• Pinewood

Utökade jakttider på hjortar och fåglar

NotiserPublicerad: 2012-05-25 17:06

Jakttider på hjortar och fåglar ändras till kommande säsong. Vissa regler kommer dessutom att ändras.

I län med tät dovhjortsstam ändras jakttiden på kalv och hind under brunstperioden, 21 oktober-15 november. Dessutom blir det tillåtet att använda hund vid jakt på kronhind och kalv efter den 1 oktober.
I Västerbotten blir det vårjakt på på bock mellan 1 maj och 15 juni.

Andra jakttider på fågel
I dag är det skillnad på jaktens slut vid jakt på knipa, storskrake och vigg beroende på om det är i inlandet eller vid kusten. Nu tillåts jakt oavsett område fram till den 31 januari.
I de tre sydligaste länen får ringduva börja jagas två veckor tidigare, där tiden nu blir 16 augusti-28 februari.
Vid fält med oskördad gröda i södra Sverige får vitkindad gås jagas för att förebygga skada mellan 21 augusti-15 november. Det är än och en halv månad längre jakttid än i dag.
Grågås får skyddsjagas under samma tid och på samma sätt som kanadagås – 1 juni-31 juni för att förebygga skada vid fält och oskördad gröda eller om de orsakar sanitär olägenhet.

Nej till ändrade ripjaktstider
Jägarnas Riksförbund vill ha senare jaktstarten för ripjakten med tre veckor, till den 11 september. Det skulle bli en anpassning av jakttiderna till det som gäller i Norge. Men enligt Björn Leifland, som är politisk sakkunnig på Landsbygdsdepartementet, vill inte regeringen ha ändrad jakttid på fjällripa eller dalripa.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. jakttider

2012-05-28 11:22

En enorm lycka var det i alla fall att inte JRF:s förslag om kortare jakttid på ripa gick igenom.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB