• Älgskadefondsföreningen

Varg snabbt avlivad i Jämtland

NotiserPublicerad: 2013-11-10 17:35

En varghanne avlivades norr om Funäsdalen i Jämtland på söndagen. Skyddsjakten genomfördes samma dag som ansökningen kom in.

– Det var en hanne på 36 kilo som sköts öster om Flatruet, norr om Funäsdalen, uppe på kalfjället, berättar Lars Rehnfäldt, naturbevakare på länsstyrelsen i Jämtland.
I Dalarna får samerna vänta en vecka på besked om skyddsjakt. Här fattades beslut, och genomfördes avlivningen, samma dag som länsstyrelsen fick ansökningen.
– Vargen var mitt inne bland 3 000 renar och då är det bråttom. Renägarna håller på och samlar ihop djuren för slakt, kommenterar Lars Rehnfäldt.
Vargen sköts från helikopter på marker där Mittådalens sameby har sin verksamhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Snabbutbildning!

2013-11-11 13:05

Kan inte Maria Norrfalk sätta fart på sin personal. Kanske skicka dem till Lars Rehnfeldt på snabbutbildning hur en myndighet ska agera i krissituation. Detta är föredömligt!
Kan sedan kunskapen spilla över till fäbodbrukare, djurhållare, jägare och andra som drabbas av vargens härjningar så vore det kanon!

8. Vargen

2013-11-11 13:05

Härligt så skall det se ut.
Eloge till Samebyn

7. Ja

2013-11-11 11:34

så ska en slipsten dras. Heder åt Lst Jämtland.

6. Ser man på.

2013-11-11 11:34

Kan man ana en uppstramning?
Fortsätt på den inslagna linjen tusentalet gånger så kanske ni beslutfattare får uppleva lite mindre oro i leden..

5. Vad gäller

2013-11-11 08:19

Har jag missat något, gäller inte paragraf 28 för samerna vi dessa situationer??

4. Kompetens

2013-11-11 08:18

Det kan förhålla sig så att Lst i Jämtland besitter den kompetens som behövs i ifrågavarande ärende. Tidskillanden i beslutsfattandet i kvadrat utgör ett mått på skillnaden i kompetens!

3. ja...

2013-11-11 08:18

så skall det se ut!!

2. Varg snabbt avlivad i Jämtland

2013-11-11 08:18

Ålägg samtliga länsstyrelser att tillämpa samma kriterier för beviljande om skyddsjakt samt inom vilken tidsram, annars börjar jag undra vad för slags rättssamhälle vi lever i !!

1. Såna...

2013-11-11 08:18

...beslut skulle aldrig LST i Dalarna våga ta. Bra jobbat. Hoppas LST i Dalarna tar på sig dumstruten och går på stan.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB