• Pinewood

Varannan fälld älg i Jämtland var en tjur

NotiserPublicerad: 2008-04-21 13:27

I Jämtlands län sköts 11 431 älgar under förra året. Över hälften av dem var tjurar, vilket bekymrar Jägareförbundet.
På lång sikt har avskjutningen minskat. Under 2003 sköts 14 000 älgar i länet. Förra året sköts mest älg i Revsund, Bräcke, där man fällde 3 092 älgar. Minst älg fanns det i Härjedalen och Strömsund. Där sköts 1 279 respektive 1 059 älgar.
Att över hälften av de älgar som sköts förra året var tjurar är ett hot mot älgstammens tillväxt, anser Jägareförbundet. De uppmanar jägarna att ta sitt ansvar och skjuta mer hondjur än tjurar under årets jakt.
Dock menar Jägareförbundet att undantag bör göras.
”Älgjägarna i Strömsund och Härjedalen uppmanas försöka skjuta mer kalv då de har en svag älgstam medan jägarna i Revsund som har en stor älgstam uppmanas fälla minst 60 procent hondjur av vuxna älgar,” skriver Jägareförbundet i ett pressmeddelande.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bäst är nog dock...

2008-04-23 13:32

...att spara lite av räntan och ta lite av kapitalet med, så kapitalet förnyas vartefter så att säga.
Med stort uttag av räntan och lite grand av kapitalet av rovdjur så är snart sagan all när det gäller älgjakten i samma utsträckning som rovdjuren brer ut sig.
Dessutom är köttvärdet inte litet heller, med Naturvårdsverkets egna siffror tar en vargflock älg till ett köttvärde av 2-2,5 miljoner årligen, pengar som staten egentligen borde ersätta oss jägare med.
Rekreationsvärdet är nog ändå större, kanske inte lika lätt att mäta ändå.

2. Avskjutning

2008-04-22 08:55

Jag tror inte att det är direkt meningen att vi ska skjuta mera kalv än vi gör, eller i de flesta fall kan skjuta? Jag tror att avskjutningen måste balanseras så att uttaget av vuxna djur INTE överstiger antalet skjutna kalvar!
Till exempel, har man en tilldelning på fem vuxna och fem kalvar så bör man inte först fylla licensen med vuxna. Gör en kvotering, skjut inte fler vuxna än vi får kalvar. Har vi skjutit tre kalvar så kan man skjuta tre vuxna. Skjuter man ingen kalv så finns ju inte tillväxten och då ska man nog kanske inte skjuta några vuxna djur heller. Vi ska ju inte skjuta av kapitalet, vi ska väl bara utnyttja räntan som kapitalet avger.

1. Att förespråka sin egen undergång!

2008-04-21 16:43

Jägarförbundet har (enligt artikeln) en speciell inställning, minst sagt. Man menar alltså att vi ska skjuta mer kor för att inte hota älgstammens tillväxt? Låter det seriöst och klokt?
Själv har jag erfarenheter från ett område utan stor björnstam och vill påstå att så gott som varje fertil ko har kalv. Gallkor är verkligen sällsynta. Däremot är det väl känt att i trakter med mycket björn tas de flesta kalvarna och knappt några observeras under jakten. Ändå ska avskjutningen inriktas på kalvar och hondjur. Vilken matematik och vilken tillväxt det ska bli. Inte ett ord om att björnen hotar Jämtlands älgstam, inte ett ord om att höja björnavskjutningen. Men det är som vanligt, Jagarförbundet och storskogsbruket går hand i hand och representerar inte jägarnas åsikter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons