• Pinewood

Vargjakt inledd i Hasselforsreviret

NotiserPublicerad: 2008-11-03 17:18

Under den helgen 1-2 november startade skyddsjakten på en varg i Hasselforsreviret. Den snö som föll gjorde det lättare att hitta spår efter varg. Dock gav jakten inget resultat.
Ett 30-tal jägare var inblandade i jakten, enligt vad SVT Tvärsnytt erfar. Men mycket kring jakten sker i det fördolda.
– Vi vill inte berätta så mycket detaljer om vargjakten, eftersom det finns en hotbild och det är en känslig situation, säger länsstyrelsens informationschef Sten Renglin till Tvärsnytt.
Skyddsjakten är riktad mot en fullvuxen hane, som man misstänker ligger bakom sex attacker mot jakthundar.
Mellan fem och tio vargar finns i Hasselforsreviret, men ingen av dem bär sändare.
Skyddsjakten är beviljad mellan den 1 november och 20 december. Under den tiden har jägarna totalt 14 jaktdagar på sig att hitta och avliva varghanen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Svar till R Feynman

2008-12-01 09:55

Det är precis sån här pajkastning som jag vill undvika. Jag vill ha en saklig debatt, inte en pajkastning där jag beskylls för att vara oärlig. När jag skriver att jag inte vill kasta skit på en hel folkgrupp, så menar jag naturligtvis detta.
Vad det gäller mina påståenden om tjuvjakt så anser jag att jag har tillräckligt på fötterna för att skriva detta. Om ni läser i Jägarförbundets nya utgåva av jägarexamenboken "Viltet" så står det att den vanligaste dödsorsaken bland vargar är trafiken och TJUVJAKT.

33. R Feynman 2008-11-09

2008-11-24 09:17

R Feynman protesterar högljutt då Lindberg skriver om tjuvjakt , men vilka är det som myntat uttrycket SGT ?
Jag har nyligen försökt att debattera i Dala-Demokraten under rubrik Naturvårdsverget Säger Nej till skyddsjakt på varg.
I denna debatt hävdar ett antal jägare med dårars envishet att de tänker lösa vargfrågan på sitt eget vis.
Inte genom illegal jakt väl ?
Det hycklas så mycket i den frågan så här kommer det att ta lång tid för den seriösa sidan av jägarkåren att återupprätta sitt anseende.
Enligt senaste forskningsrönen som publicerades nu i november så antas mellan 130 och 140 vargar ha dödats illegalt mellan åren 19999-2006.
Det betyder att 18-20 vargar per år dödas illegalt och ytterligare ett antal blir påskjutna men överlever med skottskador.Vilket redan har redovisats av D.Lindberg.
Ni som vill mörka den illegala jakten är inget annat än hycklare.
Dessa hycklare borde fråntas sina licenser och sparkas ut ur en seriös jägarorganisation.
Och slutligen, vem mer än jägare går omkring med en hagelbössa i skogen. Att en icke jägare skulle göra det var en så huvudlös teori att man baxnar.

32. Har jägarna ensamrätt på skogens djur?

2008-11-20 08:08

Håller med M. Dalemo. R. Feynman har en märklig kommentar: "Vargar med hagel i kroppen kan likaväl vara påskjutna av ickejägare..." Vilka ickejägare går omkring och skjuter i skogen?

Jägare tycks mena att det är dom som har ensamrätt över liv och död bland skogens djur. Det finns andra intresserade som gärna skulle vilja se utan att döda.
Men dessa trakasseras bl.a. med åverkan på bildäcken.
Det vore på sin plats att jägarnas organisationer offentligt tog avstånd för sådana aktioner.

31. Vargjakt i Hasselfors

2008-11-15 17:06

Hur vet man att man kommer att skjuta rätt varg?
Varför bedriver man löshundsjakt om man är osäker på om det finns varg i området?

30. Daniel Lidberg, tjuvjakt, ärlighet och oärlighet kontra bevis

2008-11-10 09:02

Lidberg säger, citat ”… varav jag absolut inte vill kast någon skit på jägare som grupp” och det sedan han just kastat skit på jägare. Han har inte tillstymmelse till bevis för att någon jägare tjuvjagat varg. De fåtal vargar som hittats med hagel i kroppen kan likaväl ha blivit påskjutna av ickejägare i samband med nödvärn och inte under jakt. Att några inte anmäler att man påskjutit en varg i nödvärn är tämligen förståeligt med tanke på hur nuvarande lagstiftning fungerar. Av Sveriges 400 000 jägare har du mött ”en handfull” som sagt sig beredda att skjuta varg om de fått möjlighet. Vad är detta för bevis, det duger inte ens som mycket svagt indicium. Sedan säger du, citat ”Inom alla organisationer finns det både ärliga och oärliga individer …”. Dina skriverier innebär ett betydligt starkare indicium för att du själv just är en sådan oärlig individ inom din organisation, det skulle dock inte falla mig in att påstå att detta är sant utan bevis!

29. Grimsös myter är envisa

2008-11-09 11:14

Det finns olika orsaker till att vargar angriper hundar. Revirhävdande är troligen det minst vanliga. Hund är ett bytesdjur. Det bekräftas av finska undersökningar.
Dessutom är i de flesta fall hunden helt eller delvis uppäten.
Det enda säkra skyddet för hunden är att den hålls inomhus.

28. Skydd, javisst!

2008-11-07 14:59

Din idé är lysande, måste jag säga!
Om myndigheterna lade ner en bråkdel av rovdjurskostnaderna på att konstruera lämpliga skydd för jakthundar så skulle det säkert gå att lösa.
Nu är ju som bekant myndigheterna tämligen ointresserade av detta.
Men visst skulle toleransen för rovdjuren öka om sådana fungerande skydd fanns att tillgå!
Pengar för att sponsra vargarna finns ju uppenbarligen i stor mängd.

27. Dags att finna nått bra skydd för hundarna

2008-11-07 12:18

Vargens beteende har att göra med att den skyddar sitt
revir, detta är ett naturligt sätt i naturen något som en utbilldad jägare känner till och har förståelse för. Men vissa jägare har svårt att acceptera och är dåligt pålästa i frågan.
En väl utbilldad jägare har lärt sig uppskatta naturens mångfald, och ser ej bara till sin hund och de för tillfället skjutbara villebråden.
Här kanske man måste ändra i jaklagen, är man ej beredd att acceptera den mångfald där rovdjuren ingår och därmed jaga på ett sådant sätt att kofrontation uppstår, kanske man bör få sitt jakttilstånd indraget eftersom man då är en oskicklig jägare. Sätt skyddsvästar på hundarna som skyddar bål och hals samt nacke, annars kommer problemet fortsätta, hunden jagar ju på vilddjurets revir, dags att handla från jägarhåll innan man skärper lagstiftningen.jakttillstånd indraget
sätt att konfrontation uppstår

26. Till Anonym 2008 11 06

2008-11-06 14:22

Hur ska jag veta det? Jag bara hänvisar till en rapport från Viltskadecenter, någon annan statistik har jag inte. Du kanske har bättre uppgifter och frågan är, kanske det har minskat med tjuvjakten för att man har anpassat § 28 så man har möjlighet att skydda sina djur numera. Dessa uppgifter kanske tyder på det och är isåfall bar tycker jag.

Det är var ju många som förutspådde att tjuvjakten skulle minska då, men det är naturligtvis fel eftersom jägarna är ett opålitligt släkte enligt många insändare i denna tidning.

25. Det här med tjuvskjutna vargar...

2008-11-06 14:21

...som det hävdas sker i så stor omfattning, siffror på upp till 50 vargar årligen har nämts. Det kan inte vara sant. Därför att då skulle inte vargstammen ha kunnat växa i den takt som den bevisligen faktiskt gjort!
Det förekommer tydligen inget angiveri när det gäller tjuvjakt på varg, det tolkar vissa myndigheter som om jägarna agerar likt kriminella MC-gäng. Rimligen borde det ha förekommit att någon velat sätta dit en ovän som hämnd för gamla oförätter, men nej, det har inte hänt. Slutsats: Det kanske inte förekommer tjuvjakt i den omfattningen som påstås.
Visst förkommer det, tveklöst, men jag tror att ändringen av §28 har inneburit att folk som skjutit mot varg faktiskt anmäler det också. De djur man hittat med skottskador kan vara djur som kanske skulle skjutits med stöd av dagens §28 och idag inte räknas som tjuvjakt.
Om det, mot förmodan, skulle ligga någon sanning i påståendena om omfattningen innebär det att vargstammen måste ha varit betydligt större än vad man antagit.
Kan det vara som med björnarna?
Med dagens vargstam skulle det går att skjuta 50 om året och stammen skulle ändå öka. Men det är en annan fråga.
Jag vill också instämma i Daniels tack för en sansad debatt på den här tråden!

24. Anders i Vargland

2008-11-06 12:07

Räknar man de vargar som är tjuvskjutna och nedgrävda också? Det verkar orimligt, eller?

23. Vi vill ha våra vargar kvar, det finns en gräns för vad ni tar

2008-11-06 10:14

Du har rätt, Bjärven, i att alla som säger att de vet bör bemötas med misstro.
Det där med att ta bort hela revir kan bli aktuellt i framtiden, men det förutsätter enligt min mening en genetiskt frisk och klart större vargstam än den som finns i landet för närvarande. Beträffande metoden för detta tycker jag faktiskt att man i första hand ska leta rätt på lyan och "ta hand om" valparna.
Att problemen i Hasselforsreviret skulle vara av den storleksordningen att hela reviret skulle behöva tas bort anser jag närmast befängt.
Men man vet inte hur det slutar om jakthundsattackerna fortsätter även om man lyckas avliva den "huvudmisstänkte" varghannen.

22. Så...

2008-11-06 10:13

...antingen hatar man dem eller tycker att de är okej?
Tror Anonym 14.32 missat något...

21. Tack!

2008-11-06 10:13

Vill först och främst tacka alla här inne för en ovanligt sansad debatt. Tack!
Såg att jag hade fått kritik för att jag påstog att det fanns en utbredd tjuvjakt. Har träffat många jägare som aldrig skulle drömma om att tjuvjaga varg. Men så har jag också träffat ett handfull jägare som alrdig skulle tveka att tjuvjaga varg, bara de fick chansen. Om dessa jägare fått chansen eller inte säger de naturligtvis inte till mig. Med dessa erfarenheter baserar jag delvis mitt påstående om att tjvjakten är utbredd. Sedan vet jag också att många av de vargar som skickats in för obduktion då de dött (blivit påkörda, drunknat m.m.), har haft hagel i sig eller andra spår som tyder på tjuvjakt. Med denna samlade information anser jag mig kunna säga att tjuvjakten är utbredd. Dock vill återigen påpeka att det troligen är en begränsad skara jägare som håller på med detta. Inom alla organisationer finns det både ärliga och oärliga individer, varav jag absolut inte vill kast någon skit på jägare som grupp.

20. Varghatare

2008-11-06 10:12

Jag är säker på att varghatarna är färre. Ofta är det väl de med lite extrema åsikter som hörs i alla sammanhang, SGT-arna är få men högljudda.
Det som kritiseras i de breda jägarleden är nog inte förekomsten av varg utan den orimliga koncentrationen. Det är stor skillnad. 200 vargar spridna jämnt över landets yta skulle jägarna som kollektiv kunna leva med, det står även i SJF:s rovdjurspolicy. Men den koncentration som idag finns i vargland motsvarar tusentals vargar spridda över landet.

19. Utbredd tjuvjakt?

2008-11-06 10:12

Under vinterperioden 2007/2008, oktober-april, registrerades i Sverige 13 döda vargar, av dem var alla utom två skjutna, sju var skjutna med tillstånd av Naturvårdsverket, tre med stöd av § 28, en var illegalt skjuten,en trafikdödad och en dog av skabb.

Är då tjuvjakten så utbredd som man tror? Visst vet vi att det har skjuvskjutits vargar, men är det verkligen så många som vissa tror? Kanske har upplukringen av § 28 tagit ner siffrorna en hel del?

18. Bjärven

2008-11-05 14:34

Varför är det då just i jägarkretsar detta begreppet hörs? Även andra kommentarer inför älgjakten såsom: Ser vi vargen så skjuter vi, är alla överens i jaktlaget, så är det inga problem. Förstår att långt ifrån alla har denna åsikten, men nog är varghatarna bland jägarna långt fler än dem som tycker förekomsten av varg är Ok. Eller har jag fel?

17. Troligen hyfsat rätt, Anonym 12:32

2008-11-05 14:33

En vuxen hanvarg i reviret låter som alfahanne för mig, andra vuxna varghannar brukar utvandra för att bilda egna revir då alfahannen inte brukar gilla sina söner när de växer upp och hotar hans ledarskap.
Vi har haft varg så kort tid att vi inte förstår den, även om vi vill. Det är ju uppenbart att alla, jägare, vargvänner, Naturvårdsverket och Viltskadecenter famlar i mörker beträffande vargens beteende.
Det mest korkade är om vi inte erkänner att vi kan för lite eller påstår att våra meningsmotståndare inte vet, men att vi vet, vi har rätt, just de felen begår både nollvisionärer och rovdjursfanatiker.
Det vore intressant att se vad som händer om man lyckades skjuta bort alla individer i ett revir. Det skulle tillföra information om vad som händer med olika avskjutningsmodeller. Det finns säkert fler modeller som måste provas.

16. SGT

2008-11-05 13:27

Ja, dom banditerna kan ju ingen styra över. Det finns nog inga som har förstört för jägarna så mycket som dom har gjort!
Men förväxla dom inte med jägare, det är vanliga kriminella. Båda Jägarorganisationerna har tagit kraftfullt avstånd från tjuvjakt på varg.
Vi ser hur förväxling av jägare och kriminella sker systematiskt i pressen, t ex Expressen som konsekvent rubricerar mannen som gripits för mordet på en kvinna i Norrbotten för "Jägaren", BRÅ jämför jägare med kriminella MC-gäng mm.
Syftet är uppenbart: Misstänkliggör jägarna som kollektiv.
Jag tycker att vi i detta forum försöker skilja på jägare och brottslingar.
Men faktum kvarstår: NVV tycker också att alfahannen ska skjutas. Jag tror inte att det fungerar, det blir kanske samma effekt som när suggan skjuts från vildsvinskultingarna, man får ett gäng huliganer.

15. Inte helt rätt, Bjärven

2008-11-05 12:57

Naturvårdsverket har tillstyrkt att EN varg får skjutas i Hasselforsreviret efter att ett antal jägare har ansökt om skyddsjakt. Eftersom problemen med attacker på jakthundar tidsmässigt sammanfaller med att den förra alfahannen dog och ersattes med en invandrad varg, den s.k. norska vargen, är det en allmän uppfattning i trakten att det är den vargen som är hunddräparen.
Ansökan om skyddsjakten grundar sig på det antagandet och att problemen förhoppningsvis försvinner om just den individen tas bort. Naturvårdsverket anser visserligen att man bör inrikta sig på den vargen som då skulle vara "problemet" men tillstyrker skyddsjakt på EN varg.
Man får alltså skjuta EN varg oavsett vilken det blir, om det nu blir någon.
Sedan tycker jag att Anonym 09.20 slår huvudet på spiken när han (eller hon) undrar om det brister i VILJAN att "förstå" vargen. Visst är det så! Varför kan man ju spekulera i.

14. Bjärven

2008-11-05 11:29

Det var kanske inte skyddsjakterna, jag hade i åtanke, direkt.
Tänkte mer på det som sker i skogarna, UTAN Naturvårdsverkets vetskap. SGT är inte något beslut som de har godkänt, mig veterligen?
Eller vad säger ni?

13. Anonym 09:20

2008-11-05 11:15

Det är inte jägarna som bestämmer att alfahanen ska skjutas under skyddsjakt. Det är Naturvårdsverket. Det är alltså dom som i sådan fall behöver kunskapen om vargens "inre liv". Förhoppningsvis grundar dom sina beslut på forskning. SJF har föreslagit att man ska skjuta bort hela revir i stället för att undvika det som Daniel påpekar i sitt inlägg.
Ni delar uppenbarligen min uppfattning om att den nuvarande skyddsjaktsmodellen är felaktig. Tyvärr gör inte NVV och Viltskadecenter det.

12. Daniel

2008-11-05 10:38

Tack för ditt inlägg. Det är mycket viktigt att kunskapen om vargens sociala liv sprids till allmänheten men framförallt till våra jägare. Skjuter man alfaparet så har man skaffat sig DUBBELT så mycket problem. Är det brister i utbildningen av våra jägare eller brister det i VILJAN att förstå dessa djurs inre liv. Vad säger ni?

11. Vaddå vansinne?

2008-11-05 10:38

"Vargarna jagas alldeles för hårt", "tjuvjakten är extremt utbredd", "jagas hänsynslöst".
Kan du på något sätt styrka det du påstår? Det här har nämligen vargkramare, forskare och BRÅ påstått hela tiden utan att kunna leda påståendet i bevis. Tjatar man tillräckligt länge om en sak så blir det en sanning, det är taktiken.
ÄNDÅ ÖKAR VARGSTAMMEN SNABBT, det kan ingen förneka!
20-25 föryngringar dvs ca 100 vargar till bara i år, situationen har redan gått överstyr framförallt i "Vargland".

Jakten är inte alls för hård, däremot kan den den vara felaktigt utförd precis som du skriver i ditt inlägg, jag håller med om att det kan vara som du tror, ingen vet ju faktiskt hur det förhåller sig.
Våga testa att skjuta bort ett helt revir i stället för detta hattande med en varg här och varg där.
Utvärdera resultaten av olika avskjutningsmodeller precis som med andra arter.
Jag är också jägare och tycker att vi ska ha varg, men det kan inte få vara som det är nu. Löshundsjakten är i vargområdena helt förstörd så jag förstår bitterheten hos dem som inte längre kan jaga med löshund.

10. Visst är det så!

2008-11-05 08:12

Den som planerar, övervakar och styr den så kallade jakten efter Hasselforsvargen, det vill säga länsstyrelsen och Naturvårdsverket, får naturligtvis ta det stora ansvaret om jakten misslyckas. När vederbörande tjänsteman till exempel sitter hemma på fredagskvällen och delar en vinflaska med hustrun medan spårsnön faller, eftersom vederbörande har planerat nästa jaktdag först till onsdagen. För på måndag -tisdag är det kurs på kansliet om viltspårning... Byråkratins seger över det sunda förnuftet.

9. Vilket vansinne!

2008-11-05 08:11

Vad trött man blir på detta vansinne! Hur kan en myndighet tillåta detta?
Det största problemet med den svenska vargstammen är att den jagas alldeles för hårt. Med detta menar jag att tjuvjakten är extremt utbredd, vilket ger ett hårt jakttryck. Vad många inte tänker på är att detta skapar de problem som sedan motiverar en skyddsjakt.
Om man skjuter alfaparet i en vargflock bildas en osäkerhet angående ledarskapen i flocken. Denna osäkerhet kan leda till att några djur i flocken blir ensamma kringströvare som tar tamdjur. Eller så kan det helt enkelt vara så att de övriga djuren i flocken inte är tillräckligt duktiga på att jaga, vilket leder till att de tar tamdjur. Problemet med vargarna skapas således till stor del av att den jagas hänsynslöst utan en minsta uns av eftertänksamhet. Hoppas att man oavsett om man är för eller emot varg kan ta till sig detta.

Till sist:
Är själv jägare och har själv bott i närheten av ett vargrevir. Har sett de stora fotspåren i snön, har hört dem yla om natten. Detta har för mig varit en fantastisk upplevelse som jag hoppas att fler människor med mig ska få chansen att njuta av.

8. Resurser

2008-11-05 08:10

Se till att poliserna är informerade, så de inte behöver plocka bort några radiobilar från andra samhällsnyttiga saker, för tendensen att minst fem bilar måste vara närvarande när och om en varg tagits av daga, är tydligen standard. Resurser finns tydligen i visa skeden.

7. Detta är ljuv musik!

2008-11-05 08:10

I mina öron när man hör detta urskuldrande om något larvigt datum hit eller dit, ,ska odjuret bort så ska det. Men nu kanske pleti och kleti äntligen förstår hur svår vargjakt kan vara och nu pratar vi bara om ett enda problemdjur. Hoppas "ärthjärnorna" som är ansvarig till detta sattyg inser att det nu håller på att gå över styr med antalet individer. Jag kräver ta mej tusan tjänstemannaansvar i frågan, men som vanligt håller de väl varandra om ryggen och säger, detta kunde ingen förutse. Kyss mig nånstans så ni blir bruna om munnen.

6. Talibanerna

2008-11-04 17:08

Hmmm. Visste verkligen inte att talibanerna engagerat sig i vargfrågan. Vem vet. De kanske kan förhindra att någons jakthund misstas för varg vid skyddsjakten?

5. Vet man det

2008-11-04 17:08

Om det här går på ändan, vilket det har goda förutsättningar att göra, så kommer jägarna garanterat skylla på länsstyrelsens tjänstemän och Naturvårdsverket.
Det förstår man av Lokungens och R. Hamiltons resonemang.

4. Lokungen

2008-11-04 10:48

Det avgörande för att komma med i "gänget" på länsstyrelsen och naturvårdsverket, är att du har "rätt" inställning till de kontroversiella frågorna.
Att det sedan enligt den nya matematiken går 14 jaktdagar på 50 kalenderdagar, beror på att länsstyrelsens tjänstemän som planerar, deltar och övervakar "jakten" inte vill ha helger, konferenser, utbildning, pappaledigheter etc. störda av att stå och frysa på ett pass under hela perioden.

3. Orolig

2008-11-04 08:40

Efter alla incidenter den senaste tiden, med skjutna björnhonor, järv som man trodde var björn etc, så kan jag inte annat än oroa mig över jakten på varghannen.
Att de skjuter rätt varg, det kan ju i rimlighetens namn inte vara enkelt? Jag kommer att följa jakten med oro, för att uttrycka mig milt.

2. Vad är det här för svammel?

2008-11-04 08:38

¨Skyddsjakten är beviljad mellan den 1 november och 20 december. Under den tiden har jägarna totalt 14 jaktdagar på sig att hitta och avliva varghanen.¨
Ska det tas bort en varg så ska det väl göras. När var och hur är väl skit samma. Alla ska ha i åtanke att jakt på varg är bland det svåraste som finns. Dessutom ser talibanerna till att det inte kan ske öppet utan att det måste ske i det fördolda. Man upphör aldrig att förvånas. Återigen - vilket CV krävs för att få jobb på länsstyrelsen och Naturvårdsverket?

1. Jaktvård

2008-11-04 08:38

Så har då alla jaktvårdarna satt sig i sina bilar och åkt bort till vargreviret för att vårda jakt. De är inte välkomna om de kommer till mina trakter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons