• Älgskadefondsföreningen

Vill att skjutna vildsvin rapporteras

NotiserPublicerad: 2013-07-29 09:46

Naturvårdsverkets tjänstmän funderar på att införa obligatorisk avskjutningsrapportering för vildsvin. Det berättar vilthandläggare Christer Pettersson i en intervju i P4 Östergötland.

I dag vet ingen exakt hur stor den svenska vildsvinsstammen är. Det är för att förbättra kontrollen och underlätta en bra förvaltning som planerna på avskjutningsrapportering fötts.


Påtalat för regeringen
– Naturvårdsverket har i samband med redovisningen nationella förvaltningsplanen till regeringen framhållit vikten och värdet av obligatorisk redovisning. Nästa led är på vilket sätt och hur det skall genomföras, säger Christer Pettersson till lokalradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. # 19

2013-08-01 17:47

Du måste vara en udda kokille. Jag har för mig att fungerande diken och röjning av sly, gör att både mygg, knott och fästingar får det lite otrevligare. Asfalt kanske är lösningen. Men vi måste ju ha mat, både djur och människor. Sverige kanske ska bestå av gran, tall och asfalt. Maten kan vi ju importera.

20. 961L

2013-07-30 20:18

Om du nu vill att vi bönder ska bli lönsammare så får du ju kämpa för att ta bort dom djur som kostar oss mest pengar nämeligen vildsvin,gäss,tanor och svanar.

19. 961L

2013-07-30 20:04

"Träna läsförståelse"...Jag tycker det är bättre att skriva så folk begriper.
Fästingar lever framförallt i gräs vilket betyder att röjer jag upp sly och flyttar gärdeskanten utåt gör jag fästingens utbredningsområde större.

18. Kokillens dumma flams i varje tråd

2013-07-30 19:03

Kokillens ständiga flamsande i varje tråd framstår för mig som ett omoget, nervöst fnitter. Det kanske kan avhjälpas genom att träna läsförståele; du har ju inte förstått vad jag skrev, citat: "... är det naturligt att staten begränsar antalet skadedjur,...". Enklare uttryckt så innebär detta INTE att jag tycker att staten SKALL begränsa antalet fästingar.
Men detta till trots så finns det ett sätt att minska antalet fästingar: Utrota vargen/dvärgbandmasken och minska kraftigt stammarna av lo, järv, björn, säl, örn och räv i Sverige och se till så att landsbygden åter befolkas och att det blir lönsamt med betande djur av alla slag så att arealen brukad och betad mark åter ökar. I synnerhet är skogs- och ängsbete viktigt för att bekämpa fästingar och dvärgbandmask.
Kokillen, skaffa dig något produktivt att göra. Till exempel kan du hjälpa någon bonde att röja skog längs alla åkerkanter så att åkerkanten inte flyttas inåt för varje gång åkern plöjs. Gör du det så gör du nytta samtidigt som du minskar fästingarnas naturliga utbredningsområde och troligen det egna behovet av att tramsa.

17. 961L #16

2013-07-30 18:04

Jaha du tycker att staten skall begränsa antalet fästingar vi ska ha i Sverige.Hur har du tänkt (om du nu har tänkt)att det ska gå till i praktiken??
Skjuta alla rådjur och älgar är ju ett sätt att minska spridning av fästingar.

16. #15, självklart fungerar fri jakt

2013-07-30 14:47

"intressant konflikt", jaktbyråkrati har blivit tusentals improduktivas födkrok. De improduktiva har gott om tid och kan ägna sig åt politik och intriger, de har därmed också stor politisk makt, så dem lär vi inte enkelt bli av med. Jag tycker att staten skall bestämma jakttider och jaktmetoder grundat på att inga djur skall plågas utöver ett snabbt dödande. I övrigt finns inga skäl för staten att lägga sig i jakten på någon art. Antal och förekomst av en djurart i landet är inte av större nationellt intresse än någon annan art, varg är ett djur likaväl som en husmus. Däremot så är det naturligt att staten begränsar antalet skadedjur, särskilt djur som sprider livsfarliga sjukdomar eller är livsfarliga i sig själv, exempel är varg, björn, huggorm, fästingar mm. Förnuft är en nödvändig ingrediens i varje välfungerande samhälle.

15. Varför inte fri jakt...

2013-07-30 11:50

...på älg och hjort, det fungerar ju bra på rådjur.

14. #13

2013-07-30 10:31

Jag fick tidigt lära mig att det dunkla sagda är det dunkla tänkta och detsamma gäller även det skrivna ordet. Förespråkar du fri jakt på älg o hjort året runt? Viktigt med läsförståelse men ännu viktigare skriva så folk begriper vad som menas.

13. AnderS fortsätter läsa slarvigt

2013-07-29 22:30

"Till stor del" är inte allt, AnderS. Jakträtten på älg mm har markägarna till stor del förlorat för länge sedan, nu bestämmer andra vilka djur som skall jagas etc. Läsförståelse är viktigt, AnderS! I den mån du eventuellt har kritiserat Fp så kan jag gärna ställa upp på det. Det skulle aldrig falla mig in att lägga min röst på Fp på grund av deras fientliga hållning till landbygdens viktiga frågor. Jakt är bara en av dessa. Fp är kanske snäppet bättre än Mp och v - men inte mycket.
Överhuvudtaget kommer jag i valet 2014 inte att rösta på något parti som vill ha varg i Sverige. Den frågan är i detta val överordnad alla andra frågor.
Det gläder mig att du läser alla mina inlägg, läs noggrannare så hittar du den röda tråden: Noll vargar och noll vidhängande dvärgbandmaskar i Sverige.

12. #7

2013-07-29 20:47

Ett litet citat från ditt byråkratiska inlägg "Jakträtten på svinen kommer som för rovdjur,älg,hjort mm.till stor del fråntas markägarna mm". Vilken markägare har till dags dato mist sin jakträtt på älg? Din uteblivna kritik på Folkpartiet är den enda röda tråd som finns i dina inlägg. Det lär visst finnas något som heter Jägarexamen men det vet inte de svin jag skjuter om.

11. Total kontroll kallas det

2013-07-29 20:46

Snacket om att underlätta en bra förvaltning var bland det mest patetiska jag hört på länge. Det är många år sedan NVV fick hybris och de vet att det inte kommer att bli lätt att få jägarna med på tåget efter alla historiska magplask. Då går de till regeringen och kräver en lagändring så att de kan stoppa hela handen i den här syltburken också. Säkert som amen i kyrkan ska det inrättas en särskild avdelning för det här med ett gäng chefer och något hundra anställda ekosofer som ska hitta på en massa smarta idéer om hur jakten ska bedrivas

10. Never

2013-07-29 18:24

Ska dom tillsätta ännu mer tjänstemän. Öka jaktkortet. Nä börja med att ärligt tala om hur många 1000 vargar vi har

9. haha å då

2013-07-29 18:24

Kommer det att kosta i form av fällavgifter för all byrokrati kostar pengar och dom pengarna kommer då att komma till rovdjurens lekstuga antar att varg budgeten är sprängd och behöver kompliteras... nä bort med nvv och in med nåt som klarar av en förvaltning

8. Så urbota dumt!

2013-07-29 18:23

Alla "hittepåregler" som i förlängningen kan användas som underlag för t.ex förmånsbeskattning SKA alla med intressen i jakten motarbeta så långt det går. Att det dessutom blir offentliga handlingar och en titt in i vapenregistret för alla som kan tänkas vilja stjäla våra vapen är ännu en baksida av maktens kontrollmedalj. NVV gissar ju redan idag hur många vargar det finns, kan de inte gissa hur många vildsvin det finns också? Dessutom, en regel vars efterlevnad svårligen kan kontrolleras, tjänstemännen sover sött i sina sängar när merparten av vildsvinen skjuts, är bara så urbota dum!

7. Följ pengarna och du hittar roten till det onda

2013-07-29 12:54

Vem har ekonomisk vinning av svinrapportering? Svaret är jägarnas byråkrater och statens byråkrater. Jägarnas byråkrater återfinnes i Jägareförbundet som länge velat ha svinförvaltnings- och svinskötselområden och ett system liknande älgjakten som generar mycket pengar till Jägareförbundet. Statens byråkrater är många och återfinnes lite överallt, men särskilt stor är koncentrationen på Naturvårdsverket som ser stora förtjänstmöjligheter i viltvårdsavgifter på vildsvin. Stora pengar att dela ut till bland andra trosfränderna inom WWF, SNF med flera. Administrationen, där framtida svinförvaltningsområden ingår, kräver ökat antal anställda. Sen skall svinskit samlas in och svinen skall räknas kors och tvärs och forskare skall anlitas för att ta fram korrelationer mellan olika mätmetoder etc. Och absolut lite studier om svinens inavel? Mycket forskning kommer att krävas för att bestämma avskjutningsregler för att avla fram svin med stora betar som inte skadar jordbruket etc.
Jakträtten på svinen kommer som för rovdjur, älg, hjort mm. att till stor del fråntas markägarna och överlämnas till i första hand statens byråkrater samt till miljörörelsen och i någon mån till Jägareförbundets byråkrater, som tack vare svinen kan bli fler. Vad kommer LRF att göra? Absolut ingenting. Vad kommer JRF att göra? Absolut ingenting – annars får de kanske inte sitta i värmen hos byråkraterna.
Så vad kommer att hända? Självklart kommer svinjakten att förstöras såsom älgjakten redan är förstörd. Förlorare är markägare och jägare - de kommer tvingas betala hela kalaset.

6. Kommer nötskrikorna därefter?

2013-07-29 12:52

Ytterligare ett steg mot att göra det besvärligt för oss jägare, och till vilken nytta?
Är det kanske ett steg på vägen att skapa motiv till att höja viltvårdsavgiften, eftersom NNV kommer att behöva mer personal att administrera rapporterna.

5. nr 1 Håller med

2013-07-29 12:52

Trikintester och trafikolyckor räcker fint.
De har ju ändå ingen större koll på något...

4. Makthungriga tjänstemän

2013-07-29 12:52

Detta är bara ytterligare ett sätt att flytta fram positionerna för eko-fascisterna på Naturvårdsverket.
Målet för dem är att de själva ska ha makten över all viltvård.
Statens och tjänstemännens klåfingrighet och önskan att begränsa individernas och folkets ansvar och befogenheter har ingen gräns.
Man vill steg för steg skaffa sig makt över all vilt- och naturvård för att sedan kunna genomtvinga sina ekosofiska ideal på de berördas bekostnad.
Sverige är på väg att bli en "miljödiktatur" som är direkt skadlig för både människan, och förtroendet för statsmakten. Dessutom leder ekosofernas utopiska re-wilding drömmar till ett landskap med stora svängningar på en låg nivå bland djurpopulationer, förbuskning och ekonomisk katastrof.
Naturvårdsverket har förbrukat ALLT förtroende vad gäller viltvård och det är dags att regeringen ser över hur rekryteringen till maktpositioner inom sina statliga verk går till.

3. Kontroll

2013-07-29 12:52

Man ska då hela tiden ha koll på allt. Vi lever i en kontrollstat.

2. Skall väl beskattas kantänka

2013-07-29 12:51

Första steget mot en köttskatt + moms på denna skatt.

1. Mer ekosofisk kontroll? - NEJ TACK!!!

2013-07-29 10:28

Finns ingen anledning till att utöka byråkratin och, framför allt, Naturvårdsverkets ytterligare inblandning i jakten! Vilka krafter som styr Naturvårdsverket vet vi ju allt för väl... Trikintesterna räcker som statistiskt underlag!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB