• Pinewood

USA-kampanj om Kalmarvargen

NotiserPublicerad: 2013-06-24 10:04

Nu i veckan kommer Naturvårdsverket troligtvis att besluta om det ska bli skyddsjakt på vargen som rivit ihjäl ungefär 25 får i Kalmar län. 
Webbtidningen Nyheterna.net har lagt ut en omröstning i frågan ”Tycker du att vargen ska skjutas?”
Totalt har 1 946 personer röstat, där 59 procent anser att vargen ska få leva, 39 procent anser att den ska skjutas och resterande 2 procent svarar ”vet inte”.
Frågan har inte bara engagerat svenskar, utan vargen har även stöd i utlandet. På twitter har den amerikanska organisationen Wolf Conservation Center uppmanat sina läsare att gå in och lägga sin röst på att vargen inte ska skjutas. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. USA

2013-06-28 17:22

Ska USA få rösta om svenskarnas vapeninnehav? Om de får bestämma, så blir det lätt att skaffa vapen i Sverige.

11. #7

2013-06-25 13:29

Visst finns det många saker som styr viltstammarnas utveckling men man får inte underskatta rovdjurens betydelse. Ta t ex rävstammens kollaps på 90-talet, vilket ledde till att rådjursstammen blev fem ggr så stor som den är i dag.
Om man gör tankeexperimentet och byter ut rävstam och rådjursstam mot vargstam och älgstam så
inser man att det krävs mängder av mängder varg på riksnivå om klövviltstammarna ska hållas efter utan jakt.
Men i vargbältet finns det redan exempel på revir där älgjakten helt måste upphöra eftersom älgarna inte räcker till både jägare och vargar. Precis som där det finns för mycket räv så så finns det heller inga rådjur.
Sedan finns det revir där älgstammen ökat därför att ingen vill släppa sin jakthund där på grund av vargarna. Hur älgstammen kommer att klara av en vargetablering beror säkert på många saker, bland annat på i vilket skick den är när vargstammen etablerar sig, antalsmässigt och storleksmässigt. Där jaktlagen hållit ner älgstammen enligt önskemål från de som anser sig drabbade tror jag att det är färdigjagat. Där det finns en stor älgstam kommer man att kunna fortsätta jaga fast utan hund. Ökade skador tror jag kommer att bli ett jätteproblem när vi får varg i hela landet och jakten med löshund blir omöjlig att genomföra. Registreringen av jakthundar miskar stadigt, särskilt i vargområdena av förklarliga skäl.
Jägarna har heller inte obegränsat med semesterdagar att lägga på jakten och få tag i drevfolk för att ersätta hundarna kommer inte att vara möjligt. Troligen kommer fler och fler jägare att sluta jaga i takt med vargens utbredning.
Då kommer vi att få se på problem med viltskador i skogsbruk, jordbruk och trafik som vi inte kunnat föreställa oss. Om frånvaron av rovdjursförvaltning fortsätter är det precis vad som kommer att hända. Vargen är en del i ekvationen som omöjliggör en planerad förvaltning av viltstammarna.

10. Varg

2013-06-25 07:55

Vi får heller inte glömma Sveriges Naturskyddsförenings policy: Mera varg! Mycket anslående för de som inte själva vet något.

9. jo

2013-06-25 07:55

Men vargen lär väl ha mat

8. USA?

2013-06-25 07:55

Vad har USA med svensk varg att göra? Tycker svenska majoriteten att vargen ska få ta kål på svensk fåravel? Tror ni ansvariga frågar fel personer! På vilket sätt har vi för NYTTA av vargen? VÄNLIGEN SVARA! Hur blir det då med lammköttet då till alla invandrare som inte äter gris?

7. Skyddsjakt varg

2013-06-25 07:55

Det är fantastiskt att det finns människor som inte bara ser på de djur som finns i min skog utan som sig bör ser naturen mer globalt! Naturkatastrofer i världen ökar av en viss anledning och vi tror att vi inte kan påverka att regnskogar hugs ner och att man bränner skogar som så småningom blir öken. Många säger att vargen är avgörande för antalet älgar men vargen påverkar bara och andra faktorer som viltstängsel längst vägar och andra förändringar har stor betydelse.
Jag kan nog tycka att om man som fårägare hägnat enligt de regler som finns för att hålla rovdjur borta och man ändå drabbas av vargattacker skall man fundera över vad som går att göra utöver de åtgärder man redan gjort. Kan man trotts alla åtgärder inte skydda sina djur kanske man skall tillåta skyddsjakt?
Problemet är att det vanligtvis inte finns bra hägnader eller att man vidtagit andra åtgärder innan en § 28 skjutning eller begär skyddsjakt.
Enligt nya uppgifter idag har antalet viltolyckor ökat ganska mycket, dock ej med vildsvin. Kanske skall hastigheter sänkas radikalt i områden med många viltolyckor om man vill att det skall finnas mycket jaktbart klövvilt? C:a 46 000 viltolyckor där i övervägande delen medför att klövdjuren dör.
Har lite svårt att se vargens påverkan på klövdjursstammarna med tanke på dessa siffror? Kanske skall man börja vända sig mot den verkliga anledningen till, som några påstår, en minskad klövdjursstam där man säger att vargen är boven i dramat? Hur påverkar viltstaketen älgens och övriga klövdjurs rörelser i markerna? Jag tycker nog man skall börja kolla betydelsen av andra faktorer och inte se sig "sned" enbart på rovdjurens påverkan.

6. Det är bara

2013-06-24 17:37

Att inte ta någon som helst notis med sådana oseriösa röstningar. Det gäller oss svenskar och inga andra.

5. Vänd på frågan

2013-06-24 15:47

Tycker du att vargen i Småland skall få riva så många får han vill?

4. Så här har vargdyrkarna jobbat länge

2013-06-24 13:22

Detta är ett etablerat arbetssätt för att vrida dessa omröstningar dit man vill. Sen refererar man till dessa omröstningar med att majoriteten av det Svenska folket vill ha varg.

3. Kunskap

2013-06-24 13:22

Dom som tycker om varg har ingen förståelse för dom som drabbas , så länge det inte drabba dom själva! För då blir det nog ett ramaskrik utan dess like , vad har USA med våran varg att göra , har inte dom egna vargar o ta hand om ? Det finns för mycket varg här , det finns lite djur där vargarna härjar det finns Jaktlag som ställer in älgjakten i höst på grund av stor vargflockar och revir ,

2. Låt jänkarna rösta...

2013-06-24 11:44

...ett folk som till 99,9% inte kan peka ut sin egen stat på en karta och inte ens vet vad Europa är kan väl få skämma ut sig på nätet bland de andra tokarna:) Lika barn leka bäst, right?

1. Ställs frågan

2013-06-24 11:03

Ska allt tamboskap o glesbygd läggas ner? För övrigt anser jag att USA ska höja bensinen till 30 kr litern

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB