• Pinewood

Utterns återhämtning hotas av minkfällor?

NotiserPublicerad: 2008-05-06 13:46

Den senaste inventeringen av utter i Gävleborgs län visar att stammen är på väg att återetablera sig. Men den utrotningshotade utterns tillväxt hotas av att några av dem fastnar och dör i minkfällor, hävdar länsstyrelsen.

– Det är på grund av för stora ingångshål i minkfällorna som uttrarna fastnar i fällorna. Och eftersom fällorna inte vittjas tillräckligt ofta kan uttrarna hinna svälta ihjäl innan de släpps ut, säger Andrea Thurfjell, ansvarig för inventeringen på länsstyrelsen, till Sveriges Radio Gävleborg.

Tror på stort mörkertal
Det är okänt hur många uttrar som oavsiktligt fastnar i minkfällor. Andrea Thurefjell tror att det är ett stort mörkertal.
Svenska Jägareförbundet håller inte med i farhågorna, utan tror att det är ganska ovanligt med uttrar i minkfällor.
– Om det händer är det givetvis olyckligt men vi har inte upplevt det som ett stort problem. En levande fångstfälla ska ju vittjas så ofta som möjligt. Har en utter fastnat där släpps den ju ut sedan, säger Per Zackariasson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet i Gävleborg till SR.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Fler uttrar betyder färre minkar

2008-05-09 16:31

Åtminstone i Storbritannien :

http://www.wildlifeextra.com/do/ecco.py/view_item?listid=1&listcatid=269&listitemid=968

För de som inte kan utrikiska eller inte orkar läsa igenom, är slutsatsen att uttrar stör ut minkarna av ännu okänd anledning. Att minkarna har blivit färre i Piteåälven skulle då bero på att det har blivit fler uttrar och inte på grund av minkfällor.

1. Minkfällor.

2008-05-07 13:40

Vid inventering av utter vid Piteåälvens flöden i Norrbotten, placerades ett stort antal dödandefällor för mink ut. Det hade visat sig att i inventeringsytorna var förekomsten av mink stor, ur inventeringsperspektiv upplevde man att minken konkurrerade med uttern, detta föranledde att Jägarnas Riksförbund Norrbotten fick uppdraget att reducera minkpopulationen.
Detta skedde och vid inget tillfälle gick någon utter in i fällorna. Konstruktionen på fällorna med ingångshål 70 mm och den lagenliga säkerhetstunneln reducerar riskerna för felfångst till obefintliga.
Vid fångst med levandefällor, när det gäller däggdjur, säger lagen att fällan skall vittjas två ggr/dygn och märkas med ägarens namn och telefonnummer. Detta efterlevs också efter vad Jägarnas Riksförbund Norrbotten erfar.
Om någon avvikelse skulle förekomma, så står det i upphittarens rätt att ta reda på fällan och överlämna den till polismyndigheten. Om länsstyrelsen i Gävleborg hittade någon olaglig fälla, utan till exempel namnuppgifter framgår inte av artikeln, således kan påståendena gentemot minkfällor anses som grundlösa.
Nämnas kan slutligen att vid nästkommande års inventering vid Piteåälven, visade det sig att insatserna inte varit fruktlösa, minkens antal hade reducerats och utterns numerär hade ökat.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons