• Pinewood

Vattenägare kräver allmän skarvjakt

NotiserPublicerad: 2011-06-14 12:14

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg har skickat en skrivelse till regeringen där de kräver att man inför allmän jakt på skarv från 15 juli till 15 april. De begär också att det i jaktförordningen införs möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ eftersom skarven orsakar stora skador.

Yrkesfisket och fiskevårdsintressen vill minska bestånden av mellanskarv främst i Östersjön eftersom den fångar mycket fisk, förstör redskap och fisk som fångats i redskapen. Däremot vill orntiologer värna om skarven, då de upplever att arten är hotad och minskar i vissa områden. 

Fiskevattenägareförbundets ordförande Lars Lerheim håller inte med om att hotet mot skarv som art är så stort:
– Skarven är idag varken rödlistad eller förekommande i artskyddsförordningen. Detta tillsammans med att det finns flera hundra tusen mellanskarvar i Östersjöområdet gör att arten inte är hotad. Därför är det rimligt att man inför allmän jakt på fågeln då de både utgör en resurs som jaktbart vilt för befolkningen i skarvområden och samtidigt kan en allmän jakt bidra till att minska skadorna på fisken och fisket. 

Räcker inte med allmän jakt
Förslaget om möjlighet till skyddsjakt på enskilds initiativ motiveras med att enbart allmän jakt inte förebygger skador och problem orsakade av skarv.
– Skyddsjakt på enskilds initiativ finns reglerat för ett flertal arter i jaktförordningenoch att föra in även skarven där är naturligt, säger Lars Lerheim.
– Skyddsjakten ska naturligtvis vara starkt reglerad och enbart få användas i vissa fall. Skyddsjakt ska vara till för att värna väsentliga ekonomiska eller ekologiska intressen, inte vara en förlängd jakttid, fortsätter Lars Lerheim.

Skyddsjaktstillstånd ska inte gälla alla
Enligt förbundets förslag till skyddsjakt på enskilds initiativ ska det bara gälla yrkesfiskare som ska få jaga i närheten av fiskeredskap som inte är handredskap, för vattenbrukare i anslutning till vattenbruksanläggningen, i älvarnas fredningsområden och i övriga vatten där man bedriver vattenvård. Syftet med skyddsjakten för yrkesfiskare och vattenbrukare ska vara att skydda deras anläggningar och redskap, medan det i älvarnas fredningsområden är för att skydda fisk som lekvandrar och i vatten för utplanterad fisk för att värna fiskevården.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Dags att städa upp lite

2011-08-24 11:20

håller tummarna, det börjar bli alltför många öar som blivit spök Öar på grund av dessa så kallade (parasiter) fina fåglar,

2. Behandla arten som mårdhunden...

2011-06-14 13:18

...i konsekvensens namn. Dessa hör inte hemma här, utan är som Intressant konflikt skriver kinesisk skarv som importerats till Europa. Denna art har därför inget skyddsvärde alls, om man bryr sig om biologiska fakta i art- och habitatdirektivet. Fri jakt året om med villkoret att ungarna avlivas först under yngelperioden. Arten bör utrotas, den har aldrig funnits här tidigare, och är ett bra exempel på ett mänskligt gissel. Vi bör sträva efter att bli självförsörjande på mat inom landet, i miljöns namn. Då duger det inte att låta en stygg skräpfågel äta upp vår fisk.

1. Hoppas ni lyckas

2011-06-14 12:52

Men har de skarvkramande ornitologerna bestämt sig för att 100 000 kinesiska fiskarskarvar är för lite för att ha allmän jakt, så blir det svårt. Men i hobbybiologernas värld sköter naturen balansen så fint.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB