• Älgskadefondsföreningen

Vargrevir norr om Västerås

NotiserPublicerad: 2010-12-29 17:05

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om Skultunavargarna, strax norr om Västerås, när en grupp sällskapshundar under en promenad med sina ägare anfölls av en av vargarna. Nu bekräftar länsstyrelsen att vargparet har bildat ett revir. Hanen och honan har setts i trakten sedan i somras.
– Jag är övertygad om att vi har ett vargrevir. Men vi måste genomföra tre längre spårningar runt Skultuna för att få det hela klart. Det kan ske inom ett par veckor, säger Pierre Ahlgren, ansvarig för rovdjursinvesteringar vid länsstyrelsen, till Vestmanlands Läns Tidning.
Det är möjligt att hanen eller honan kan skjutas under licensjakten som startar den 15 januari och att den återstående vargen då kanske vandrar vidare.
Men om en ensam varg stannar kvar i området betraktas det fortfarande som ett revir eftersom en ny varg kan vandra in för en ny parbildning. Det lär dock bli en kapplöpning mot tiden att lyckas fälla en Skultunavarg. Det finns cirka 15 vargar till i länet och endast en varg får skjutas i Västmanland under den kommande licensjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Om vargjakten

2011-01-18 13:32

Det enda jag kan säga att alla jägare i Västmanland, bojkotta vargjakten.

17. Clara Nutti

2011-01-01 21:53

"...I Rovobs finns alla anmälda rovdjursobservationer (dock inte alla län och alla observationer anmäls säkerligen inte). Som exempel kan man titta på vargobservationer i Gävleborg och då ser man att bara ca 20 % av alla anmälda vargobservationer kvalitetssäkras och bedöms som korrekta. "
Jag hoppas du är medveten om attde uppgifter som finns på den rovobs allmänheten kan titta på bara är utvalda uppgifter som
länsstyrelserna anser vi "vanliga" är bevärdiga att se...
Det är bara en bråkdel av vad de har i det egentliga rovobsen, som endast utvalda och inte ens alla rovdjursspårare har tillträde till...
Men visst,precis som du så reagerar man på att de inte ens
verkar bry sig om att kolla upp anmälningar från allmänheten,det är så det ser ut i alla fall...

16. forts. Vilseledande metoder för uppskattning av den svenska vargstammen

2011-01-01 17:29

Jämför även en uppskattning av inaveln i den svenska vargstammen. Ingen av vargarna som sköts under licensjakten i januari 2010 kunde påvisa några inavelsdefekter. Om man använder statiken på liknande sätt som man gör för att räkna ut illegal jakt så kan man därmed påstå att den svenska vargstammen inte visar några tecken på inavel.

Statikens syfte är alltså att få en så låg officiell siffra som möjligt på den svenska vargstammen. Men när det gäller illegalt dödade vargar så vill man få en så hög siffra som möjligt oavsett om man kan ”kvalitetssäkra” detta eller inte. När det gäller inaveln i den svenska vargstammen så vill man att den siffran skall vara så hög som möjligt för att kunna motivera inplantering av varg eller motivera en vargstam på minst 500 vargar. Enligt Linda Laikre och Nils Ryman så krävs det en vargpopulation på minst 500 individer förutsatt att man tillför ca 6-15 vargar (2-4 genetiskt effektiva individer) per år från en stor population. Utan invandring så krävs det enligt Laikre &Ryman en vargpopulation på minst 1000 individer för att upprätthålla 95% genetisk variation (heterozygositet) i den svenska vargstammen.

15. Vilseledande metoder för uppskattning av den svenska vargstammen

2011-01-01 17:04

Inventeringsmetodiken, samt den tillhörande organisationen för denna, är föråldrad och skapad under en period då det endast fanns en bråkdel av den vargstam som Sverige inhyser idag. Länsstyrelsernas rovdjursspårare har redan fullständigt tappat greppet och kan inte längre uppfylla sitt uppdrag. Länsstyrelsens personal hinner sällan med att fastställa en föryngring eller att fastställa antalet föryngringar utifrån de kriterier som är uppsatta av Naturvårdsverket för att kvalitetssäkra föryngringar. Det innebär att dagens inventeringsmetoder måste rationaliseras och förenklas utifrån dagens rådande villkor med en vargstam som är mångdubbelt större än det officiella antalet vill ge sken av. Den föråldrade inventeringsmetodiken innebär att uppskattningen av den svenska vargstammen inte längre är tillförlitlig och blir därmed ett bristfälligt beslutsunderlag som Naturvårdsverket fattar beslut utifrån när licensjaktstilldelning ska bestämmas.
För att uppskatta den totala vargstammen (alltså även inkluderat de vargar som inte är stationära) så utgår man från att 17-23% av vinterstammen kan klassificeras som ”övrig stationär varg” eller ”övriga vargar”. Talet 17 -23% är baserat på ett genomsnitt för åren 2000/01 – 2002/03 då även kringströvande vargar inventerades och alltså från en tid då den svenska vargstammen var mycket mindre (medelvärdet över dessa tre år 67 individer). Eftersom antalet vargar var markant mindre än i dag så kan man också förutsätta att sannolikheten var mycket större att uppskattningen av vargstammen var närmare sanningen.
I Rovobs finns alla anmälda rovdjursobservationer (dock inte alla län och alla observationer anmäls säkerligen inte). Som exempel kan man titta på vargobservationer i Gävleborg och då ser man att bara ca 20 % av alla anmälda vargobservationer kvalitetssäkras och bedöms som korrekta. Det bekräftar därmed att man inte hinner med att kvalitetssäkra alla observationer och att det därmed finns ett mycket stort mörkertal.
Jämför detta hur man uppskattar illegalt dödade vargar. Utifrån de 76 vargar som radiomärktes mellan åren 1999 - 2006 och med vilka man hade tappat radiokontakten så bedömde man att 15 var "sannolikt illegalt dödade" eftersom man inte kunde hitta någon annan förklaring till varför man hade tappat radiokontakten med dessa vargar. Dvs. man kunde inte bekräfta att sändaren var dålig, att batterierna hade tagit slut, att vargen dött av en annan orsak - alltså tar man för givet att vargen har blivit "sannolikt illegalt dödad". Man kom då fram till att den illegala jakten stod för 16,2% av dödligheten på varg (4,3 % säker illegal jakt + 11,9 sannolik illegal jakt).

Statikens syfte är alltså att få en så låg siffra som möjligt på den svenska vargstammen. Men när det gäller illegalt dödade vargar så vill man få en så hög siffra som möjligt oavsett om man kan ”kvalitetssäkra” detta eller inte.

14. Det finns flera revir, varför "kvalitetssäkras" inte dessa?

2010-12-31 12:58

Spårsnö finns i Västerås såväl som i hela övriga landet. Skicka ut nåt tusentals tjänstemän på "spårsäkring" omgående, de kan gärna göra det på ledig tid.
Skall man MINSKA antalet vargar i ett revir så måste man skjuta hälften eller mer av vargarna i reviret. Vargar har likt många andra arter förmågan att ersätta förluster, upp till 30 - 40 % under ett år enligt Rolf O. Peterson och hans studier på Kenai-halvön. Detta känner Naturvårdsverket väl till och regeln om att när en varg är fälld så får inga ytterligare vargar fällas i samma såt är till för att hindra att något revir skall minska annat än tillfälligt fram till vårens kullar är födda. I vargreviren kommer HÖGST en eller två vargar att fällas och därför är det fullständigt klart att jakten kommer INTE att minska nästa hösts antal vargar med ett endaste djur, vargflockarna ersätter lätt de fällda djuren genom ÖKAD tillväxt. Detta, tillsammans med att bojkotten innebär en oönskad sammanslutning av jägare, är orsaken till att landsbygdsvandalerna är så skrämda över jaktbojkotten, till och med Torbjörn Eriksson försöker hetsa jägarna till att jaga varg! Så, med eller utan jakt, kommer vargstammen att ÖKA med i stort sett samma antal vargar till nästa vinter - allt enligt planerna för att snabbt nå upp till nästa delmål, 800 vargar som om motståndet blir hårt prutas till 500 vargar i första omgång. Utredningen som skall komma är utan betydelse, forskarna är eniga och det fastslogs 2001 i regeringens Göran Persson proposition, det angavs att antalet vargar måste bli minst 5000 djur.

13. Undrar

2010-12-30 15:59

hur långt det måste vara mellan
spår av två par av vargar för att det skall räknas som två olika par?
Spår av lon med ungar måste det enligt länsstyrelsens regler vara minst 24km mellan för att det skall räknas som två olika familjegrupper,är det bara 2mil mellan två olika obsar räknas det bara som en grupp...idioti på högsta nivå alltså,och därmed har dom en gång för alla slagit fast hur många lon det finns i varje län,för tätare än 24km mellan grupperna förekommer ju inte...

12. Fler vargar

2010-12-30 12:59

Det finns vid två tillfällen obsar på 5 resp. 6 vargar i trakterna runt Västerfärnebo. Dessa ingår rimligen inte i detta av länsstyrelsen upptäckta revir som ju enbart består av ett par. Dessutom så vet jag att sakkunniga har varit ute och tittat på slagna älgar runt Skultuna och konstaterat att med den takt kadaverna blir uppätna så handlar det om ett flertal som är framme och äter. Så bli inte förvånade om Länstyrelsen återkommer efter att nästkommande vargjakter är offentliggjorda och annonserar om ytterligare vargar som helt plötsligt är upptäckta och spårade dom heliga 3 km det handlar om för att det ska godkännas. Jag förstår inte varför det blir mer varg om den går att spåra i 3 km istället för en kortare sträcka. Vore intressant om man använde samma regel för vildsvin, tänk om man ska spår en gris i 3 km mitt bland 10 andra grisspår som det ju faktiskt kan handla om, då blev det inte många grisar kvar i vårt avlånga land!!!!

11. #7 Följ ditt eget råd om fakta

2010-12-30 10:51

http://www.jaktojagare.se/sa-upplevde-de-vargattacken
berättar om händelsen i Skultuna

10. Som sagt var

2010-12-30 10:51

Man kan undra om dessa högutbildade biologer inom rovdjursförvaltningen har skolkat från matte undervisningen ända sedan mellanstadiet. För räkna det kan dom inte. Samma pajaskonster hela tiden. Det är med vargen som med vildsvinen. För vildsvinen gäller ett vedertaget faktum, ser du ett har du tio till i skogen. Med vargrevir gäller det, erkänner Länsstyrelsen ett har du tio till i skogen. Bedrövligt men Bojkotta jakten inte minst i Skultuna för dessa är verkligen skyddsvärda då deras södra revirgräns är vid parkeringen till det nya IKEA varuhuset. Jag ser verkligen fram mot att IKEA's kunder kan få möjlighet att stifta bekantskap med vargen på nära håll. Trosetn kan passa på att sätta upp ett stånd och värva medlemmar till SRF där.

9. Se upp

2010-12-30 10:50

det kommer ett virus från den länk som "Otur när jag tänker" bifogade. En trojan.

8. Länsstyrelsen

2010-12-30 10:50

förnekar sig inte,trots att det står skrivet på näsan på dom så kan de inte godkänna reviret utan en längre spårning...
Och om en skjuts under jakten gör väl inte det varken till eller från då det inte bara är två vargar runt Skultuna,däremellan och upp mot Hedåker har under sommare mycket riktigt minst 5-8 vargar rört sig.Jodå obsar har setts på tre och två vargar så tätt intill varandra i tid och med sån sträcka emellan att det är omöjligt att samma vargar setts.
Å andra sidan är de ju inte heller godkända och säkerställda av länsstyrelsen...som så många andra vargar i mellansverige,åtminstone vill de inte tala om det...

7. Sällskapshundar anfölls av vargarna?

2010-12-30 00:12

" när en grupp sällskapshundar under en promenad med sina ägare anfölls av en av vargarna"
Hur många sällskapshundar dräpte vargen?
Det hela låter lite överdrivet, lite som sagan om rödluvan.

6. Efter beslutat tilldelning dyker de nya reviren upp...

2010-12-30 00:12

Vad matt man blir av att man nu efter att ha bestämt tilldelning på jakten plötsligt lyckas konstatera de nya föryngringarna. Först Petsjön och nu detta. Myndigheterna kunde gott tydligt deklarera att man nu med dessa nya revir funnit skäl att avsätta låt säga 20 vagrar för skyddsjakt under 2011. Med tillägg att om dessa inte kommer i fråga som skyddsjakt ska hela revir tas bort (alternativt ett större antal revirmarkerande par). Det skulle ge större tilltro till myndigheterna till skillnad från dagens modell, där man förtiger antalet individer så långt man öht kan samt räknar ett beslutat maxantal som ett minimimål.

5. Län för län

2010-12-30 00:11

Hur många etablerade revir finns det, hur många nya är på gång? är det 19 eller 27 st. Låt oss säga att det är 28, 2012 är de ca 360 och 2015 +700 st det kommer att gå fort se själva!http://www.infocentrum.se/vargcalc/

4. Skadan är redan skedd

2010-12-29 20:28

I Västmanland har över hundra djur angripits av varg och lo i sommar. Sorgen och förstämningen är stor. Det finns många små fårgårdar med vattengränser som är omöjliga att hägna.

3. Behåll ambassadören

2010-12-29 18:43

Eftersom reviret är nära Västerås bör de få vara kvar. Vi ska ju inte neka Olov Trostén nöjet att hjälpa till att ta hand om och trösta människor som försöker samla ihop resterna av sina får eller sin hund.

2. Det har vi vetat länge

2010-12-29 18:41

Det här har vi som jagar därute vetat sedan midsommar. Länsstyrelse, jägarförbund var har ni varit och informerat de som inte redan vet?
Vissa jakttidningar har tvekat att skriva om vargexplosionen i Västmanland för att det stör läsare som inte har varg hos sig!! Vilka står egentligen på jägarnas sida? Dessutom finns det betydligt fler än ett par det rör sig om 5-8 st mellan Västerås och V.Färnebo.

1. Äntligen!

2010-12-29 18:39

några kretsar som visar vad medlemmarna i SJF EGENTLIGEN vill med varg! Tänk på det ni styrande i SJF. Gå medlemmarnas ärenden, inte statens!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB