• Älgskadefondsföreningen

Varnar för fri jakt på kronhjort

NotiserPublicerad: 2015-02-08 10:42

Föreståndaren för Centrum för vilt- och fiskforskning vid Sveriges lantbrukuniversitet (SLU) varnar på DN-debatt för fri jakt på kronhjort.
Carl-Gustaf Thulin skriver:
"Olika lobbyorganisationer försöker driva igenom oreglerad, allmän jakt på kronhjort i Sverige. Det vore mycket olyckligt om de lyckas. För kronhjorten, för den biologiska mångfalden samt för oss och framtida generationer."

Läs debattartikeln här


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Johan #6

2015-02-09 14:34

Sanningen är nog den att det inte är någonting annat än propaganda det där med att biologiska mångfalden gynnas av vargetableringen....det enda som gynnas tycks vara vargen själv, allt annat får stryka på foten....allt från
möss till människor i glesbygden...

8. Johan K

2015-02-09 14:34

Bra inlägg, ta det på SRF´s sida. (det hade väl inte så mycket med kron att göra iaf ?) Personligen ser jag mer fördelar med att behålla nuvarande skötselområden vs en eventuell allmän jakt, funkar bra hos oss iaf.

7. Thulin, ekosofi och rewilding

2015-02-09 14:33

Rewildingsfolket svenska drömnatur skall ha minst 800.000 älgar, 300.000 kronhjortar, 350.000 vildsvin, 2.000.000 rådjur, 120.000 dovhjortar, vildren, visenter, vildhästar, vildfår etc. Allt detta för att hålla mat till 5000 vargar, 6000 lodjur, 4000 björnar, 1500 järvar mm. Blir det något över så kan det bli tillåtet för människor att jaga! Ref bl a Hans Ring i Våra Rovdjur 4/2014, där det även föreslås en reglerad jakt på vildsvin - något i stil med Jägareförbundets vildsvinsförvaltningsområden. Carl-Gustaf Thulin uppger sig vilja skydda den biologiska mångfalden, våra kommande generationer och kronhjorten (!) genom olika åtgärder med syfte att öka och sprida kronhjortarna, (han glömde dock klimatet denna gång, vargen brukar ofta uppges skydda oss mot klimatförändringar!). Thulins artikel i DN är skrämmande i sin öppet ekosofiska auktoritära samhällssyn. För inte är det hjortarnas ve och väl som Thulin har i åtanke, ej heller skogsbrukets, eller människornas. Nej, han skriver i DN, citat: ”Studier visar nämligen att kronhjorten är vargens favoritföda”. Thulin skall dock ha visst beröm för att han insett vad Riksdagen inte förstått: Vargstammen är stadd i okontrollerad tillväxt och behöver mat. Inom ett fåtal år tar vargfödan slut i stora områden, och Thulin föreslår diskret i DN-artikeln att kronhjort och andra bytesdjur sätts ut i den omfattning som behövs för att föda vargstammen!
Rewildingsfolket är otäcka i sin egocentriska hänsynslöshet. För att genomföra sin tro låter de tiotusentals älgar/hjortar/renar/tamdjur plågas till döds av vargar, de trampar på landsbygdens kultur och är beredd förstöra stora befolkningsgruppers näringsunderlag och livsmiljö, de tycker att dvärgbandmask, rabies etc. är sånt vi måste acceptera. Allt för att omforma svenska bygder till vildmark.

6. Vilka gynnas av vargen?

2015-02-09 08:51

Den biologiska mångfalden sägs ju gynnas om vargen etablerar sig i ett område.
Detta genom att vargen lämnar rester efter sina måltider, som andra djur kan nyttja.
När jag söker på nätet efter fakta finner jag att det framför allt är kråkor, skator, korpar och rävar, som tycks gynnas av dessa kvarlämnade älgkadaver.
Vissa av dessa har vi ur viltvårdssynvinkel ofta jobbat hårt för att hålla efter.
Räven är en stor predator, en rävkull kostar ca 1 ton småvilt att föda upp.
Om räven gynnas av vargens återkomst, så missgynnas skogsfågel, harar och rådjur. Räven tar som bekant ungefär 50% av alla rådjurskid, vid en normal rävpopulation.
Att gynna kråkor, det gynnar väl knappast den biologiska mångfalden...

Men så stöter jag plötsligt på uppgifter som blev riktigt spännande.
I områden där varg etablerat sig, blir den totala mängden älgkadaver mindre, än vad den blev innan vargen etablerade sig, eller jämfört med kontrollområden.
Men hur kommer de det sig?
Jo, vargen äter och dödar älgar som annars hade självdött. Jägarna skjuter färre älgar, vilket ger mindre slaktavfall.
Det betyder att vargen bidrar till den biologiska mångfalden, genom att se till att mindre as finns att äta för asätarna.
Vilket teoretiskt skulle missgynna räven, kråkan, skatan och korpen.
Detta i sin tur skulle då kunna leda till att fler harungar överlever, fler tjäderungar överlever och fler rådjurskid överlever.

Samtidigt när jag skriver detta, då känns det konstigt, skulle vinsten med varg vara mindre antal rävar, kråkor, skator och korpar?
Nä, dom hittar nog mat ändå, och påverkas nog högst marginellt av vargens eventuella matrester.

Men nu har jag försökt förstå.
Kan någon hjälpa mig, för jag får fortfarande inte det att gå ihop.
Hur bidrar vargen till den biologiska mångfalden. Vilka djur, insekter, fåglar, ödlor, kräldjur blir det fler av när vargen etablerar sig?
Och nu menar jag fler av än det är idag.
Inte "om alla jägare slutar jaga" hypoteser. "Som skulle kunna göra" resonemang. "Om alla slutade köra bil" hypoteser. Klara fakta, vilka andra varelser har det blivit fler av, där vargen har etablerat sig?

5. Samma ekofascistiska sörja som vanligt

2015-02-08 16:53

Att beklaga sig för att det finns grupperingar som bedriver lobbying låter lite ihåligt då Google snabbt visar länkar mellan författaren och Rewilding Europe. Landgrabbingorganisationen Rewilding Europe, stöttad av "ekofascistbanken" Postkodslotteriet, går inte av för hackor vad det gäller lobbying (och makthunger). Så som vanligt, prata är silver - tiga är guld...
Så det handlar egentligen inte om kronhjortsjakten (bara en trojansk häst) - det handlar enbart om att ytterligare begränsa äganderätten och rådigheten för markägarna. Samma ekofascistiska sörja som vanligt - och bara ytterligare ett tecken på att den ekofascistiska infiltrationen av våra myndigheter och akademi gått mycket långt. När skall SLU sluta att vara näring för onyttan och istället bli till nytta för näringen??

4. Johan

2015-02-08 14:59

Jag vill inte märka ord men mindre än 25%, enligt mina uppgifter, finns kvar av "the Yellowstone elk herd". Det är väl vad vi har att vänta oss oxå.

3. Jaktbyråkrater tigger jobb...

2015-02-08 14:58

Den reglerade älgjakten är ingen lyckad verksamhet. Överavskjutning här och betesskador där, inskränkt äganderätt över marken, Nä den reglerade kronhjortsjakten är inget lockande heller.
Läste artikeln i DN och argumenten för är tunna. Men, byråkraterna vill ha nya jobb på jägarnas bekostnad och vill därmed skapa onödigt krångel för jaktlagen. Skribenten är jaktbyråkrat! Vad trodde ni...?

2. Jag får det inte att gå ihop

2015-02-08 14:24

I Yellowstone, nationalparken i Amerika.
Känd för sin stora rikedom av klövvilt.
Dom hade problem med att hjortar betade för mycket, att landskapet blev för öppet.
1995 inplanterades därför 40 st Vargar där.
Idag finns en tredjedel av hjortdjuren kvar, och det kryllar av varg.
Runt floder och älvar växer nu buskarna högt.
De stora öppna vidderna buskar igen.
I Sverige och i övriga Europa, har vi problem med att det öppna ytorna buskar igen.
Att de öppna ytorna, som är så viktiga för den biologiska mångfalden, försvinner, ses som en ekologisk katastrof.
I olika eropeiska länder släpps det ut Vinsenter och vildhästar, för att bevara de öppna ytorna. Detta för att bevara den biologiska mångfalden.
Men här låter vi Vargstammen öka, och klövviltet minska, de öppna ytorna försvinner, blir busk och skog.
Här värnar vi Vargen, allt för att öka den biologiska mångfalden.
Men hur ska det gå till, det förefaller ju snarare vara som så, att med flera Vargar, kommer det att bli mindre andra djur, hur kan det gynna den biologiska månfalden?
Hjälp mig någon att begripa det här, jag får det inte att gå ihop.
Sedan begriper jag inte hur jag ska kunna passera ett vargsäkert viltstängsel?
Förr fanns det taggtråd runt hagar och ängar. Det var lätt att kliva över eller krypa under, när jag var ute i naturen och strövade.
Men nu, höga stängsel med el, känns som om mitt rörliga friluftsliv kraftigt blivit begränsat.

1. Allmän jakttid

2015-02-08 14:23

Det som går bra med andra klövvilt som dov och rå skulle fungera alldeles utmärkt även för kronhjort. Viljan hos somliga att bestämma över avskjutning på andras marker verkar vara helt obegränsad. Hög tid att ta bort kronskötselområdena.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB