• Pinewood

Vildsvinsjägare kan hemlighållas

NotiserPublicerad: 2011-04-18 15:21

I en dom från Kammarrätten 2009 tvingades SVA att lämna ut uppgifter om de som lämnat in prover för trikinanalys. I slutet av 2010 kom frågan åter upp på tapeten, då nya uppgifter begärdes ut. Nu har Kammarrätten omprövat delar i sitt beslut. Nu kan de vildsvinsjägare som vill vara anonyma få vara det.

Upprinnelsen till att SVA år 2009 förordades att lämna ut uppgifter om vildsvinsjägare var att media begärde dem. Då motsatte sig SVA detta, men utan resultat. Även Jägarnas Riksförbund stod på SVA:s sida i frågan.

I slutet av förra året efterfrågades uppgifter om vildsvinsjägare igen. SVA ansåg då att nya fakta kommit fram, som inte Kammarrätten tagit hänsyn till i den förra domen, och beslutade sig för att inte lämna ut uppgifter.
De som begärt ut uppgifterna överklagade SVA:s beslut och frågan gick åter till Kammarrätten, som gav den överklagande parten rätt. SVA ska lämna ut uppgifter på begäran.
– Samtidigt, vilket är mycket viktigt, säger Kammarrätten att uppgifter bara ska lämnas ut om SVA:s kunder inte begär att uppgifter om dem inte ska lämnas ut, säger Olov Andersson, marknads- och informationschef på SVA. 

Valbart alternativ
SVA kommer att hantera frågan så att de remisser, vanligtvis underlaget i de trikinkit som säljs, kommer möjlighet ges att begära att den information som man lämnar till SVA inte ska lämnas ut. 
– Om man valt den möjligheten och någon begär ut uppgifter om inskickade trikinprov kommer vi att i vår prövning av utlämningsärendet motsätta oss att uppgifter lämnas ut, berättar Olov Andersson.
Hittills är det namn på jägarna och adress som man begärt uppgift på.
– Under en övergångstid tills nya remisser och trikinkit är distribuerade anger man på lämpligt ställe eller bifogar ett särskilt brev om man inte vill att uppgifter lämnas ut, uppmanar Olov Andersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Javisst, Chasseur sans frontière.

2011-04-19 13:02

Jag delar din inställning. Det är nu dags att denna fråga kommer upp på agendan och lagprövas. Som åklagare vill jag föreslå Sven Erik Alhem, han kan ju frågan, påstår han. Samtidigt vore det en välgärning för honom att få gräva i denna soppa av lögner som våra myndigheter spridit i decennier. Ett annat fall som också bör granskas juridiskt är om det är förenligt med vår grundlag och vår uppfattning om vår demokrati att staten ska tillåtas driva en förljugen propagandaapparat för att gynna vissa statligt anställdas arbetssituation.

1. Varför

2011-04-19 09:48

Behöver det finnas ett register över huvud taget? Finns det ett register på alla närvarande när vargen olagligt återplanterades...? Mer relevant att publicera detta registerinnehåll i så fall, och gärna då till domstolarna så de kan bli lagförda för sina gärningar. Annars vet man inte vad de kan ställa till med om de skall återutsätta ALLA djur som funnits i Sverige sedan urminnes tider, t.ex. Visenterna m.fl.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB