• Allmogejakt

Vargen morrade åt Mustafa

NotiserPublicerad: 2009-07-10 12:46

När Mustafa Yildirim i Sjuntorp var på väg till jobbet mötte han en varg på vägen. När han klev ur bilen för att fotografera svarade vargen med en morrning.

Mustafa var på väg till jobbet i Trollhättan när han såg vad han först trodde var en hund. Han insåg att det var en varg och stannade bilen 15 meter från djuret, klev ur och närmade sig för att få en bra bild.
När han var fem-sex meter från vargen morrade den och till slut vände den och sprang till skogs. Mustafa blev emellertid aldrig rädd, eftersom han sett vargar förr.
– Jag tror det var en unghane, säger Mustafa till GT-Expressen.
– Han såg ganska sliten och mager ut, antagligen har han blivit utstött ur flocken.
Bilden på vargen kan ses på GT:s hemsida: http://www.gt.se/nyheter/1.1634605/vargen-borjade-morra-at-mig.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Roslagsmormor...

2009-07-16 08:05

... hävdar att man inte skall "locka till sig rovdjur genom att låta dom hitta ätbara saker där vi bor". Inkluderas även boskap, hundar, katter och våra barn i begreppet "ätbara saker"?

58. Slingerbulten Roslagsmormor

2009-07-15 07:48

Du vet lika väl som jag att antalet personer skadade av björn har i stort sett följt björnpopulationens tillväxt. Vi får gå tillbaka till 1902 för att hitta föregående fatala attack. Med nuvarande rovdjurspolitik lär vi knappast behöva vänta till 2100 för nästa dödsfall. Alltså. Hur många människoliv har vi råd med från rovdjurens sida under det kommande seklet?
Att du sedan går emot alla historiska belägg för att vargen främst inriktar sig på barn är bara typiskt för rovdjursprofeternas förnekande av fakta. Det är inte de boskapsvaktande barnen som är de mest utsatta. Attackerna på barn kommer när andra bytesdjur saknas eller är oåtkomliga.
Men som jag konstaterat tidigare. Du har inte tillräckligt mycket kurage för att komma med en siffra.

57. Calle!

2009-07-14 19:36

När det gäller jägaren som blev dödad i samband med att han sköt på björnen, så hade nog samma sak kunnat hända oberoende av om vi haft 500 eller 3 000 björnar. Finns det björn i ett område – om så bara ett fåtal, så finns det vissa saker man bör tänka på för att slippa direkt konfrontation. Att skadskjuta en björn är nog det sämsta man kan göra, om man själv vill komma undan helskinnad.

Jag har ALDRIG förnekat att verkligt oskygga vargar (och även björnar) bör försöka skrämmas bort, och om det inte lyckas, så ska man tillämpa skyddsjakt på dom. Däremot tycker jag inte spår runt huset på morgonen, är något bevis på att det rör sig om ett oskyggt djur – jämför räv, harar och rådjur som det kan finnas massor med spår av i snön när man tittar ut på morgonen.

Sedan kommer vi aldrig att ha lika många vargar som vi har björnar nu. Det tycker även jag är en omöjlighet, i alla fall om de inte ska få finnas också i den norra halvan av Sverige.

Vad har det föresten för betydelse om man blir dödad i predationssyfte, eller för att djuret vill freda sig och biter så illa att människan dör? Död som död, och ligger kroppen kvar i skogen, så finns det nog alla möjligheter att även björnen (m fl djur) äter upp resterna, även om själva dödandet inte hade syftet att införskaffa mat.

Du brukar ju värna om samerna, och deras renar, varför inte ta reda på hur rädda de renskötande samerna är eller har varit för varg och björn för EGEN eller sina BARNS del. Ingenstans har jag kunnat hitta uppgifter som säger att vargen och björnen upplevdes som farliga för MÄNNISKOR, såvida man inte själv konfronterat dom!

Hur många predationsangrepp på t ex de renvaktande samiska barnen finns dokumenterade föresten? Lika många som på de boskapsvaktande barnen i övriga Sverige tidigare? Dvs inga eller ytterst få!

56. Slingra dig inte, Roslagsmormor

2009-07-14 16:15

Vargens historia innehåller mängder av predationsangrepp. Björnen har dödat åtskilliga men ytterst sällan som predator.
Var det värt 2 människoliv att få en större björnstam. Ja eller nej?
Men det är bra att du börjar hålla med om att vargar i närheten av människor ska avlägsnas.
Om vi hade lika många vargar som björnar är det inte helt säkert vad som vore det största faromomentet.

55. Mormor!

2009-07-14 14:48

Varför Calle framhåller vargen är av den orsaken, att på en del håll i Landet så har vi inga BJÖRNAR ännu, men snart så sprider sig väl dom också. Därför så håller jag med dig i en sak. Vi som har varg runt oss kan inte längre jaga med löshundar.

54. Nej T-terrier, man jag vill försöka peka på…..

2009-07-14 12:42

…..att riskerna för människor när det gäller vargar är så små att de är i stort sett negligerbara. Det är bättre att vi arbetar för att de verkligt oskygga individerna hålls efter, och att vi inte på något sätt ”lockar” till oss vargarna genom att låta dom hitta ätbara saker där vi bor.

En annan viktig aspekt, är att tjatet om vargens farlighet bland svenska jägare får ett löjets skimmer över sig, och hjälper oss INTE att få gehör för de problem som VERKLIGEN finns – t ex jakt med lös hund!

Har du föresten funderat på varför Calle S hela tiden koncentrerar sig på att framställa vargarna som farliga bestar? Björnen är trots allt farligare.

53. Roslagsmormor

2009-07-14 07:47

Så enligt ditt sätt att se det är det helt okay att öka på
risken att vistas i skog och mark genom att tillföra
vargar bara för att ett fåtal människor i alla fall vådaskjuts?
Skall vi sluta behandla hjärt och kärlsjukdomar med
eftersom så många i alla fall dör i cancer?

52. Stenmark har rätt

2009-07-14 07:47

HÄ gånt å förklar för en som int begrip

51. Vad har du för fakta, Roslagsmormor?

2009-07-13 20:27

Historiker i Finland, Italien och Frankrike har gjort noggranna studier av tillgängligt material. Observera att historikerna redovisar bara väldokumenterade fall, inga rykten här inte. Vilket naturligtvis betyder att det verkliga antalet kan vara betydligt större. I Frankrike t.ex. noterade inte prästerna alltid vad som hänt om inte barnet upptagits officiellt i kyrkan genom dop eller konfirmation. Utöver dessa finns även andra källor från bl.a. Ryssland. Föreslår att du granskar dessa källor innan du ifrågasätter dem. Jag ger dig gärna referenser.
Nå hur många har vi "råd" med?
Att gå från 100 till 3 000 björna på ett 40-tal år kostade två människor livet. Var det värt det?
Personligen tror jag inte du vågar sätta ner en siffra till allmänt beskådande.

50. Jag var nog lite för snabb…..

2009-07-13 19:23

…..för nu ser jag att du påstår att när vargen var vanlig dödas i genomsnitt 30-50 personer i Europa! I vilka länder Calle – i alla – inklusive Sverige? Frågan är också om 30-50 personer /år är en dödsorsak som kan kallas för vanlig i de miljöer som rådde på där för så där en 200-300 år sedan.

Jag vet att du har en lista från Frankrike – som jag har svårt att utröna hur tillförlitlig den är, dessutom var det många år där, med krig och oroligheter, då dödade soldater säkerligen blev uppätna av vargar och andra rovdjur/allätare. Vill du påstå att detsamma hände i andra Europeiska länder, då får du allt komma med lite mer på fötterna!

Kan väl säga att i Sverige var det INTE så – och varför det då? Var det för att vi inte hade så många fler än så där en 2 000 - 3 000 vargar? Där var det Gysingvargen som gjorde ”stora rubriker”, och den dödade ändå betydligt färre personer, och då under en mycket kort period.

49. Nä du Calle, vi diskuterar klart det här med farligheten först!

2009-07-13 19:12

Annars tycker jag du ska ta tillbaka allt du sagt om vargens farlighet i den här tråden, så kan vi gå vidare men nästa frågeställning därefter!

48. Farlighet

2009-07-13 18:50

Vargen blev inplanterad tillbaka i slutet på 70-talet.
Det är nu vi börjar se en större konsekvens av detta tilltag i och med att dom nu blivit mycket flera och att vilttillgången minskar drastiskt. Jodå, min åsikt är att dom blev inplanterade, för mig veterligen är dom inte tvåkönade. Därför är det naturligt att skadorna dom senaste 20-30 åren inte har märkts av så mycket. Jakthundar undantaget. Nu kommer det hela att acclerera mycket snabbt.

47. Kom igen, Roslagsmormor

2009-07-13 18:49

Ge mig en lista på fördelar med varg i jordbruksbygd.
Det får plats på en rad, högst.
Sen kan du använda hela sidan till nackdelarna och skadeverkningarna.
Kom ihåg att utöver de skador och kostnader den åstadkommer förhärligar man maktkamp, mobbning, föräldramord och kannibalism. Allt vanliga företeelser bland vargar.
Hur många skadade och dödade människor tycker du är acceptabelt under 2000-talet?
Hur många nedlagda landskapsvårdande djurbesättningar?
Hur många människor vars psykiska hälsa försämras? Läs de norska rapporterna. I Sverige vågar man inte göra några studier på hur människor mår i vargreviren.
När vargen var vanlig dödades i genomsnitt 30-50 personer/år i Europa. Dödsfall pga rabiessjuka vargar ej räknade. Det kommer naturligtvis inte att hända igen. Vargen utrotas på nytt långt tidigare från människans närhet.

46. Apropå ”hej kom och hjälp mig argument"

2009-07-13 12:48

Alla har sin sanning, eller sin tolkning av de saker man tar till sig som sanningar. Eftersom sanningen ser olika ut för olika personer så är det viktigt att kombinera sakliga argument med entusiasm och att lyfta fram vad man vill åstadkomma snarare än vad man är emot. Det är därför som politiska partier inför folkomröstningar bråkar om hur frågan ska formuleras, ingen vill ju vara ”nej-sägaren”. Ur ett rent PR-perspektiv borde det vara bättre att prata om livsstil, intressen, ekologi, hälsa, mm än att prata om vargen som en demon eller att medvetet förstärka de motsättningar som finns mellan stad och landsbygd, dvs ”vi och dom” (eller folket mot …ja vad då?). Varje gång man skriver ett inlägg som innehåller ord som fjollträsk, miljömuppar, mm, så sänder det signaler som knappast gör saken bättre. Tilltron till det som står i övrigt är redan borta och det är dessutom ganska enkelt att bemöta. Som självterapi kanske det fungerar, men inte för den som vill nå ut. Egentligen är det ganska enkelt: Den som blir bemött med respekt sänker garden. Den som blir bemött med arrogans slår tillbaka.

45. Visst Calle – det är kort sagt dödsfarligt att leva…..

2009-07-13 10:58

…..och slutet har vi väl alla klart för oss? Däremot kan man hoppas på att slutet inte kommer i förtid, utan att man får möjlighet att leva ett fullvärdigt och lärorikt liv tills det så småningom är dags.

Nu var det ju vargens FARLIGHET, vi diskuterade och jag ser ingen anledning att gå in på plus och minus när det gäller den, förrän vi rett ut dina påståenden om att dödsfall p g a varg inte var ovanligt i Europa och ändå visar fakta att det var mycket sällsynt även då, även med dagens mått mätt.

Vad är egentligen anledningen till att du så envist plockar fram högst sällsynta händelser ur garderoben om och om igen? Jag ser ingen annan mening med detta, än att försöka skapa onödig rädsla hos människor, och det tycker jag är skamligt!

44. Nja

2009-07-13 10:57

Till roslagsmormor. Det går inte att jämnföra att vara ute i skogen under jaktsäsong eller vargens farlighet. Ska du då jämnföra så ska du räkna in att vi har över 300000 jägare och 200 vargar, inga säkra siffror men ungefär. Slå ut skadorna du får på 300 000 vargar så blir statistiken en helt annan

43. T-terrier, så länge Calle m fl…..

2009-07-13 10:36

…..envist hävdar vargens farlighet, så tycker jag inte det är mer än rätt att påminna om att det faktiskt är farligare att vara ute i de svenska skogarna under jaktperioden – i alla fall om man ska döma av ”resultaten från de senaste 20-30 åren.

Därmed inte sagt att folk ska undvika att vara ute och plocka bär och svamp, men det är ju bra om man kommunicerar med jägarna i trakten, att man stör varandra så lite som möjligt och på samma sätt är det bra om man lär sig lite mer om de stora rovdjuren, så man vet hur man ska bete sig om man korsar deras spår.

Att påminna om att riskerna med jakt är mångdubbelt större än med t ex varg, är ju uppenbarligen inte populärt (impopulära sanningssägare) – men så är det när man blir påmind om saker man kanske finner anledning att förtränga och helst talar tyst om.

42. Plus och Minus, Roslagsmormor

2009-07-13 09:54

Alla aktiviteter vi gör innebär också risker. Trots det kliver vi upp ur sängen på morgonen och fyller dagen med farliga aktiviteter. De flesta olyckorna händer i köket. Men mat måste man ha annars dör man av svält.
Bilen kräver mängder med offer varje år. Har du slutat köra bli för det?
Om 300 000 människor ger sig ut i skogen varje år och avlossar ett antal skott kommer naturligvis något av dessa miljoner skott att hamna fel.
Men vi får också friskvård och stora mängder mat vilket gör att de flesta nog tycker att summan blir över noll.
Vad gäller vargen finns det i princip bara minusposter. De ekologiska motiven är trams i jordbruksbygd och talet om biologisk mångfald är rena lögnen när vi tar hänsyn till påverkan på befintlig flora och fauna i kulturbygd.

41. Hermelinen och Roslagsmormor...

2009-07-13 03:19

"Sanningssägare"

Jaså, det är ni två som sitter inne med sanningen?
Alla andra som skriver här har alltså bara åsikter medans ni två bara skriver sanningar. Hmm...
Vi andra som inte är sanningssägare, är vi lögnare då? Eller kan det möjligen vara så att alla som har åsikter är sanningssägare? Kanske det finns olika sanningar?

Eftersom ni två vet sanningen borde ju ni kunna delge oss okunniga som inte vet sanningen vad lösningen på vargproblematiken är.

Min lösning är man stänger in vargarna i stort hägn någonstans i Stockholmstrakten. Då blir det nära för vargromantikerna att åka dit och lyssna på vargens ylande samtidigt som forskarna kunde vara inne i hägnet och...forska. Alla dessa forskare som vurmar så väldigt för vargen blir oxå nöjda tror jag, eftersom dom kommer att slippa alla jägare som stör deras... ähum.. forskning. Tror t.om att vargarna blir nöjda då dom slipper bli stessade av helikoptrar och bedövningspilar.
Med denna lösning skulle staten/skattebetalarna spara in mycket pengar. Dessutom skulle livskvaliteten öka för oerhört många människor ute på landsbygden. Utanför hägnet skulle det naturligtvis råda fri vargjakt.

Men vad vet jag. Jag har ju bara en åsikt.
Sanningen, den vet ju bara ni två.

Ödmjukhet, sa Bull...

40. roslagsmormor

2009-07-13 03:18

ett gott råd till dej jag anser att labbar är inga jakt hundar sen skiter jag i vad du säger ett gott råd i all väl mening gumman på hopp

39. Ja mormor

2009-07-13 03:18

du är duktig du....frågan är bara varför du hela tiden om och om igen stöter och blöter detta att människor vådaskjuts i skogen under jakt?
Vad i jössenam har det med vargens vara eller inte att göra? Och sedan är det en seriös debatt du efterfrågar, stödd av Hermelinen här som lovsjunger dina egna oseriösa debatttrick...
Ändamålen helgar medlen...eller?

38. Ja ha Hermelinen…..

2009-07-12 23:09

.....åter igen får jag klargjort att jag är en dålig människokännare ;-), fast det borde jag väl ha insett, för jag har lite liknande erfarenheter som du själv (sanningssägare är sällan populära)!

Nåväl, har du inte många vänner, så är jag övertygad om att dom du har är både pålitliga och trofasta – vad kan man mer begära?

Om jag kan hjälpa jägarkollektivet så är jag jättenöjd, för jag är faktiskt en av medlemmarna, och just där spelar det ingen roll om vi gillar varg eller inte. Det viktiga är att vi inte framstår som en bunt ”Åsa Nissar”. Jag har aldrig haft något problem med människor som ogillar varg så länge de kan ge ett vettigt skäl till detta. Inte ens om skälen är tveksamma, skulle jag ge mig till att misskreditera personen för hans/hennes ståndpunkt i saken. Ett av de problem jag själv ser som det viktigaste – och kanske det enda när det gäller jakten - är jakt med lös drivande eller ställande hund.

Nej, Hermelinen, jag är inte med i Rovdjursnätverket, men jag gick in på länken du skickade – och där finns ju en del intressanta saker. En journalist skulle jag inte vilja möte live, för mitt ”vapen” är det skrivna språket – inte det talade. Annars kan jag väl säga att jag är lite av en ”ensamvarg” om uttrycket tillåts.

Nu är det väl frågan om någon av de mest vargfientliga är intresserade av att lära sig något av mig! Det verkar mer som om de slutar läsa när de ser min signatur. Det kanske t o m blir motsatt effekt? (Svårt att hitta motargument, och då går man in på personen istället?) Nä, det är nog mycket bättre om du själv eller någon annan de känner försöker få in dem på ”rätt spår”.

Själv kommer jag givetvis att fortsätta komma med inlägg och argumentera för det jag själv tror på och står för, och ser du någon gång att jag hemfaller åt personangrepp (kan nog hända någon gång, även om jag verkligen försöker undvika det), så lovar jag att ta rättning om du påpekar detta för mig!

Sedan kan jag väl säga att du verkar vara en person som jag gärna skulle lyssna till. Kanske skulle jag t o m få bättre förståelse för vissa saker. Min mailadress finns ju på redaktionen MEN jag ska väl varna dig, att jag är väldigt, väldigt envis ;-D

Ha det gott!

37. Johansson, bara ett gott råd i all välmening!

2009-07-12 23:07

Avslöja nu inte fler av dina "kunskaper", för då finns det nog riska att det är många här som inte tror att du är någon jägare.

36. Labradorer är inga jakthundar

2009-07-12 21:40

Drever o stövare är jakthundar.

35. Mormor

2009-07-12 21:38

Du misstar dig på en punkt. Jag är inte en person med många vänner. Det är många som ryggar tillbaka när man säger sanningar. Mina vänner är en liten skara, men de är vidsynta människor som förstår hur en demokrati fungerar. Där kan man debattera sakligt.
Jag vill förklara varför jag helhjärtat stöder dig som debattör. Det hänger samman med att du faktiskt hjälper jägarkollektivet. Det är många av oss som inte vill ha varg alls, vi begriper helt enkelt inte vad vargen är bra för, men det är många bland vargmotståndarna som argumenterar som "hej kom och hjälp mig". Ofta kan det bero på, har jag fått för mig, att det handlar om människor som aldrig tidigare gett sig in i någon debatt.
Lik förbannat måste också de få sina röster hörda i en demokrati.
Mormor, du är varghatarnas bästa vän - du hjälper oss att bli skickligare i debatterna. Utan rejäla argument kommer det snart att vara slut med löshundsjakten i Sverige. Om du, Mormor, är med i Rovdjursnätverket, så vet du att dess medlemmar faktiskt arrangerar kurser i exempelvis att möta journalister, retorikkurser, kurser i rovdjursjuridik och så vidare. Medlemmarna överklagar exempelvis skyddsjaktsbeslut och driver kampanjer som handlar om att bombardera landets tidningar med insändare. Det är i vissa fall mycket framgångsrika kampanjer.
Det finns ingen motsvarighet bland jägare mot varg och här har de mest högljudda varghatarna mycket att lära.
Det håller inte att komma med osakliga personangrepp i argumentationen. Man blir uppfattad som en "mupp" och avfärdad.
Kämpa på, Mormor, det finns många som behöver lära sig lite debatthyfs.
Ni som vill se hur motståndarsidan, vargkramarna, organiserar sig, titta in på nedanstående länk, så förstår ni att det är dags att slipa argumenten bortom gränsen för "du är dum i huvudet".
http://www.rovdjursnatverket.se/

34. Ett avslutande inlägg till Johansson….

2009-07-12 21:29

….innan jag går med mina ”jakt”-labradorer på en liten kvällspromenad.

Jag älskar inte rovdjur (lika lite som jag älskar älg och rådjur), men tycker det finns plats för dem i Sverige!

Jag kan mycket väl tänka mig jakt på varg, men jag tycker det är för tidigt med licensjakt, och skulle hellre se att det blev något lättare med s k skyddsjakt så att det blir de verkligt besvärliga individerna som tas bort.

Till sist undrar jag om du vet om att det faktiskt vådaskjuts människor till döds – i samband med jakt -varje år i Sverige? Du kanske inte var medveten om det, och då kan jag i och för sig förstå din reaktion. http://www.srv.se/upload/F%C3%B6rebyggande/NCO/Faktablad/Jaktolyckor.pdf

33. Påhopp

2009-07-12 21:09

Jag bjuder redaktionen på jakt om dom har tid. Det du, Hermelinen, rådjur å hare. Jag trodde du hade stängt av din dator.

32. Hermelinen!

2009-07-12 21:09

Jag såg inte ditt senaste inlägg, innan jag skrev mitt för några minuter sedan – MEN jag vill passa på att komma med ett personligt reflektion gentemot dig: Jag våga faktiskt påstå att du säkerligen är en person med många vänner – TROTS att jag inte känner dig det minsta!

Blev lite personligt, men jag önskade fler kunde skilja mellan sak och person på det sättet du gör.

Hoppas nu att inte min signatur gör att några tycker det jag skrivit här är för ”rovdjurspositivt”, och att du själv hamnar i ”skottgluggen” (fast det tror jag du fixar med den äran). Det verkar faktiskt som om min signatur utgör ett rött skynke för många, så att de inte ens läser det jag skrivit.

Ha det gott!

31. Nej dreverägare Johansson…..

2009-07-12 21:07

….. Hermelinen är INTE Roslagsmormor! Hermelinen och jag har säkert helt olika syn på en hel massa saker, men ett tycks vi vara helt överens om, dvs att här ska SAKEN diskuteras och inte PERSONEN.

Jag skulle tro att Hermelinen och jag skulle kunna diskutera saker vi är oense om så att stickor och strån yr, men när vi väl är klara så kan vi med ett leende krama om varandra och se fram emot nästa ”batalj”!

30. Johansson

2009-07-12 20:43

Just ja, Johansson, återigen ett inlägg utan sakargument. Kom igen nu, någonting annat än personagrepp måste du väl ha att ta till. Vet du förresten inte att det här forumets redaktion inte tillåter mer än en signatur för de som deltar i debatten?
Varken Mormor eller någon annan ska använda flera signaturer.
Jag älskar debatt, men inte när människor hoppar på varandra med personangrepp istället för sakliga argument.
Du har inte en aning om vem Roslagsmormor är och därför kan du inte tala om vilken typ av människa hon, eller han, egentligen är. Eller vad vederbörande tycker.
Kom igen nu, Johansson, pressa fram lite sakliga argument!

29. Hermelinen

2009-07-12 20:37

Okej jag kan stänga av. Du kan ju gå in på någon sida om jag stör dej, men du är väl mormor.

28. Johansson

2009-07-12 20:25

Hur vore det om du kom med lite sakargument och inte bara klankanden på Mormor. Vem är du att slå fast att hon inte är jägare, att hon inte jagar med hund?
Har det aldrig slagit dig, att vi faktiskt tycker olika i olika sakfrågor.
Om du tycker att hon terrar dig, föreslår jag att du stänger av datorn eller går in på någon webbplats som inte upprör dig.
Att påstå att hon är korkad etc visar bara att du inte har några egentliga argument.
Jag vill absolut inte ha varg, men heller ingen osaklig debatt.

27. Ja du, Roslagsmormor

2009-07-12 20:20

Du bara velar, du är ingen jägare, du jagar inte med hund. Sluta o terra hyggligt folk med dina korkade inlägg. Du kan inte vara jägare som älskar rovdjur

26. Visst Johansson,

2009-07-12 20:09

jag vet att de flesta är väldigt noga med säkerheten. Jag jagar själv, så det är inget främmande för mig – men jag vet också att det finns vissa som är mer pålitliga än andra!

Lik förbannat dör och skadas det människor varje år i jaktolyckor – kan du förneka det?

Jag har själv tidigare föreslagit något slags mentalt test för jägare, så att de förstår hur lätt det är att se fel när man sitter på passet. Hjärnan kan spela oss otäcka spratt – och jag är helt övertygad om att inga dödsskjutningar är orsakade av att någon medvetet velat döda sin jaktkompis.

25. Offer

2009-07-12 19:48

Ja du, Roslagsmormor, nu har jag beviset på att du inte vet ett skit om hur jakten går till. Du tror att en jägare springer omkring hur som helst, det är väldigt noga med säkerheten. Jag har jagat i 30 år nu tror jag att du ska vara tyst med dina påhopp.

24. Ska vi tala om offer Calle, ….

2009-07-12 19:36

….så tycker jag gott vi kan tala om de jägare och även några bärplockare som blir dödade under jakten av andra jägare. Det är väl så där en 1-2 människoliv om året som går åt.

Totalt är det faktiskt fler - bara i Sverige - än som blir dödade av varg i världen under de senaste 20-30 åren! Plockar man fram information om hur många liv jakten kräver i andra länder också, så lär nog vargen komma på jumboplats.

Jag anser dock INTE att jakt ska bli förbjudet för det! Inte ens för att det finns många som inte vågar sig ut i skogarna att plocka bär och svamp när jakten pågår, och därmed får sitt ”livsrum” begränsat.

Vad tycker du Calle? Är jakten värd de offer som krävs? Lite spill får man tåla, eller?

23. Rovdjursföreningen.

2009-07-12 18:13

Du Torbjörn Eriksson, den dag jag får chansen att skjuta en varg gör jag det. Och talar samtidigt om för vargen "hit, men inte längre!

22. Lite spill ska vi tydligen tåla enligt Roslagsmormor

2009-07-12 18:10

Jag undrar hur många liv som lugnt kan offras på rovdjurskultens altare enligt RMM.
Varsågod och tala om det Roslagsmormor. Björnen har hittills tagit två i Sverige. Och en i Finland.
Vart går smärtgränsen. 5, 50, 500. Låt höra Roslagsmormor så vi vet vad som vi förväntas bidra med på altaret i glesbygden.
Läs Korytins rapport från Ryssland åren runt 1850. Skickar gärna ett ex.
Innan människan beväpnade sig var hon ett perfekt byte för rovdjur. Och det var inte speciellt många tusen år sedan. Vare sig människan eller rovdjuren har utvecklats genetisk på denna korta tid.

21. Jörgen Larsson….

2009-07-12 18:09

….jag har funderat på om denne Mustafa kanske träffat på vilda vargar i ett annat land, och haft kunskap om att de generellt är väldigt försiktiga (kalla det gärna fega) och knappast attackerar en människa som går emot dem.

Vargens ”feghet” är f ö något man kan läsa om i äldre tidningsartiklar – t ex en från Finland, där det stod något om att vargen var så feg att t o m en äldre kvinna lätt kunde få den att fly.

20. Om en hund morrar.

2009-07-12 18:09

Får hundägaren efter ett antal anmälningar en anmodan att hålla sin hund kopplad, om denna individ trots allt skulle fortsätta morrandet skall hunden klassas som farlig och kan komma att avlivas. Om detta morrande djur som Mustafa såg var en varg som dessutom inte gick undan för människovittring kontakta då Andreas Carlgren och be honom hålla rätt på sina gullegrisar. Om detta inte sker och morrandet skulle fortsätta, läs då förfarandet hur hundar behandlas. Eller har samhället blivit så genomruttet att djuren skall bestämma var vi tvåbenta skall sätta våra fötter, har hjärndödheten slagit till totalt.

19. calle

2009-07-12 18:08

Ja du, calle, det är ju ingen större ide att säga nåt för mormor Fredin vet ju bäst iallafall

18. Tänk!

2009-07-12 18:07

Helt rätt ronja rövardotter det råder inget som helst tvivel om att den största dödsorsaken i samband med jakt är att bli skjuten av en annan jägare det är uppenbart för alla utom ett fåtal personer som säkert lyckas övertala varandra att det är vargen som står för de skotten! Stenvall.

17. Varför

2009-07-12 18:07

ska vi diskutera vargen? Vi ska ha dom på djurparker men inte vilt

16. Inte alls ovanligt säger Calle!

2009-07-11 13:06

Hur många 1000 dödsfall per år och land är det frågan om Calle, och i vilka sammanhang förekom dessa dödsfall???

Ett större antal dödsfall (något hundratal) under en speciell period (krig och oroligheter) och på en speciell plats, betyder inte att man kan säga att det var vanligt förekommande. Vargar har funnits i Europa i 1000-tal och under 1000-tals år även här i Sverige.

Hur vanligt förekommande var dödsfall p g a hungriga vargar här??? Talar vi om 17-1800-talet, så ska vi samtidigt vara medvetna om att människorna näst intill utrotat klövviltstammarna – så vargarna här borde vara ordentligt hungriga.

Nej du Calle, dagens varg fungerar nog på samma sätt som gårdagens och människan tillhör inte vargens naturliga bytesdjur, och har heller aldrig gjort det.

15. ronja rövardotter?

2009-07-11 13:06

Vad har du att komma med , trodde att du avsagt dig alla dumma kommentarer för länge sedan eftersom du inte har synats på någon artikel på lååååång tid. Ena stunden så ska du ha rovdjur och naturligt är väl att folk fotar dem då och helst dina älsklingar eller hur? Men du gör dig välldigt sårbar när du går ut och misskrediterar alla jägare, snudd på förtal det du håller på med, men det är du väl medveten om, har du mött något av det du nämner? De som har blivit skadade av rovdjur hur tror du de känner sig med ditt uttalande och frammför allt har du mött någon jägare som på något sätt utsatt dig för rädsla eller har du kännt dig hotad, lägg av med dina dumma och oförnuftiga uttalande, du har redan gått för långt!!!

14. Torbjörn och andra kramare.

2009-07-11 13:05

Visst var det dumt att gå ur bilen som ni säger. Det bevisar ju också att ni tycker att vargen inte är ofarlig.
Nu när bär och svampsäsongen kommer igång och vi möter dom på nära håll i skogen.Vad göra? Bevis finns för att dom håller sig nära männinskor och inte är rädda.
Hur skall ni förneka detta faktum.
Eller skall vi avstå från skog och rekreation bara för att kramarna skall få som dom vill.

13. ronja rövardotter

2009-07-11 13:05

Vi som inte lever i filmens eller storstadens värld kallar den plats där vi jagar för skog och inte busch.
Prova utforska den.

12. rädsla

2009-07-11 13:05

nu har ronja vaknat i storstaden gapar somvanligt utan kundskap

11. rädsla

2009-07-11 02:56

Men herregud vad är det för fel på er.......? Hade vargen varit aggresiv så hade det idag funnits en korkad fotograf mindre. Klart att en rädd varg "säger ifrån" när en människa "hotar" den. Det gör en rädd hund också innan den också flyr. En rädd kissemiss skulle också morra innan den flyr så fort som möjligt.Så gör ju djur. För att inte tala om människan, som tex. möter en björn på 5-10 meters håll, vilket gapande och tjoande, och sen försvinner vi som en avlöning. Så är det ju, inget konstigt alls. Farligaste är nog att möta en rädd, beväpnad jägare i buschen. Han är nog den enda tänkbara "farliga" varelsen i ett sånt läge. Skärp er, jägare.

10. Vad skulle Darwin sagt?

2009-07-11 02:55

För mindre än tvåhundra år sedan var dödsfall på grund av hungriga vargar inte alls ovanliga i Europa från Uralbergen till Atlantkusten.
På denna korta tid har vargen utvecklats till ett skyggt, helt ofarligt hunddjur där dess tama släkting av åtskilliga anses farligare.
Och dagens varg- och genforskare garanterar denna snabba förvandling. Fan tro-t.

9. Vilken filosof

2009-07-11 02:55

Ulf, du behärskar verkligen konsten att se saker ur olika perspektiv…

Det är alltså alltid vargens fel om den attackerar, oavsett vad människan gör? Är det då också hajens fel att den attackerar en människa som hoppar i och badar bland hajar? Visst förstår jag att du menar att det skulle vara vargförekomstens fel utifall någonting sådant skulle hända, inte den attackerande vargens, men man vet ju aldrig.

8. experter

2009-07-10 18:54

Jimmy och Torbjörn är experter skyddadverkstad, säger jag.

7. Nämen !

2009-07-10 18:53

men Ulf, vad menar du ? Vargar anfaller väl inte !!!
:-)

6. Vagens fel

2009-07-10 16:39

Att man kan komma åkandes i bil, kliva ur bilen, gå närmare vargen utan att den springer iväg för allt vad tygen håller har jag svårt att förstå. Det måste vara nåt fel på den. Jag har sett varg vid ett antal gånger när jag kommit med bil, men dom har dragit som en avlöning så fort dom sett bilen.
Torbjörn du skriver att det inte hade varit vargens fel om något hade hänt, oavsett vad människan gör, om en varg attackerar är det och kommer det alltid att vara vargens fel.

5. Vargmöte!

2009-07-10 16:39

Ja de börjar att synas lite överallt, fler och fler av dem visar sig utspridda. I onsdags så var det utanför Uddevalla som en pojke mötte en under en cykel tur i Lane trakten. Men var bara lugna för besiktningsman och rovdjursiventerare i V Götaland Jimmy Carlsson säger att vargar sällan ger sig på tamdjur? Det ni "en expert" har talat, om det nu skulle hända undrar om han använder samma talesätt då också?
Länk www.gt.se

4. Torbjörn du har så...

2009-07-10 15:03

rätt...
Det är väldigt dumt att göra så där, men det är inte så lätt för vissa människor att förstå detta. När man visar bilder från djurparker när man sitter & kramar, pussar varg... Det blir ett lätt rosa skimmer om vargen. Man kan undra vems fel detta är.. Inte vargens i alla fall...

3. Klart det...

2009-07-10 14:30

var en hund! Vargar är ju snälla och skulle aldrig morra åt en människa.
Vargar är snälla och björnar äter bara blåbär!

2. Fullt naturligt

2009-07-10 14:30

Mycket dumt och bete som fotografen gjorde. Det är inte konstigt om det händer olyckor. Det hade inte varit vargens fel om det hänt något. Ansvaret ligger helt hos fotografen, det är ett vilt djur han har med att göra. Morrningen är helt i sin ordning. Vargen talade om hit men inte längre.

1. Roslagsmormor...

2009-07-10 13:55

Mormor, fredin tror du inte att det måste varit en hund som vanligt för vargar beter sej ju inte så, eller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons