• Älgskadefondsföreningen

Vargfri frikommun går ej

NotiserPublicerad: 2014-06-11 15:19

I april 2013 skrev Orsa kommun till miljödepartementet om att få bli frikommun när det gäller rovdjursfrågan. Nu har miljöminister Lena Ek (c) svarat. I en skrivelse till Orsa kommun meddelas att det inte får startas ett frikommunsförsök i rovdjursfrågan och därmed inte ges frihet att stoppa vargrevir inom kommunens gränser, skriver Orsa kommun på sin hemsida.
Att på försök införa kommner som är helt fria från vargrevir är inte i överenstämmelse med den nyligen beslutade propositionen En hållbar rovdjurspolitik. Det är inte heller i enlighet med den svenska jaktlagstiftningen. Ett sådant förfarande skulle även strida mot Sveriges EU-rättsliga åtaganden enligt art- och habitatsdirektiven”, skriver miljöministern

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. "handlingsförlamade"?

2014-06-12 08:26

Rädda om statsbidraget, sina jobb förmodligen.

4. hm

2014-06-12 08:26

Men neråt där värkar det gå att få till så det är bara ett vargrevir, men det är väl skillnad på folk å fä

3. Frihet

2014-06-12 08:26

Det är inte invånarna som är berörda av pålagorna som får bestämma numera. Att obstruera mot överheten är inte meningsfullt. För Värmland är nu målet uppfyllt till fanatikernas fromma - återstår bara resterande landskap som skall fyllas med vargrevir.

2. Känt faktum

2014-06-12 08:26

Som bekant bryr sig djur o fåglar inte om kommun- läns- eller landsgränser så sådana förslag om djurfria kommuner faller på sin egen orimlighet

1. Tolkningsfråga

2014-06-11 16:06

Den lagstiftning som ligger bakom det kommunala mandatet är bl.a. kommunallagen, miljöbalken och räddningstjänstlagen. I varje lag ska kommunerna verka för sina medborgares ve och väl. Jag vill påstå att man utan vidare kan hävda bäring på denna lagstiftning MOT varg likväl som hänvisning till art- och habitatdirektivet FÖR varg. Kommunerna måste börja agera tuffare i den här frågan. Innan vi ser någon ändring i ett habitatdirektivet är annars det här landet helt täckt av vargrevir. Obegripligt att jägareförbundens jurister är så handlingsförlamade i denna fråga.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB