• Pinewood

Utsättning av fjällgäss ska stärka generna

NotiserPublicerad: 2010-07-27 12:00

Svenska Jägareförbundet ska sätta ut fjällgäss i Lappland för att stärka den befintliga stammen och öka den genetiska variationen i stammen. Fjällgässen har fötts upp på Nordens Ark och ska sättas ut i lapplandsfjällen, tillsammans med infångade vilda gäss från Hudiksvallsområdet. 

Meningen är att de vilda gässen ska agera ledare.
Djurförsöksetiska nämnden har godkänt projektet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Jan

2010-07-29 09:44

Du har rätt, detta är känsligt. Orsaken till det är i grunden att frågan är om vi människor skall syssla med att "stärka generna" hos vilda djur. Det är väldigt många som svarar NEJ på den frågan. Man kan till exempel titta på de fullständigt oproportionerliga insatser man gjort bland annat för vitryggig hackspett och fjällräv. Vitryggig hackspett finns i och har lämplig biotop i Vestlandets branta och fuktiga lövskogar och fjällräven har sin biotop i norska och ryska Arktis. På samma vis håller vissa grupper av människor på att manipulera mängder av djurarter utan att det kan visas vara till gagn för naturen i stort, för de manipulerade arterna, för övriga arter eller för människorna. Vad man däremot vet är att många kan finna sin utkomst av skattemedel genom denna verksamhet. Men det är samma människor som även står bak återinplantering av varg, vilket i sin tur sprider bland annat echinokockinfektioner till människor och djur. Varför finner vi SJF här?

5. Känsligt

2010-07-28 09:31

Väldigt vad jag träffade mitt i prick med min kommentar när man läser Rune T:s ilskna "skällande". Känns bra när man får in en fullpoängare på någon som tror sig vara en s.k. expert.!

4. Svar till Rune T

2010-07-28 09:09

Du skall skämmas själv för att anklaga mig för att kritisera fjällgåsprojektet, det har jag absolut inte gjort. Läs texten! Ett föraktligt billigt sätt att försöka dra fokusen från frågan jag reste. Naturligtvis stödjer jag detta av jägare drivet projekt som (trots att fjällgåsen har stark ställning i Ryssland) hjälper en art som bör finnas i fjällvärlden.
Dock borde du tänka själv lite; har en sådan djuretisksynpunkt beaktats vi återintroduktionen av vargen? Nej, nej och åter nej. Om etik hade varit inblandad i detta vansinnesprojekt hade dess påverkan på folk och fä i glesbygden beaktats. Som det är nu är det bara glesbygdsfolk som måste "ändra attityd". Det påminner starkt om flera totalitära staters behandling av deras population tycker jag. När kommer fäbodsbrukarna att förbjudas att ha djuren lösa? Den nuvarande situationen är inte förenlig med djurskyddslagen, men staten har förbundit sig att bevara fäbodsbruk. Moment 22.
När kommer renhållning att förbjudas? Eller hoppas NVV att renarna tar slut pga predation först? Att 30% av årets renkalvar är redan uppätna i Juli månad, är det inget som oroar dig?
Problemet är inte varg och björn, problemet är de vansinniga stora mängder av dessa som NVV och betongromantikerna tycker skall finnas hos oss.
Om fjällgåsen hade negativt påverkat glesbygden (som tack och lov den inte gör) hade jag varit emot deras utsättning eftersom arten är ingalunda hotad globalt. Sak samma med vargen, inte alls hotad globalt, men skall finnas här i överstora bestånd tycker betongromantiker och detta oavsett vad det blir för påverkan på glesbygdens folk ock fä.
Snälla Rune, läs vad jag skriver före du svarar.

3. Alla seriösa jägare må...

2010-07-28 01:38

SKÄMMAS för kommentarerna från Jan och Filip. Dessa två svamlar och pratar/yrar i den beryktade nattmössan. Fjällgåsprojektet har pågått i mer än 30 år och vissa år varit riktigt bra. Lambart von Essen var en av frontfigurerna i projektet och hans ande och tankar är än idag ledande för styrdokumenten. Berörda samebyar har varit informerade under alla de år projektet varit igång.
Att blanda ihop fjällgås med varg är ett utfall av stor snedvriden kreativitet...
Dessvärre försöker sig både Jan och Filip att göra sig "lustiga" över fjällgåsprojektet. Slikt ska inte få förekomma - det gagnar ingen!

2. Samerna

2010-07-27 17:30

Har djurförsöksetiska nämnden frågat Samerna om dom vill ha denna utsättning av fjällgäss eller är det som vanligt någon "icke från trakten" som ensidigt har bestämt detta?

1. ETIK?

2010-07-27 14:05

Djurförsöksetiska nämnden godkänner projektet (utsättningen). Betyder detta att samma nämnd måste godkänna utsättning av varg? Om så är fallet kan vi kanske äntligen få en konsekvensanalys av detta vargvansinne. Eller är det att hoppas på för mycket?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB