• Älgskadefondsföreningen

Västernorrlands hövding tar gärna rovdjursansvaret

NotiserPublicerad: 2008-06-02 09:42

Gerhard Larsson, landshövding i Västernorrland, vill gärna ta över det operativa ansvaret för länets rovdjur. Det framgår i yttrandet om rovdjursutredningen.
Han är helt på samma linje som rovdjursutredaren Åke Pettersson, som föreslår att länsstyrelserna ska ta större ansvar för rovdjursfrågorna.
– Det här betyder att från och med nästa år ska beslut om jakt på stora rovdjur som björn, varg och lodjur fattas av länsstyrelsen. Fördelen är att besluten tas nära händelsen där intresseavvägningarna lättare bör kunna ske mellan bevarande och de människor som berörs, kommenterar Gerhard Larsson.
– Vi är på länsstyrelsen bra rustade för detta med dagens kompetens, men någon ytterligare personalrekrytering kan komma till stånd, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Järven då?

2008-06-03 08:14

Trots att det finns föryngrande järvar i Västernorrland nämns de inte i texten, varför då tro?
Annars låter det bra men det kan delegeras ner på kommunnivå tycker jag.

1. Rekrytering

2008-06-02 11:02

..då hoppas jag att annonsen kommer i "Jakt & Jägare"!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons