• Älgskadefondsföreningen

Vildsvin undviker vägar med intensiv trafik

NotiserPublicerad: 2011-06-25 22:46

Vildsvins verkar undvika starkt trafikerade vägar. Den slutsatsen drar Henrik Thurfjell, forskare vid Statens lantbruksuniversitet, skriver Tidningarnas Telegrambyrå.
Thurfjell har GPS-märkt vildsvin och följt deras rörelsemönster. Slutsatsen är att ju intenvisare trafiken är på en väg, desto ovanligare är vildsvinsolyckorna.
– De undviker att korsa vägen när det är stark trafik, säger Thurfjell till Sveriges Radio Skaraborg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vildsvin i trafiken

2011-06-27 09:52

Inte så konstig,t dom är ju nattaktiva, men att dom väljer samma platser att passera sen många år är ju känt sen tidigare, ser bara till mina egna Trafikeftersök. Lägg pengarna på nåt nytt om det vilda, tycker jag.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB