• Älgskadefondsföreningen

Varg plåtad inne i Ryssby

NotiserPublicerad: 2014-01-20 09:22

I Ryssby, utanför småländska Ljungby, sprang en varg genom byn i lördags morse. Flera personer såg den. En av dem, Per-Åke Strömgren, fotograferade vargen med mobilkameran, rapporterar Värnamo Nyheter.
Rune Håkansson, besiktningsman på länsstyrelsen, är tämligen säker på att djuret var en varg efter att ha tittat på spåren, spårlängden, hur vargen rört sig och de bilder som tagits av vargen.
Det är inte fastställt om det är samma varg som tidigare i veckan dödade en älgkalv utanför Delary.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Varghabitat

2014-01-21 08:04

Vargens naturliga utbredningsområde är rent biologiskt hela Sverige . Att vargen bara trivs i skogsmiljöer är helt felaktigt. I länder som exempelvis Rumänien som har tusentals med vargar trivs de bäst i mosaikartad terräng med både skog och åkermark insprängd i deras habitat. Att många tror att de bara ska finnas i gammal kulturskog avskilt från människan är en utspridd missuppfattning i jägarkåren. Att de finns i sådana områden beror bara på hårt jakttryck, förföljelse då vi fördrivit dem till sådana områden. Det som slutligen kommer att begränsa vargens spridning i Sverige är alltså inte brist på habitat. Det är den så kallade sociala bärförmågan som slutligen kommer att avgöra vart vargen kommer att finnas. Om kostnaderna blir orimligt höga, eller om människorna i vargreviren drabbas orimligt hårt kommer att ha en avgörande effekt. Vad som är att betrakta som orimligt i det här fallet är en definitionssak som politikerna i form av förtroendevalda genom demokrati måste fastställa. Det är ju helt orimligt att bevarandesidan ska avgöra det eftersom många av dem är fanatiker som fullständigt saknar medkänsla och förståelse för människor som drabbas.

Det är ju faktiskt så att det är så kallade trädkramare och naturvårdsbevarande fanatiker som i större utsträckning utbildar sig till biologer jämfört med jägare och neutrala naturnjutare. Därför sitter det också i större utsträckning sådana människor på höga poster på exempelvis naturvårdsverket.
De här människorna har tidigt lärt sig att värna djurens rätt till den grad att de inte ens äter kött. Nu skojar jag lite och generaliserar oerhört men det finns en liten sanning i det tror jag.

1. Ryssby tillhör vargens naturliga utbredningsområde?

2014-01-20 12:53

Som svar på motion 56 från moderaterna i Mora, vid deras Arbetsstämma i Västerås 27-30 augusti 2009, svarade Moderaternas partistyrelse, citat: ”Rovdjuren ska finnas i sina naturliga spridningsområden. Vi eftersträvar dock inte en jämn fördelning av varg över hela landet då det skulle kunna innebära onaturliga förflyttningar av varg.” Ryssby skulle jag tro att Moderaterna betraktar som del av vargens naturliga spridningsområde. Regeringens politik är att vargen skall få sprida sig till hela sitt naturliga utbredningsområde, moderaterna vill inte att människor skall påverka hur jämn fördelningen är, utan vargen skall få etablera sig i så täta bestånd som vargen själv finner behagligt. Ryssby har att se fram emot att tillhöra ett vargrevir. Där finns det mycket vilt så vargflocken lär bli stor på några år.
Att vargen visar upp sig i sitt revir är väl bara naturligt för en härskare?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB