• Älgskadefondsföreningen

Vargar äter älg för miljonbelopp

NotiserPublicerad: 2014-09-08 09:38

Den norska vargforskaren Barbara Zimmermann, vid högskolan i Hedmark, har gjort en studie i hur mycket älg de skandinaviska vargar äter, skriver tidningen Nationen. 
Enligt studien äter vargar 1 260 norska älgar varje år. Totalt finns tre helnorska vargflockar och fem som är delas med Sverige. 
Vargars diet består av 95 procent älg, men de tar bara en liten del av den norska älgstammen. 
Utifrån Zimmermanns studie och ett kilopris på 75 norska kronor per kilo älgkött har Nationen räknat ut att vargar äter norska älgar till ett värde på runt sex miljoner norska kronor per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Tokiga inlägg

2014-09-14 08:38

kan ibland behöva bemötas. Man kan säga att priset avgör det ekonomiska värdet på djuret. Det ser vi bland annat på vargen som saknar värde och där jägarkåren ersätts. Om en förlust eller kostnad överväger djurets skador så blir priset billigare. Därför ser det ut som att skogsägare ser en del djur som en värdefull tillgång. Man kan nog räkna med högre försäkringspremier om trafikolyckor ökar.

14. Haha, vilken överskrift!

2014-09-13 17:05

När började vi räkna vad djur äter i skogen, dessutom inhemska naturliga djur som ska äta älg? Det visar verkligen vad snett det har blivit inom jägarkåren. Mycket ska ha mer! Djuren som lever i skogen får inte längre äta. Kollar ni vad kråkor äter också? Vildsvin? Blåmes? Rådjur? Märkligt och så kallar man det hobby och naturupplevelse. Jag är säker på att många jägare anser att allt vilt är deras. Hur förklarar man annars en sådan märklig artikel?

13. Inte mycket pengar

2014-09-13 17:04

http://www.dn.se/debatt/algen-kostar-sverige-23-miljarder-varje-ar/

http://www.vti.se/sv/publikationer/kollisioner-och-olyckor-med-radjur-i-sverige-under-10-ar-20032012-variation-i-tid-geografi-och-kostnader/

Ta reda på vad annat kostar. Ha en bra helg

12. OK då...

2014-09-10 07:13

Är det vad vargen äter upp så är det ju helt fel. Köttet (älgen) är ju borta oavsett om varg, räv eller korp äter upp den. Och på tal om Ebberöds Bank är det vad älgjakten i Värmland kommer bli i år då vargen i vårt exempel tog ca det antal älg man sköt i fjolårets jakt. Så i år skjuter man bort kapitalet ( fast det kommer bli mycket lägre siffror i år). Å sedan står rådjuren på tur för vargen när älgarna tryter.... men de har lodjuren redan ätit upp så då är tamboskapen kvar.

Nåväl. Så vi gör om slutet utifrån dina siffror Åke. Så 7560 älgar x 135 kg = 1 020 600 kg x 75 kr = 76 545 000 kr. En ansenlig summa. Å då är väll som sagt kg-snittpriset också lågt fortfarande. Och vi har fortfarande flera varg-län oräknade.

11. En skillnad...

2014-09-09 12:01

...är att i Norge försöker man ofta få fram en objektiv siffra i olika sammanhang. I Sverige har man framgångsrikt stoppat alla försök till en seriös utvärdering av vad vargen kostar samhället. Man har ända haft 25 år på sig.

10. hmmm....

2014-09-08 23:13

kilopriset 75:-....varifrån kommer det?
går det att köpa älgkött till det priset i
Norge?? man får ju knappt en hamburgare där för den summan...

9. Det er jo ulv det er snakk om !

2014-09-08 21:45

Klart hvor dere missforstår forskeren gutter. Hun regner bare den maten ulven spiser ikke det som ligger tilbake som korpe mat. Ser dessuten mye finere ut om kiloene er få men glapp litt med antallet dyr da kanskje? I kjent stil er dette sikkert regnet på følgende vis; 3 Norske flokker + fem grense revir 50 % altså 2,5 flokker til og summen blir 5,5 flokker.
Drar vi da ut det lille fakta vi kanskje kan hente her med 1260 drepte elger og deler dem på 5,5 blir svaret 229 pr ulveflokk.
Ser man da på revir og gruppe kartan
så finner man vel ca 80 og det gir et litt annet begrep om hva som hender i skogene våre når i overkant av 18000 elger drepes pr år. Men forskeren mener da tydelig at det er formildende at ulven sannsynelig ikke spiser mere enn ca 40 % av kjøttet ?
Eller var det noe annet hun ville si ??? ;-)

8. #7

2014-09-08 21:44

Visst har Du rätt i att det är mest kalv, som vargarna tar. Vargen tar de djur som är lättast att ta och som innebär minsta risken för skador för dem själva.

Min absoluta åsikt är emellertid att man ändå skall räkna med medelslaktvikten på alla älgar. Om inte varg hade tagit kalvarna hade drygt hälften av kalvarna vuxit sig större och gett en "intäkt" som är högre än intäkten av för samma antal kalvar.
Om man däremot räknar med en medelvikt på alla skjutna djur i ett vargfritt område kompenserar man beräkningen med "övervärdet" för dessa för dessa "livdjur".

Ingen boskapsuppfödare slaktar sina djur, när de är små kalvar. De vore "Ebberöds bank". Man väntar med slakten till dess att djuren vuxit på sig och får ett högre värde. Och så gör även jägarna. Dock måste man först skjuta bort ett antal älgkalvar första hösten för att inte det totala antalet älgar skall bli för stort (och därmed bl a medföra oacceptabelt stora skogsskador).

Hur stor den svenska älgstammen bör vara diskuteras däremot i dag livligt av skogsägare och jägare. Men det problemet hör i princip inte alls hemma i denna fråga.

7. #5

2014-09-08 16:42

Tyckte också 63,5 kg var väldigt lågt. Därav att jag höjde till 75 , vilket också utifrån dina siffror är väl lågt men. Men vi kan ju anta att de kanske äter mest kalv på under sommaren ( kalvarna brukar ju va borta på hösten) så då kanske medelvikten över året blir lite lägre än 135 kg. Men det ger ju en fingervisning och det finns fler län än Värmland som har varg så en ansenlig summa blir det i ekologiskt, magert och nyttigt kött som försvinner till DNA-prover för vargforskare/spårare.

6. Intressanta siffror

2014-09-08 16:08

Om man analyserar artikeln verkar det finnas en hel del intressanta siffror i den norska studien, som vänder upp och ned på svenska forskares uppgifter.
Exempelvis verkar den i Sverige vedertagna uppgiften, att en vargflock dödar ca 130 älgar per år, vara för låg.
För att kunna värdera ut uppgifterna måste man dock analysera bakgrundsmaterialet i den norska studien noggrannare.
Var hittar man den?
Hur många flockar skall man använda i sin jämförelse, när tre flockar bor hela året i Norge och fem flockar pendlar mellan Sverige och Norge? Hur många vargar finns det i Norge totalt (summan av alla vargar som lever i en flock plus de, som inte lever i en flock)? Är den vedertagna siffran ungefär tio ggr antalet flockar tillämplig?).
Hur man än räknar verkar dock vargarnas predation vara högre än vad, som sägs från officiellt håll i Sverige!
Intressant!

5. Räknefel?

2014-09-08 15:00

Ett kilopris på 75 kr/kg, 1260 älgar och en totalsumma på 6 000 000 kr förutsätter en genomsnittlig slaktvikt på 63,5 kg.
(1 260 x 63,5 x 75 = 6 000 000 kr )

63,5 kg är ganska precis den genomsnittliga slaktvikten på en älgkalv under höstjakten i Norrland.
Det måste vara fel att, när man beräknar köttvärdet i en älgstam, använda kalvvikten som värdegrund. Det årliga slaktvärdet i en älgstam från en vargfri jaktmark beräknas på den genomsnittliga vikten på alla fällda djur, d v s medelvärdet på alla fällda älgar (kalvar, fjolingar och äldre djur).
I det jaktlag, som jag jagar med, har vi följt upp slakvikten på varenda skjuten älg sedan 1978. Uppföljningen omfattar 960 älgar. Den genomsnittliga slaktvikten har varit 134,75 kg, d v s drygt dubbelt så hög som i forskarnas rapport.
Så jag tycker att "forskarna" räknar på fel sätt och att de därmed får alldeles för lågt värde på utebliven intäkt för rovdjurstagna älgar.

4. #2

2014-09-08 14:59

Om vi bara gör ett snabbt överslag på Värmlands vargstam så... Norge hade 5 revir vilket ger 30 vargar om vi räknar på 6 st/revir. Det ger 42 älg/st a 63,5 kg kött a 75 kr. Värmland har 30 revir x 6 vargar =180 st x 42 älgar/st = 7560 a 75 kg/st = 567 000 kg a 75 kr = 42 525 000 Kr. Sedan tillkommer all personal och DNA- prover som sker för att räkna å kolla dem så....

3. Slöseri

2014-09-08 13:00

Helt emot vad miljöpartiet tycker så ser jag ett enormt miljöslöseri med naturens resurser att föda ett icke önskat djur som vargen, av landsbygdens befolkning.

2. Sverige?

2014-09-08 11:41

Jag vill gärna se den svenska vargstammens krognota också.

1. Till vilken nytta?

2014-09-08 11:41

Denna kostnad skulle kunna tas bort helt och hållet. Och så skulle kostnaderna för diverse forskare kunnas ta bort helt och hållet. Och så skulle kostnaderna för ..... ja så här kan man hålla på i evighet.
På intäktssidan då? Vilka intäkter skulle försvinna om vi inte hade varg? Tja, det finns ju inga intäkter...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB