• Pinewood

Vill ha ledarsuggor fällda

NotiserPublicerad: 2013-04-02 16:23

I Sverige är den allmänna uppfattningen att man inte ska skjuta ledarsuggan i en vildsvinsflock. En tysk vildsvinsforskare menar att den tesen helt saknar vetenskaplig grund och gör att det nästan är omöjligt att få kontroll över vildsvinsstammen.

Vildsvinssuggan som leder flocken anses hålla den under kontroll, bland annat genom att bestämma över de andra hondjurens brunst och möjlighet att få avkommor. Den svenska teorin bygger på att flocken fortplantar sig snabbare om ledarsuggan skjuts.
Den tyske vildsvinsforskaren Ulf Hohmann, skogsforskningsinstitutet i delstaten Rheinland Pfalz, menar tvärtom att ledarsuggan måste skjutas om man ska minska stammen. Att spara ledarsuggan leder till att många jägare låter bli att skjuta suggor alls, menar han. I stället skjuts årsgrisar, vilket Ulf Hohmann menar gör att det nästän blir omöjligt att minska vildsvinsstammen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Tack.

2013-04-07 11:33

Bra Ulf att du klargör vad som gäller.Per,jag inga som helst problem med min moral el etik.Tycker det är osmakligt blanda in människor i en debatt om jakt på skadedjur men väljer trots det ta debatten med dig.Jag har tyvärr flertalet i min omgivning o släkt som drabbats av att deras barn avlidit och jag kan försäkra dig att i samtliga av dessa tragedier har föräldrarna sörjt sina barns bortgång oerhört mycket mer än sina egna föräldrars död.Jag känner heller ingen förälder som inte hellre offrat sitt liv än ser sina barn dö.Per din önskan om dubblad stam lovar jag att göra allt jag kan för att krossa.Hur är det med etiken när människorna i världen svälter samtidigt som svinen utfodras i överflöd?Men en sak har du rätt i de smakar bra o passar därför bäst i spisen.

20. Skyddsjakt enl jaktförordningens bil 4

2013-04-06 14:24

2) Vildsvin, räv, mårdhund, grävling,
mård, iller, mink, hermelin,
vessla, ekorre, vildkanin,
mullvad, sorkar (även bisam),
lämlar, råttor, skogsmöss, husmus,
kråka, råka, kaja, skata, tamduva
(stadsduva), björktrast (snöskata),
gråsparv och pilfink som kommer in
på gård eller i en trädgård och där
kan orsaka skada eller annan
olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.


Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås
1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. på mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

19. Anders S

2013-04-06 14:24

Herregud skjuta bort modern du har inte mkt till etik du, skulle du resonera lika om människor. Alla har ett värde o jag önskar att gris stammen ökar med minst det dubbla, kanon gott käk hellre gris än bröd

18. Se bilden noga

2013-04-05 14:41

Bilden visar vad svinen i Sverige lever av. Hade varit en vacker bild om svinen varit hägnade så de inte kan skada någon annans gröda än de som utfodrar dom.Trevligt att Patrik insett att det inte är någon fara för kultingarnas överlevnad om ett par suggor skjuts men frågan är om dagens lantbrukare har enormt mycket tid för att sitta i naturen o betrakta skadedjur? Ganska talande bild av med människorna att kalla dom för "skjutglada stadsbor". Kurt Ericon byt jakttabell till en som gäller nu! Suggan är lovlig när hon förstör våra grödor så tacksamt om den myten inte förs vidare.

17. Sus scrofa

2013-04-04 22:30

Har vi för många vildsvin? Var då? Det har sagts förr och nu säger jag det igen och det har inget med "storstadsbor" att göra. Det finns massor av landsbygdjägare som inte har någonstans att jaga eller vill ha fler ställen att förvalta viltet på. Om det i detta läge finns någon markägare och jakträttsinnehavare som har ett "problem" med för många grisar så är det säkerligen flera hundra som GRATIS kan komma och hjälpa er med ert problem. Vill ni inte ha hjälp, håll igen argumenten om att stammen ska ner. Tillsvidare så vet jag om att mängder av ton med foder av alla de slag vräks ut i skogarna och vildsvinen förökar sig ohämmat.

16. Se bilden

2013-04-03 13:49

Vilket svin är lovligt/skjutbart och vilket är ledarsugga?

15. Förande sugga...

2013-04-03 11:15

är alltid fredad, åtminstone i min jakttabell. Det blir alltså ett lagbrott att skjuta en sådan. Nu är det i verkligheten så att polisen inte är intresserad av jaktbrott om det inte gäller varg eller eventuellt ngt annat stort rovdjur så risken att bli fälld är liten. Så vitt jag kan se är det även en etisk fråga, man skjuter inte bort modersuggan, däremot skjuter man givetvis gyltor, så många som möjligt.
Att en tysk forskare har en annan åsikt ger jag inte mycket för.

14. Tänk om...

2013-04-03 11:14

Vad som är rätt eller fel ur en svensk etisk syn är ju ointressant för tysken i det här fallet... Vad han tycker och vad han vill spelar ingen roll för oss.

Det jag har kunnat konstatera är i alla fall att suggorna på min mark hjälper varandra med kultingarna då det ofta kommer gäng på mellan 30 och 60 randiga kultingar tillsammans med ett tiotal vuxna suggor där bara en eller två är i 100-kilosklassen.

Ibland ser jag de stora suggorna med 4 smågrisar medans de nästa gång kan gå med 14 så för att sen sammanstråla med de andra suggorna (med kultingar) på en potatisåker eller ett vetefält... det är precis som om suggorna skulle kidnappa varandras ungar eller om ungarna helt sonika bara följer första bästa sugga...

Skulle en eller ett par av suggorna skjutas av är jag ganska övertygad om att de andra suggorna tar hand om eventuella moderlösa kultingar så länge de är randiga.

Jag tror att det är av stor vikt att jägarna "lär känna" sina grisar. Det är inte så enkelt med små marker men med hjälp av åtelkameror och med hjälp av lantbrukare kan man finna mönster i grisarnas beteende som återkommer varje år som exepelvis bökandet i nysådd åker, nedtrampning i mjölkmogen säd, bök under stora ekar och så vidare...

Att någon skulle få för sig att skänka bort jakten till någon skjutglad stadsbo som inte vill betala för ett jaktarrende tror jag inte en sekund på eftersom det krävs så mycket mer av en jägare för att få ett samspel mellan jordbruk och det vilda som är hållbart... det handlar inte enbart om att skjuta första bästa gris man ser... ibland räcker det med att endast störa... ibland krävs en kula men oftast är det bara enormt mycket tid i markerna som gäller och det är få som har möjligheten att vara ute i naturen så mycket som det kan behövas.

13. Anders

2013-04-03 11:13

Vadå 3 kullar på ett år nu är du väl ute o cyklar ordentligt, vid gynsamma år så blir det 3 kullar på 2 år. Och ska man ha ner stammen ska man spara en kulting då tar det tid innan suggan brunstar om.

12. Härligt?

2013-04-03 08:53

Visst är det härligt med forskning. Det finns lika många åsikter som det finns forskare. Och alla har rätt, eller? Under tiden så ökar antalet grisar, gäller även våra vargar. Hur som helst, djuren är fertila.

11. inte rätt

2013-04-03 02:24

har studerat svin å sugga kom å åt med 8 kultingar sedan försvan kultingarna efter 30 min kom samma sugga tillbaka utan kultingarna vad hadde hänt om en som inte känt suggan skjutit jo 8 randiga små grisar utan sugga har sett detta flera gånger

10. Härligt med en kreativ debatt!

2013-04-03 02:24

Jag har tyvärr lite svårt förstå vad du menar ned ditt inlägg andreas.Hur menar du Kalle M A att älgstammen blir bättre för att de vuxna djuren blir äldre?Jag tycker det är glädjande att myten om ledarsuggorna åter en gång skjuts i sank.Det finns många jägare som tror att kultingarna är beroende av sin moder i 365 dagar vilket är helt fel då suggan med dagens överutfodring ibland får tre kullar per år o då givetvis inte ger di till mer än en kull åt gången.På mina jaktmarker lyckas vi hålla stammen på en bra nivå tack vare selektiv jakt dvs inrikta skyttet på produktiva hondjur o det går bra utan att det springer runt några moderslösa kultingar.Svaret till Otto är klart att vi som är drabbade av svinen inte ser det som någon ekonomisk tillgång utan endast är tacksama för hjälp bemästra svinproblematiken.

9. Misstolkning

2013-04-02 22:19

Han menar givetvis att suggan skall skjutas när hon inte har kultingar. Det är helt rätt sätt att hålla stammen på en rimlig nivå

8. Visserligen är de välnärda...

2013-04-02 22:19

... men någon gång saknar de väl smått efter sig?

7. En lögn som upprepas blir sann.

2013-04-02 22:19

Det blir med vildsvinen som med älgavsskjutningen en lögn som upprepas tillräckligt blir sann.
Man får en bättre älgstamm ju fler kalvar som kan skjutas. De vuxna djuren blir ju då åldre. Spara suggorna och vildsvinstammen blir mindre.

6. Läs ordentligt!!

2013-04-02 22:18

Det står väl ingenstans i artikeln att man ska skjuta suggan när hon har smågrisar.
Hon har väl inte alltid små!!
Kräver naturligtvis uppmärksamhet av oss jägare vid jakten så misstag inte sker!!

5. Frågande

2013-04-02 22:18

Har full förstående att jordbruket har problem, men är ni beredda att upplåta jakten gratis till intresserade eller är pengarna viktigare

4. Det vore nog dumt .

2013-04-02 22:18

Vill ha mer fakta först innan man tänker skjuta ledar suggan , Jag tänker inte skjuta ledar suggan utan skjuter nereifrån och upp , Har inte sett några nya kultingar i år än, har en flock som regelbundet kommer o hälsa på.

3. Ja jösses

2013-04-02 18:57

Man skjuter aldrig modern så länge de har avkommor.

2. Ska den...

2013-04-02 18:56

...etiken gälla ska det innebära alla arter å då ska vi skjuta kon före kalven å binne med ungar blir skjutbar dock skjuter ingen ungen. För man kan inte ha det som jakt brott om det är tillåtet i övrig jakt. Vad är skillnaden? sen anser ja att man alltid ska skjuta kalven före mm

1. Om ledarsuggan skjuts

2013-04-02 18:55

Vad händer med kultingarna då? I Sverige är vi uppfödda med att inte skjuta moderdjuret före avkomman.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB