• Älgskadefondsföreningen

Var tredje finländare rädd för rovdjur

NotiserPublicerad: 2009-11-09 10:52

Enligt en finsk undersökning är var tredje finländare rädd för varg och björn. Enkätundersökningen med 1 000 svarande hade beställts av Skogsstyrelsen. Av enkäten framgår att nästan varannan kvinna och var femte man är rädd för stora rovdjur, rapporterar Vasabladet.
Föräldrar till småbarn är lite mer rädda för vargar än vad vuxna i allmänhet är. Finländare i norra Finland är mest rädda för björn medan östfinländarna är minst rädda, konstaterar tidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Redan

2009-11-14 22:42

i 2005 indsendte Finland et brev till EU, hvor dom uttryckte stor bekymring om vargen och dens hot mot djur och manniskor.

27. Inte bara mörker

2009-11-12 13:47

Jag har full förståelse att du avslutar med en suck. Det är ganska vanligt när argumenten sakas. Artiklen handlar om rädsla och inte om vargeländet el mobbing. Jag har inte fastnat i någon tro utan ser en möjlighet att agera med de lagliga möjligheter som finns i Sverige.

26. SUCK!

2009-11-11 22:36

Anonym verkar ha fastnat i tron att paragraf 28 är lösningen på allt vargelände... slutar därför diskussionen med en stor suck...

25. Inte bara mörker

2009-11-11 16:56

Nej finländare, jag menar inte att folk i allmänhet skall ta jägarexamen för att skydda sig mot varg o andra rovdjur utan rådet var till Tyskterriern personligt. Är inte expert o har aldrig utgett mig för att vara det heller. Men min bestämda uppfattning är att om fler använde sig av § 28 både vad det gäller husdjur o hundar vilka jag räknar in i tamdjuren men tydl inte terriern gör. Så skulle inte bara vargstammen decimeras utan oxå kvarvarande individer bli skyggare för bebyggelse o folk. De som har modet att skjuta är trv inte personligen rädda för vargen. Din rädsla har jag full förståelse för och bästa sättet att minska den är väl om vi lyckas skjuta så många som möjligt? Och idag är §28 det snabbaste sättet. Sedan kan jag nog tycka att om din rädsla är mycket stor kanske du inte bara skall lita på att andra skall skjuta rovdjuren åt dig. En enkel förberedelse är att ha avtalat med någon som snabbt kan agera när tillfälle uppstår.

24. Anonym 10.16

2009-11-11 16:25

Jag väntar på ditt svar...

23. Inte bara mörker

2009-11-11 14:43

Inte trodde jag att en Tyskterrier kunde vara så skojfrisk. För du kan väl inte på fullt alvar mena att när Håkan Johansson miste sin Albin inte var ett klockrent § 28-fall. Och det som grämer honom mest är att han inte hade möjlighet att skjuta vargen. Den dagen du eller någon av dina närmaste är DRABBAD av mobbing kan vi diskutera det. För tyvärr har jag erfarenhet av vad det innebär när ens barn blir utsatt. Vad jag missförstått el ej är nog inte du rätt person att avgöra.

22. Ta jägarexamen?

2009-11-11 14:42

Anonym föreslår att om man är rädd för varg ska man ta jägaexamen och skaffa vapen så man kan skjuta varg "vid behov" så att säga.
Så du menar att när mina barn går till skolbussen eller ut i naturen, ska dom ha med varsitt vapen? Dom är 7, 11 och fjorton år och här i Finland är det inte lagligt för dem att ha vapen, så hur menar du egentligen? Har du ingenting att tänka med? Tror du att det är bara vuxna, vilka har "tillräckligt med mod att skjuta" som är rädda för varg? Min tolkning som ickejagande mor är att det hos oss nog är mera kvinnor som är rädda både för egen del men främst för barnens skull. Hur lyder dina "expertråd" då?

21. Anonym har missförstått

2009-11-11 13:23

alldeles vad paragraf 28 innebär, den är till skydd för tamdjuren, inte dig själv.
Man får fortfarande använda sig av nödvärnsrätten om man själv blir anfallen av rovdjur... den hjälper dock föga till skydd mot den mobbning som utövas mot en del av befolkningen...

20. Om anonym

2009-11-11 13:22

tar och läser artikeln själv så skall du finna att den handlar om rädsla. En rädsla som för en tredjedel av befolkningen är dagligen närvarande och som här i Sverige anses vara bara rena fobier, detta Anonym
är inget annat än ren mobbning av de rädda personerna...
Mobbning är även att vända ryggen till och inte vilja se eller lyssna, precis vad ni kramare och tyvärr även de som handhar rovdjurspolitiken gör mot oss i glesbygden som är tvungna att leva med dessa rovdjur och rädslan.
Du är inte emot mobbning Anonym, du utövar det...

19. Inte bara mörker

2009-11-11 11:56

Har läst artikeln och finner att den handlar om rädsla och inte som du försöker vinkla det till mobbing. Att jämföra dessa båda tillstånd är kanske befogat ibland men inte i detta fall. Att 1/3 del DAGLIGEN går och är rädda för vargen är din högst personliga tolkning av artikeln. Ett tips till dig är att ta jägarexamen o skaffa ett vapen så kan du skydda dig med § 28. Det är bara ett problem med §28, det krävs mod att använda den och det saknar kanske du?

18. Om anonym

2009-11-11 09:36

tar och läser artikeln själv så skall du finna att den handlar om rädsla.En rädsla
som för en tredjedel av befolkningen är
dagligen närvarande och som här i Sverige
anses vara bara rena fobier,detta Anonym
är inget annat än ren mobbning av de rädda personerna...
Mobbning är även att vända ryggen till och inte vilja se eller lyssna,precis
vad ni kramare och tyvärr även de som
handhar rovdjurspolitiken gör mot oss
i glesbygden som är tvungna att leva med
dessa rovdjur och rädslan.
Du är inte emot mobbning Anonym,du utövar det...

17. Inte bara mörker.

2009-11-11 08:13

Om du istället för att fundera på olika signatuer försökte läsa/förstå innehållet i artiklarna vore mycket vunnet för debatten.Kan hända mobbing är något som du anser man skall rösta el ha undersökningar om. För min del kan jag inte acceptera någon form av mobbing varken i skolan eller för övrigt i samhället.Angånde vargen finns §28 men samtidigt ett antal jägare(?)typ Kruppa som inte skjuter.Och andra fall där de springer och skjuter i luften vilket aldrig leder till något annat än att vargen blir orädd för skott.Jag har i vartfall inte hört om någon död varg pga skott i luften.

16. Anonym

2009-11-10 22:25

så om till exempel 2/3 av eleverna i en skola mobbar den återstående tredjedelen så måste det alltså vara så då majoriteten bestämt att det är rätt??
Inte konstigt du väljer att inte ens skriva under med en signatur i debatten...

15. Det är väl som här i Sverige

2009-11-10 16:18

Skulle vara intressant o veta hur det förhåller sig i frågan om vart dom bor. Det är väl som här i Sverige. De som är positiva är de som inte har dom runt husknuten.

Därför är det viktigt att vi får rovdjuren även runt storstäderna och i regioner med högre befolkning så vi får se på lite andra siffror.

14. Inte bara mörker.

2009-11-10 16:17

Tyskterrier en sak du inte behöver vara rädd för är hjärntvätt. Vet inte om du har praktiserat matematik någon gång men om inte kan jag upplysa om att 1/3del plus 2/3delar är 100%.

13. Vargfobi

2009-11-10 13:11

Läste precis nya Jakt & Jägare. Intressant artikel på sid 95. "Forskare vill bota vargfobi." Vi kommer kanske slippa stå i kö för att få vård. Vi kommer att bli uppsökta av forskarna och få en vargskrämma. Alltid något att glädja oss åt. Kanske något att införa vad gäller alla typer av krämpor och åkommor.

12. Angående Anonym 21.14

2009-11-10 11:06

...vad var det jag "sa" i första inlägget?
Vilka tokiga påhitt som helst i diskussionen är godtagbara för dessa
hjärntvättade rovdjursfanatiker...

11. Stenen är rädd för papperspåsen som..

2009-11-10 11:05

...är rädd för saxen som är rädd för stenen. Undersökningen som var en uppföljning av Riku Lumiaros magistersexamensarbete beträffande rädsla för rovdjur var i det enklaste laget. De ställda frågorna var "är du rädd för varg/björn? Är du inte rädd för varg/björn? Vet du ej?" En av slutsatserna dragna av denna förfrågan var att rädslan inte ökat fastän antalet varg/björn och rovdjursincidenter ökat sedan den tidigare förfrågan.
Äran till detta togs av de som informerar allmänheten beträffande rovdjurens ofarlighet.
Även om vi finländare antagligen är ett folk med sisu, härdade av stränga vintrar, mygg & knott som sommartid lägger sig som en päls på huden och lämpligen avlägsnas med rakhyvel, är vi nog sunt rädda för rovdjuren varg/björn. Vissa av oss är fysiskt en aning svagare än björn, och björnar är rädda för varg. Om inte för egen del så helt klart för sina ungars del. Youtube ljuger inte. Ca 1 min in i klippet: http://www.youtube.com/watch?v=-pd7yTRnYzg

10. Rolf Nylander

2009-11-10 09:03

Ja tack, jag vet vad Viltskadecenter och länsstyrelsen rapporterar och jag vidhåller att det inte stämmer med verkligheten!

9. Anonym 2

2009-11-09 21:20

Enligt Viltskadecenter skedde det 22 vargföryngringar i Sverige 2008. Av dessa fanns 8 i Dalarna, 3 i Hälsingland, vid gränsen till Dalarna, 6 i Värmland vid gränsen till Dalarna. Summa 17 st av 22. I Västra Götaland var det 3 föryngringar. En föryngring i Karlstadtrakten och en längre söderut mot Örebro. Viltskadecenter påpekar också att det kan finnas ytterligare en eller möjligen två valpkullar till, som man inte har koll på

8. Inte bara mörker.

2009-11-09 21:15

Undersökningen visar att 2/3 av finländarna INTE är rädda. Varför skall en majoritet böja sig för minoriteten? Om vargen får någon att avstå från allemansrätten gör den ju lite nytta.

7. Rolf Nylander

2009-11-09 20:49

"Absoluta majoriteten, förmodligen ca 190 st håller till i Dalarna, Hälsingland och Värmland..."
Nej du, 190 vargar kan inte finnas i dessa landskap - om det bara finns 210 inalles! Mitt län, V:a Götaland, hyser oerhört många vargar, vi ser spår efter dagligen och stundligen. Antingen räknar du fel eller så är du felunderrättad!

6. Miljökonsekvenser av rovdjuren

2009-11-09 20:19

Vid varje tillfälle då någon organisation eller företag vill göra en investering (till exempel byggande av vindkraftverk) eller på annat sätt genomföra förändringar i boendemiljön (till exempel bygga telemaster), kräver lagstiftningen att det genomförs en miljökonsekvensutredning.
I många decennier har det funnits en behaglig mångfald i Mellansveriges fauna, där vi kunnat se bland annat harar, rävar, rådjur och älgar. Ingen har heller behövt vara rädd för rovdjur i skogen. Nu förändras denna trivselfaktor i människornas miljö i allt snabbare takt. Anledningen är att politikerna fattat beslut om att vi skall ha en vargstam på ca 210 djur i Sverige. Det torde ha varit politikernas mening att vargstammen skulle vara något så när jämnt fördelad över Sverige. Så är inte fallet. Absoluta majoriteten, förmodligen ca 190 st håller till i Dalarna, Hälsingland och Värmland. Det är dags för politikerna att än en gång ta sig en funderare på sitt beslut i vargfrågan.
Rovdjursföreningens och Naturvårdsverkets ensidiga förhärligande av de stora rovdjuren leder i Mellansverige i första hand till enfald i faunan och till slut, när bytesdjuren är utrotade och rovdjuren dragit till andra jaktmarker, en helt utarmad fauna.
Trots att boendemiljön för hundratusentals människor påverkas, behöver uppenbarligen inte de myndigheter och organisationer som arbetar för ökade rovdjursstammar genomföra någon form av miljökonsekvensutredningar.

5. En rädd är en rädd en...

2009-11-09 20:14

Om var tredje finländare är RÄDD för rovdjur i allmänhet och för varg i synnerhet, ja då undrar jag - hur rädda är då inte vi svenskar som inte äger den finska sisun? Själv tillhör jag utan tvekan de räddas skara, och jag håller med "finländaren"; är man rädd så är man rädd. Kom inte dragandes med bortförklaringar som fobier och annan skit! Det är kränkande! Min livskvalitet är kraftigt försämrad, till vem kan jag klaga? Utan att bli förmodat fobiförklarad. Finns det ingen motsvarande diagnos för dom dumdristiga?

4. Till anonym 15.43

2009-11-09 19:45

Som finländare kan jag upplysa dig om att när det står rädd för så betyder det just RÄDD FÖR och inget annat. Det är ju synd att du inte vet skillnaden på dessa två ord du kan stava till, fast de båda börjar på r...

3. Allemansrätten och rovdjur

2009-11-09 17:20

I det flesta beslut som fattas tas människors rädsla med som en viktig aspekt och vilket man tar stor hänsyn till, exempelvis så bygger man ofta en gångbro över en väg i stället för en billigare gångtunnel just i syfte att undvika att skapa miljöer som frambringar rädsla för överfall. Även om det inte på 100 år har skett något överfall i området så beaktas rädslan.
Jag har svårt att tro att vi Svenskar är olik våra Finska grannar i frågan om rädsla för rovdjur. Varför tas inte dessa människors rädsla för att vara i skogen när det finns björn/varg i området med som en aspekt? Jag har i min bekantskapskrets många, särskilt svamp och bärplockande kvinnor, som inte längre går ensam i skogen pga rädsla för rovdjur, främst då varg. Är deras oro inget man ska ta hänsyn till? Det har gått så långt att deras tillträde till den lagstadgade allemansrätten har beskurits, är inte det något som borde beaktas?

2. En viss skillnad....

2009-11-09 17:20

...har "rädsla" eller "respekt"? Misstänker nog mer det sistnämda...

1. Högt

2009-11-09 12:51

procenttal med fobiker med andra ord...
Skämt åsido, så ser vi vad vi har framför oss. Men rovdjurskramarna kommer väl att försöka hitta på någon konstig teori om detta med...

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB