• Pinewood

Vargimport till Isle Royale?

NotiserPublicerad: 2013-06-26 11:46

Enligt forskare måste fler vargar sättas ut på den amerikanska ön Isle Royal, för att rädda den vargstam som finns på ön. Anledningen är att stammen nu minskat till bara åtta vargar och att detta beror på inavel.
Isle Royal har under drygt 50 års tid varit i fokus för forskare som studerar förhållandet mellan vargar och älgar. Ön ligger isolerad och ger en bra möjlighet att se hur en predator som vargen påverkar klövviltstammar och vice versa.
– Vargen håller älgpopulationen i schack. Annars kan älgar orsaka stora skador på skogen, en del av dem kanske inte går att återställa, säger forskaren Rolf Peterson från Michigan Tech University, till CBC News.
Under de senaste tre åren har älgpopulationen på ön fördubblats.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Vad vargvetenskapen säger skall tas med mycket salt

2013-06-28 15:45

Jonte, skogen på Isle Royale består i huvudsak av olika gransorter, t ex balsamgran, vitgran, svartgran mm. Dessa är inte i nämnvärd grad utsatta för älgbetning. När vargvetenskapen talar om skog då menar de sådan lövskog som älg betar, på Isle Royale i huvudsak asp som är av ringa betydelse för skogsbruket. Däremot så bedrev skandinaverna ett för hårt skogsbruk som gick hårt åt granskogen.
Lee Smith hade tillstånd att sätta ut ett stort antal vargar, hur många som sattes ut är okänt. Men det är känt att fyra sattes ut 1952. Vilka vargar som sköts är okänt. Man skall dock lägga märke till att bland de vargar som finns närmast på fastlandet är dvärgbandmask vanlig. Trots detta hade ingen av de vargar som påstods ha tagit sig till ön över en isbrygga 48/49 dvärgbandmask, ett faktum som starkt talar mot att vilda vargar från fastlandet vandrade över isen. Men några år efter att varg inplanterades så kom det dvärgbandmask till ön. Masken uppgavs ha kommit med en turist som haft maskägg på sin klädsel efter att ha campat på fastlandet.
På Isle Royale har människor verkat i tusentals år utan att vare sig varg eller dvärgbandmask tog sig dit. Men endast ett fåtal år efter det att ön blivit vargpark fanns där såväl varg som dvärgbandmask.

4. 961L

2013-06-28 08:51

Av dom 4 "djurparksvargarna" sköts 3 ganska snabt och den 4e försvann.
Ställer mig också ganska tveksam till ditt påstående att jägare höll en stabil älgstam på ön, i forskningsrapporterna står det att älgstammen både hade exploderat och kraschat under det tidiga 1900 talet.

3. Sverige - EU:s Isle Royale

2013-06-27 10:02

Även om vargforskare älskar påstå att vargar gick över isen från fastlandet till Isle Royale den kalla vintern 48/49 så saknas säkra bevis för att så skett. Tvärtom så pågick åren därefter en kampanj för att sätta ut vargar på ön. Journalisten och vargkramaren Lee Smith fick parkmyndighetens tillstånd att sätta ut ett betydande antal vargar på ön, och 1952 sattes fyra vargar från Detroit Zoo ut. Året innan, 1951, uppgav viltvårdaren Bob Hakkala att han från flygplan sett vargspår på ön, han tog sedan gipsavgjutningar av ett tassavtryck, vilket sedan uppgavs vara bevis på att minst en varg fanns på ön 1951.
På Isle Royale fanns sedan länge en stam av prärievarg som var intakt både 1948/49 då det fanns en isbrygga mellan land och ön och i åren fram till 1952. När vargstammen efter 1952 växte till sig så utrotade de nyanlända vargarna prärievargarna. Man har inte funnit bevis för att vargar under tidigare århundraden funnits på ön. Men första vintern med is efter kriget och ön blivit park så går vargar över isen och bildar en vargstam på ön! Så – vad som är bevisat är att det sattes ut fyra djurparksvargar 1952. En gipsavgjutning påstås visa att det 1951 fanns minst en varg på ön som gått över isen 1948/49. Detta var en VIKTIG varg eftersom den gjorde det lättare att få tillstånd inplantera vargar.
I samband med att USA gjorde park av ön så kastades den fasta befolkningen ut från Isle Royale. De var rättmätiga ägare till den skog som vargforskare nu säger sig vilja rädda. Befolkningen som var i huvudsak skandinaver jagade älg och hade inga problem med att hålla älgstammen på en lämplig nivå.
Sedan människorna deporterades från ön och vargar inplanterades så har antalet älgar såväl som antalet vargar svängt kraftigt, perioder med kraftig överbetning och älgsvält har växlat med älgbrist och vargsvält. Ett system som varit en katastrof för ön skogar.
Detta system arbetar vår riksdag och regering på att införa även i Sverige. Baltikum, Finland och Sverige skall bli EU:s "Isle Royale" - detta måste förhindras, men striden kan inte vinnas om man från början går med på att ha en långsiktigt livskraftig vargstam i landet.

2. Intressant synvinkel - men osann!

2013-06-26 13:08

År 1900 gick en knapp handfull älgar över isen till ön. Sedan dess ska det inte ha skett någon invandring av älg överhuvudtaget.
1949 gick ett vargpar över samma is. Vargstammen har sedan dess flukturerat upp och ner, liksom älgstammen, vilket är helt naturligt.
Frågan jag då ställer mig: Varför är vargen så inavlad så den minskar i antal, medan älgen som varit på ön dubbelt så länge, inte tycks ha några problem med inavel?
Att parvovirus (valpsjukan) följde med en turists hund, som fick till följd att många vargar dog, undviker man skickligt att nämna.
Forskning är nog bra i många lägen men bara så länge de håller sig till hela sanningen och inte väljer ut det man tror är sant!
Kan forskarnas antagande bero på att de som betalar för forskningen, förväntar sig att få det svar de vill ha?
Den här typen av "gissningar" ökar inte direkt förtoendet för forskarnas kompetens.

1. Naturligt var det ja

2013-06-26 13:08

denna ö skulle ju inte påverkas av människor alls vad gäller djurpopulationer, så fort vargen minskade skreks det om inplantering?
Så mycket det det naturliga i det hela, bara det finns mer och mer varg så är allt ok att göra.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB