• Älgskadefondsföreningen

Vargar sänker fastighetspriserna

NotiserPublicerad: 2009-02-12 23:24

Sex LRF-ordförande i Dalsland kräver ökad vargjakt därför att vargarna sänker värdet på fastigheterna, rapporterar Sveriges Radio.

– Den blivande ägaren till en fastighet måste anpassa sin livsföring efter rovdjuren, vilket bland annat innebär större krav på elstängsel och en minskad möjlighet till att jaga med löshund, heter det i ett brev till miljöminister Andreas Carlgren.
LRF-ordförandena påpekar att hela Dalsland är koloniserat av varg och att det nu inte bör bli fler. Det innebär bland annat att vargjakten ska öka.
Vargen ses också som ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom hagar växer igen när lantbrukarna ser sig tvungna att flytta sina betesdjur närmare gårdarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

19. Rovdjuren, dessa splitstiftande odjur, sänker värdet inte bara på fastigheter utan även på människor

2009-02-21 16:36

Falco-citat ” Att det tillfälligt bortfallit kapitalstarka köpare från Europa som är villiga betala enorma överpriser för bl.a. jakt, badsjöar och vacker utsikt väcker nog inget medlidande från allmänheten.”

Och vad innebär detta? Jo, precis vad det står i rubriken: ” Vargar sänker fastighetspriserna”!

Frågan var ju inte om rovdjurskramarna beklagar att fastigheter sjunker i värde. Alla vet ju att dessa sjuka fanatiker endast strävar efter att åstadkomma största möjliga skada för alla som bor där fanatikerna vill att rovdjuren skall vara.

Även i den okunniges mörker kan stundom sanningen tända ett litet ljus.

18. Falco mfl.

2009-02-15 22:35

Håll er till vad ARTIKELN handlade om!!! Var nämndes att det gällde skogsbruk? Alla spekulanter till en jordbruksfastighet som försäljs i det område som i artikeln nämnts är väl upplysta om det stora trycket av VARG revirer som finns i Dalsland och vad som hänt både jakt och gårdshundar och det viktigaste av allt är djurbesättningarna, för de köpare som har tänkt sig att bedriva någon form av detta!!! De flesta backar ur affären, köpglädjen avtar när de får information att grannen avyttrade alla sin djurbesättningar, både kor, får!!! Så nu får åkrar och hagar växa igen, för VARGEN har tagit över!!! Tror ni då inte att köpare av alla slag tänker sig för både en och två gånger innan de slutligen säger nej, här har det inte talats om hur mycket skog det går att averka eller hur??? Utan ämnet var sänkta priser på lantfastigheter, det kan väl inte vara så svårt att förstå???

17. Arrende

2009-02-15 22:34

Arrendepriser är förhållandevis låga i de kärnområden med varg idag. Alltså, när man köper en fastighet räknar man på skogen och dess värde. Men ju längre söderut och närmare större städer vi kommer så gissar jag att arrendet är en betydande inkomstkälla för många skogsägare. Där räknar man med inkomster av jakt vid fastighetsförvärv.

16. Pelle

2009-02-15 15:18

Som jag skrev i mitt förra inlägg så tror jag inte vargen påverkar fastighetspriserna särskilt mycket, varken upp eller ner. Man kan säkert tänka sig att flera barnfamiljer och jägare avstår från att bjuda på fastigheter i vargreviren, samtidigt som andra kanske vill ha mycet varg och lite älg för att få mindre skogsskador och en del kanske t.om gillar vargar. Men alla dom andra faktorerna dominerar ju totalt prisbilden och om det vore möjligt att göra statistik på det så tror jag att vargens påverkan knappt ens är mätbar.

15. Många bäckar små!

2009-02-15 13:13

Anders Åberg-alla dessa små problem som vargen för med sig måste ju givetvis sänka budgivningarna!Tänk om det fanns några fördelar med vargen som drog upp det istället.Men inte kan då jag finna några och jag tror att landsortsfolket tycker lika! Men rada gärna upp dom fördelarna du ser!Du kan ta bort ökad mångfald för den vet jag ni ser.

14. Feynmans logorré

2009-02-15 13:13

Nämen se Feynman hugger sitt blå pekfinger på tangentbordet och bevärdigar mej med en replik. Som vanligt spricker han nästan av uppblåsthet och självutnämnd sakkunskap .
Vad han inte inser är att det jag relaterat är LRF:s egen säljstatistik som talar om en mycket stark värdestegring av skogsfastigheter senaste 5 åren. Mäklarna har heller inte tillgång till objekt som motsvarar efterfrågan.
Att det tillfälligt bortfallit kapitalstarka köpare från Europa som är villiga betala enorma överpriser för bl.a. jakt, badsjöar och vacker utsikt väcker nog inget medlidande från allmänheten.
Och vad gäller ornitologi kan jag med tillförsikt hålla dej kort.

13. Örnexperten Falco nu även fastighetsexpert!

2009-02-14 22:58

Du har glömt ett par saker, den som köper en fastighet för virkets skull betalat per skogskubikmeter med hänsyn tagen till vissa andra förhållanden som till exempel till trädslag och ålder, röjningsbehov mm. Högt ståndortsindex är bra, barkborrar ger minus men varg kan ge plus om köparen inte är intresserad av jakt eller av att arrendera ut jakten. Men försök du att sälja till barnfamiljer eller folk som vill syssla med att föda upp djur eller till kapitalstarka jaktintresserade köpare! Hela dessa grupper av köpare är nu borta, och detta är köpare som betalar extra för hus, jordbruksmark, fiske bad osv. samt estetiska värden. Skogsköparna ser detta nästan som minus. Men köptrycket ökar på fastigheter som inte är infekterade av stora rovdjur.
Örnar var du ju inte så bra på, fastigheter kan du uppenbarligen inget om, försök hitta något som inte berör landsbygden är du snäll.

12. Problemet är att det hade vart många fler intressenter på fastigheterna om det inte hade funnits var

2009-02-14 22:57

Fler spekulanter = fler bud=bättre priser

11. Detär väl så här.

2009-02-14 22:57

Där varg finns har fastighetspriserna rasat.
Finns det ingen varg går priserna upp.
Logiskt eller hur, har jag fel kan väl någon rätta mig.

10. Fakta skall fram, tiden är ute för vargentusiasterna.

2009-02-14 22:57

Det tog verkligen tid för LRF att inse detta! Snacket om utvecklingen om att priserna höjs är dåligt underbyggt som vanligt när det gäller vargkramarna. Håll er till fakta , se hur det utvecklas i de berörda delarna istället. Det jaktliga värdet i fastigheten är vad som berörs. Nollvision är det som gäller !

9. Svårbevisat

2009-02-14 22:57

Måste vara närmast omöjligt att härleda fastighetspriser till vargar, det är ju så många andra faktorer som överskuggar vargarna flera gånger om. Jobbmöjligheter, räntor, virkespriser, konjunkturläget, kommunikationer, sevice osv. Dessutom kan det ju bland den överväldigande majoritet av landets befolkning som inte är jägare, finnas folk som rentav är beredda att betala mer för att bo i vargaland.
Om det nu finns så tydliga siffror som Falco redovisar så känns påståendet att vargarna sänker fastighetspriserna mer som ett desperat försök att konstruera vargfientliga argument.

8. Christer och Anonyma 12:42

2009-02-14 10:03

Anonym 12:42, du svamlar. LRF-respresentanterna hävdar att fastighetspriserna sänkts. Jag hänvisar till LRF:s egen försäljningsstatistik som visar på raka motsatsen och detta kan vem som helst kontrollera.
Christer. Ditt inlägg är en sedvanlig flykt från ämnet i artikeln, som handlar om sänkta fastighetspriser. Det är detta jag kommenterat, ingenting annat.
Ditt inlägg illustrerar tydligt vissa enfrågedebattörers vana att, oavsett vad artikeln handlar om, ändå direkt konkludera att "vargar är dumma och ska skjutas bort och att alla motdebattörer bor i städer och ingenting begriper." Du simmar på femton famnars djup.
Håll dej till ämnet om du vill diskutera med mej.

7. Anonym 17:16

2009-02-14 10:02

Som vanligt skriver ni vargkramare UTROTAR! Hur ska LRF kunna skjuta bort minst 500000 vargar.När dom lyckats med det så har dom utrotat.Vi i lilla Sverige utrotar inte någon varg för att vi skjuter bort våra.Skjuter vi våra finns 499750 st kvar! Skärp er med snacket om utrotnig

6. LRF - Suck!!!!!

2009-02-14 00:59

Varför är bondeföreningarna alltid ur takt med sin samtid? Och varför klarar man aldrig av att lära sig innebörden av utbud och efterfrågan.? Varför misstolkar man alltid allting till det sämre? Varför uppträder man alltid så oprofessionellt? Varför skall allting alltid vara som det alltid varit? Varför uppfattar man aldrig sin egen verksamhet som ett affärsmässigt risktagande? Och sist det här med etik och moral: Tror LRF verkligen att andra länder vill köpa lantbruksprodukter från ett land som utrotar (för det är det de vill) en djurart? Man blir så trött på rundgången i tankegången inom LRF. Nej, ut med gubbarna och in med ungdomarna i LRF.

5. Lika missnöjd!

2009-02-14 00:59

Lika missnöjd som lägenhets innehavare på Östermalm.Aktieägarna gnäller dom också fast dom inte förlorat pengar förrän dom sålt dom! Nä behåll fastigheterna för snart inser nog politikerna att vargen ska skjutas bort. Inser nog snart att vi inte utrotar vargen bara för att vi skjuter dom Skandinaviska! Kan hoppas att Skandinavien och Balltikum och Ryssland kan gå ihop och skapa ett Yellow Stone någonstans på Ryska tundran. Sen kan dom gemensamt forska om sakerna dom redan vet om vargen precis som idag! Fiske och vargturismen skulle blomstra i Kamtjatka. Bra ide va?!

4. Håll er borta

2009-02-14 00:58

Falco du bor säkert i en stad långt ifrån verkligheten,
och är medlem i rovdjursföreningen, sluta angripa folk som ser sina fritids intressen och trygga boenden slås sönder av politikers maktspel och beslutsvånda.Själv bor jag tryggt i ett större samhälle och kan lugnt ta en promenad i skogen utan att utsätta min hund för attacker från rovdjur( tidsfråga)

3. Falco

2009-02-14 00:58

Så tar vi till den berömda statistiken igen då,som
bevisligen kan bekräfta allt man vill bevisa.
För inte kan ett par LRF.are som vill ha vargjakt ha rätt?
Inte i Falcos och Roslagsmormors värld i alla fall.
SJUNG VARGENS LOV!! HALLELULJA!!

2. Inte bara det.

2009-02-13 11:19

Genom sitt stöd för vargarna sänker miljöpartiet fastigheternas värde men också genom landskapsförfulningen och ojudet från vindmöllorna som de också driver på hejdlöst. Sicket parti.

1. Vad är gubbarna missnöjd med?

2009-02-13 11:19

Har de ingen kontakt med LRF-konsult, kan man undra? Där redovisas nämligen en värdestegring på skogsfastigheter på hela 84% senaste 5 åren. Värdet på åkermark har stigit med 22%.
Senaste året har priset ökat från 334 kr till 349 kr per skogskubik i mellansverige. Få om ens några investeringar har haft en sådan exempellös positiv värdeutveckling som skogsfastigheter. Efterfrågan på skogsfastigheter fortsätter stadigt öka och överskrider på långa vägar tillgången på sälgobjekt.
Statistiken visar alltså att gnället från LRF inte är särskilt verklighetsanpassat, särskilt inte i dessa finanskristider.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons