• Pinewood

Vildsvin inget stort problem för skogsägare

NotiserPublicerad: 2009-10-26 11:50

För skogsbruket verkar vildsvinen inte utgöra något större bekymmer. Forskare vid Grimsö har gjort en enkätundersökning bland de större skogsbolagen om synen på vildsvin.
Svaren visar att bolagen inte sett några större skador på skogen, även om det finns en oro för vildsvinens bökande kan skada trädens rötter. Det mer konkreta problemet som nämns från skogsbrukshåll handlar i stället om sönderbökade vägar. Även igensatta vägtrummor har nämnts, vilket orsakas av att vildsvinen gärna vältrar sig i gyttjan.
Å andra sidan nämner bolagen även positiva effekter, som att vildsvinen fungerar som markberedare och underlättar för växtligheten på vissa marker.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vinklat

2009-10-26 14:30

Man får allt mindre och mindre förtroende för journalister. Artiklen gör gällande att enkäten ställts till de större skogsbolagen men så är inte fallet utan även till länsstyrelsne, LRF, SJF och andra svinkramare. Det inkom 46 svar, sätt det i relation till Sveriges samtliga skogsägare. Vissa lever i tron att bara en lögn el halvsanning upprepas tillräckligt mycket blir det fakta.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB