall ingen som bryr sig i dessa. Att de fick ansvarsfrihet förra distriktstämman var förvånande, men revisorerna hade helt enkelt inte gjort sitt jobb. I år har de misskött sig än mer, det är än hemlig klubb som struntar att skicka ut information till avdelningarna om vad de gör.
Jag påtalade vissa brister vid förra årets distrikstämma och hänvisade till stadgarna.Men distriktets ordförande sa att dessa bara var trams.
Inte eller kallar till kvartalsmötena på ett riktigt sätt mm.mm.
Också förvånande att de stöder en rovdjurspolitik som säger att säger att vargen ska ha en hållbar utveckling och att de ska jobba för en acceptans för vargpolitiken på landsbygden. Och detta när distriktet på ett flertal möten antagit ett klar avstånd till att ha varg i länet

23. Noll är alltid noll

2013-02-10 11:00

Solveig har inte med ett ord visat att hon tagit avstånd från förbundets nollvision, det måste vara något annat som upprör skarorna. Nu är det ju inte något nytt att man fabricerar fakta för sig själv, jag själv blir lite lika dan i stridens hetta men man får lov att sansa sig lite.
På senaste förbundsstämman fanns en ypperlig motion om eftersöksbojkott i områden med frilevande varg, inte ett enda ombud på stämman stödde denna motion, inte ens de ombud som representerade distriktet som stod bakom motionen? Inte med ett ord nämndes i motionen "Svenljungagruppen" men de kom att bidra till att motionen föll, för inget ombud ville ha en enda varg till skillnad från Svenljungagruppen.
Man bad stämman om att köpa äpplen och stämman sa nej till att köpa apelsiner... Goddag yxskaft alltså! Nu har Solveig som representant för JRF, en för bara 10 år sedan marginaliserad organisation vars åsikter ingen efterfrågade, fått tillfälle att sitta med vid de storas bord och vi kan vara säkra på att hon har förbundets och dess medlemmars bästa för ögonen.
Hon har aldrig lovat verka för större förståelse för frilevande varg, heller aldrig lovat bidra till GYBS för frilevande varg.
JRF och Solveig står för noll frilevande vagar, det vet samtliga ingående i varggruppen, den ståndpunkten behöver hon inte klargöra för varje enskild detalj de brainstormar om i gruppen och det är bra, det lönar sig inte att blanda in i samtalet för det vinner vi inget på, tvärt om så förvirrar det bara, precis som med Svenljungagruppen och eftersöksmotionen på senaste förbundsstämman.
I min värld och det är min värld och inte styrelsen för Uppsaladistriktets värld så kan man väl hägna in en tillräckligt stor areal alternativt dra ett "skyddsjaktsstreck" i terrängen, inom det angivna området (där så få som möjligt drabbas till så låg samhällskostnad som möjligt) verkar även JRF för allmänhetens förståelse samt GYBS, så snart vargen befinner sig utanför sagda område är den att betrakta som laglös och kan saklöst avlivas. På så vis har vi uppfyllt allas vår önskan och stämmans beslut, noll frilevande vargar.
Vi har också lyckats få vara med i den inre kretsen utan att verka helt rabiata för det tjänar vi inte ett enda dugg på men alltså, inte gjort avkall på våra krav! Jag är övertygad om att just nu kan vi inte få något som är det minsta bättre än Solveig, hon verkar skärpt och kan dessutom föra sig bland folk, ja att hon är kvinna ger oss ytterligare bonus.
Vi har långt viktigare saker att ta tag i än interna strider och jag säger det igen, varken jag eller resten av styrelsen i Uppsala län ser någon som kan ta över Solveigs roll och sköta den på ett bättre sätt till gagn för hela JRF.

22. Högt i tak?

2013-02-10 10:58

När man inte vet spekulerar man. Tycker därför det är ett misstag av J&J att välja att "mörka" skrivelsen från medlemmarna. Det blir än märkligare när man kan läsa den på andra tidningars webbsidor. Trodde JRF stod för ärlighet och öppenhet. Det är nog inte Solveig som det är fel på...men det behöver vi få reda på om vi ska ha vårt förtroende kvar!

Redaktionell kommentar:
Jakt & Jägare har inte mörkat något i sak.
Skrivelsens frågor är med i den här artikeln:
http://www.jaktojagare.se/splittring-i-jrf-om-vargkommitten
Anledningen till att den skrivelsen inte kom med i sin helhet i Jakt & Jägare är att mannen bakom debattinlägget istället valt att gå till våra konkurrenttidningar med sin text.
Han har dessutom lämnat felaktiga uppgifter till Svensk Jakt att Jakt & Jägare vägrat publicerat ett annat inlägg. Sanningen är att han inte hade skickat den texten som ett debattinlägg till Jakt & Jägare innan den publicerades av Svensk Jakt.
Därför publicerar Jakt & Jägare inte längre debattinlägg från den personen.
Det finns många inslag i Jakt & Jägare om Vargkommittén och nollvisionen.
Jägarnas Riksförbunds tidskrift har en öppen debatt och fullskalig nyhetsbevakning av dessa frågor.
Anders Ljung, chefredaktör


21. Peter Olsson

2013-02-09 10:51

Hej Peter,
Vill du förklara för mig hur förbundet ska kunna jobba för en gynnsam bevarandestatus samt att medverka till en större acceptans för vargen i samhället samtidigt som vi har ett beslut på stämman om 0 frilevande varg. Detta har undertecknads av vår förbundsordförande. Vi bör därför omedelbart med eftertanke lämna kommitten med förklaringen att det strider med vårt beslut på vår sista stämma.

20. Förkastligt!

2013-02-09 10:51

Det genomgående i detta med div Förbundsstyrelse och Distriktsstyrelser är att de inte har medlemmarna bakom sig...
De redovisar inte häller ut till distrikt, avdelningarna om sitt arbete, om dem gör något.
Det är beklagligt att höra en person säga att:
-Jag ser det som ett stort problem, men sitter ju säker på min position om jag inte tar i "problemet"
För vi kommer ingen stans i alla fall?
Eller, som en ordf sa.
Stadgarna är inte "så" viktiga!!!
Vad säger man, varför sitter en person i en styrelse? För att tillträda om någon högre i styrelsen, eventuellt ordförande när den dör, kanske?
Det bör finnas insyn i vad som görs, sker eller vad som inte görs. För det är mera sånt i dessa fall, Uppsala distriktet med flera, upplever ni inte det?
Det äggs i alla fall det om allt för många distriktsstyrelser och bland småpåvar som vill va något, men inte har kapacitet....

19. OK, Peter Olsson

2013-02-09 10:50

Förklara då klart och tydligt, för vi är nog en hel del som inte förstår. Jag vill inte tro att det är något fel på Solveig som orförande, inte heller att JRF spelar dubbelspel, men då måste vi också få information som visar det.
GYBS har jag precis för mig står för att vi skall bevara vargen. Är det inom hägn i djurparker så är det OK, men skriv då det för sjutton.

18. Starkt och respekt till Uppsala!

2013-02-08 18:53

Starkt gå ut så här! Det finns hopp för Jrf! Slut leden nu och gör rätt för min medlemsavgift! Starkt Peter Olsson och övriga i distriksstyrelsen!

17. Till alla med lässvårigheter

2013-02-08 17:41

Solveig har inte undertecknat något dokument som går stick i stäv med JRFs policy om noll frilevande vargar! Att verka för GYBS och att verka för allmänhetens förståelse är två, helt andra saker! Sluta kasta skit på Solveig, hon är nyttig för JRF och jag samt andra i Uppsalas styre beklagar de medlemmar/distrikt som inte inser det.

16. Borde inte vargkommittén få nedanstående och fler frågor?

2013-02-08 16:42

Borde inte Landshövding Peter Egardt ordförande i vargkommittén få några frågor och förslag inför vargkommitténs slutredovisning för regeringen?
Fråga 1. Ingen motsäger att vi från mitten 1960 till 1982 hade ingen varg i Skandinavien då 1982 ”ett ryskt vargpar” dök upp i av förening utsett område för återinplantering av varg i Värmland. Kommer vargkommittén se till att vi får en utredning och svar på om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg?
Fråga 2.Är det helt o.k. om det visar sig att vår nuvarande vargstam härstammar från/via svenska djurparker och o.k. när de angriper första människan, troligtvis ett barn?
Fråga 3. Om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg borde då inte vargkommittén ta fram, leda utredning för att få fram vilka personer, föreningar och verk kan/har deltagit/varit inblandade och i så fall skall de fortsätta att vara ledande verk och har de via sina kontakter gjort att föreningar fått bidrag för bl a kontakter med EU, bidrag för överklagande av beslut och bidrag för att undervisa skolbarn om våra rovdjur/vargar mm.
Om vår vargstam är inplanterad kommer vargkommittén då att utreda hur många miljarder vargförvaltningen kommer att kosta för boende på landsbygden, djurhållare mm?
O.k om skolbarn inte våga gå ensamma till och från skolor, skolbussar, vistas i skog och mark, inte våga träna, motionera, efter elljusspår, inte våga plocka bär och svamp?
Fråga 4. Om vår vargstam är inplanterad kommer vargkommittén då att föreslå noll vargar eller högst 38 vargar utifrån Sårbarhetsanalysen?
Fråga 5. Kommer vargkommittén att föreslå/se till att vi får ett tak för hur många vargar, björnar, lodjur och järvar varje län skall förvalta, utifrån länens areal och riksdagsbeslut?
Fråga 6. Kommer vargkommittén att föreslå att Sverige begär egen ändring av Bernkonventionen artikel 22, så att vi får egen rovdjursförvaltning, som 11 andra EU-länder?
Fråga 7. Kommer vargkommittén att stoppa flyttning av det nu aktuella vargparet, eller liknande flyttningar, invid Övertorneå till län i mellansverige på grund av risk för spridning av rabies och dvärgbandmask, utan 6 månaders karantän och flera dvärgbandmaskavmaskningar?
Säga nej till sådana flyttningar?
Vem tar ansvar för smittospridning till människor och djur om man flyttar utan karantän och flera avmaskningar?
Borde inte markägare med sammanlagd areal på minst 100 000 hektar i samma område tillfrågas vid alla vargflyttningar, inplanteringar mm?

15. Heder

2013-02-08 16:42

åt Uppsala som offentligt uttalar sin åsikt, hoppas att övriga distrikt också uttalar sig. Här i Västerbotten är det hittills tyst.
Nåväl belackarna till Solveig måste nu träda fram och komma med ett eventuellt personförslag till valberednigen om det föreligger förslag på en ny ordförande.
Tala nu ut ur skägget om ev vilka förändringar ni anser ska ske på ordförandeposten utan att prata och sprida skit till massmedia.

14. Dold agenda?

2013-02-08 16:42

Kongressen fattade enhälligt beslutet att JRF ska arbeta för 0 frilevande vargar. I dokumentet från Vargkommitten står det att Solveig Larsson undertecknat dokumentet i JRFs namn och att JRF därmed ska medverka till gynsam bevarandestatus för vargar i Sverige. Detta tillsammans med rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, WWF. SJF med flera. Jag förstår inte motivet med att skriva under dokumentet. Ändå mindre förstår jag att Bengt Bixo som är rovdjursansvarig och den verklliga experten gällande rovdjur och som är förste vise ordförande inte fick vara delaktig eller till fullo bli informerad. Något är skumt och därmed obegripligt. Om någon från Uppsala som medverkat vid årsstämman kunde förklara detta, här och nu, så vore det minst sagt välgörande. Jag hoppas inte vår förbundsordförande har en dold agenda med förhoppning om något välavlönat statligt jobb så detta är motivet till att hon går myndigheternas ärenden. Att vara förbundsordförande för JRF är knappast något som motiveras av väl tilltagna arvoden, eller trevliga möten, med det ger otvivelaktigt hög status

13. Vargkommiten

2013-02-08 14:54

Vad betyder Vargkommitténs signerande dokument? Efter SRF, NSF och WWW´s utspel denna vecka så kan väl inte detta dokument eller hela vargkommiten tagas på allvar.
JRF hoppa av denna kommite och väx istället med medlemmar (helt klart kommer JRF tappa medlemmar ifall de gör samma "groda" som SJF). Vargkommiten är inte värt ett ruttet lingon som det är utformat idag.

12. Stöder Solveig!

2013-02-08 14:54

Inte bara "Uppsala" stöder Solveig! Ett stort antal medlemmar i Västra Götaland stöder också Soveig till 100%.Och håller med #3 och #6 om att Solveig gör ett jättebra jobb. Lycka till Soveig!

11. Spelar...

2013-02-08 13:23

...ingen roll om man heter Solveig eller något annat, skriver man under att man ska hjälpa till med lokal acceptans för varg, då är man inte ärlig mot sina medlemmar, när man tidigare sagt 0 frilevande vargar, tyvärr. Det är vargkommiten det är fel på, måste gå att reservera sej mot något så grundläggande. Är man inte överens så är man inte. Att "tvingas"kompromissa för att "få" sitta kvar för att kunna påverka, är inte ok och låter skumt. Det här är viktiga dokument,som kommer styra rovdjurspolitiken, eftersom det kommer lämnas in som underlag till regeringen.

10. Konstigt?

2013-02-08 13:23

Vekar som om Uppsala distriktet är det enda i Sverige ?

9. Inget förvånar mig längre när det gäller JRF

2013-02-08 13:23

Det är riktigt rörande att de uttalas sådant stöd för JRF: s ordförande. Orsaken vill jag mena är att dessa förstår sammanhangen lika dåligt som ordföranden. Så jäkla tragiskt.

8. Fanatisk vargdebatt?!

2013-02-08 11:53

Har väldigt svårt att se de människor som vill fortsätta att leva och verka på landsbygden utan varg som fanatiska. Alla vi som vuxit upp på landet utan varg och dvärgbandmask och önskar våra barn samma frihet och närhet till naturen, är vi fanatiska när vi inte accepterar den här parodin som kommer att förstöra det vi värdesätter?

Noll varg och rimliga mängder av de övriga rovdjuren, det är väl inte fanatiskt? Givetvis förstår jägare det här innan gemene man förstår det, och det verkar svårt att förklara för den som inte är drabbad, men vi som har förstått måste vara klara och tydliga. Om sedan vargen måste förstöra för så många fler innan samhället vaknar, så må det vara hänt. Jägarna bör kunna lita på sin organisation, och nu känns det svajigt.

7. Till vilken nytta?

2013-02-08 11:52

Jag har haft förmånen att jaga i Värmland under 35 år och kommer mycket väl ihåg när ryktet gick att någon enstaka varg synts till i området. Efter hand kom ju rapporterna allt tätare och utvecklingen till dags dato är ju helt katastrofal.
Under resans gång har man haft mycket resonemang med jägarorganisationerna och alltid fått höra att problemet kommer att lösa sig bl.a annat genom samverkan med de olika organisatonerna. Vad blev resultatet?
Idag finns det ca. 25 vargrevir i Värmland och löshundsjakten obefintlig. Jag har genom åren värvat många medlemmar till JRF och jag emotser tacksamt argument för att en jägare i Värmland skall gå med i någon av organisationerna.
Tyvärr kommer samma utveckling ske bl.a i Uppsala om förbunden fortsättningsvis viker ner sig mot bevarandesidan gång efter annan. Kompromissviljan hos bevarandesidan är ju obefintlig och om utfallet av samverkan blir som i Värmland ser framtiden mörk ut både för förbund och framförallt för jägarna.
Lämna omedelbart Vargkommiten för att markera allvaret i situationen.

6. Heja Solveig

2013-02-08 11:23

Time att sluta käbbla internt o istället bör vi rikta all enad kraft mot rovdjurspolitiken. Bra Uppsala och bra jobbat Solveig.

5. Skjut inte ner det bästa vi har

2013-02-08 11:22

Det finns enorm övertro hos vissa att vi kan fortsätta vinna medlemmar via enbart en fanatisk vargdebatt.
Fanatikerna är inte fler än på bevarandesidan och de flesta finns redan som medlemmar. Vargen är JRFs och hela jägarsveriges i särklass viktigaste fråga, men den kräver utöver nollvisionen kring frilevande varg också politisk smartness. Solveig har alla ingredienser, det finns inga alternativ i våra egna led som kan fylla hennes plats utan att vi tappar flera år.
Bengt Bixo m.fl borde släppa prestigen, kliv upp ur sandlådan och jobba för laget. Och vem i hela helsike är Dick Broman att föra JRFs medlemmars talan?

4. 1

2013-02-08 11:21

Jag håller med!

3. Bra

2013-02-08 10:35

Solveig är en jättebra profil och företrädare för förbundet. Var rädd om henne!

2. Lämna vargkommittén

2013-02-08 10:35

Vargkommittén kan dom glömma. Går aldrig att lita på vare sig SNF, SRF eller WWW.
Både JRF och SJF bör lämna!

1. Vilket betyder att...

2013-02-08 10:34

...JRF har dubbla budskap! Red ut det här snabbt och tydligt innan medlemmarna lämnar förbundet. Har vi ett förbund som jobbar för vår sak eller inte?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB