• Pinewood

Vill ha minst 700 vargar

NotiserPublicerad: 2011-10-01 19:33

Nu preciserar Svenska Naturskyddsföreningen hur många vargar man önskar sig i Sverige: Minst 700 stycken.

Det är i en debattartikel i Bärgslagsladet-Arboga Tidning som förbundsordförande Mikael Karlsson och ledningen för Naturskyddsföreningen i Västmanland ger sin syn på den svenska vargstammens storlek.

Ännu fler? 
”Vargar som lever i områden med goda inflöden från andra stammar behöver på kort sikt vara över 500 individer, medan forskarna har talat om att en helt isolerad flock bör bestå av mångfaldigt fler djur. Den forskarpanel som nu pågående Rovdjursutredningen tillsatte tidigare har bedömt att omkring 700 vargar i Sverige kan vara en bra utgångspunkt, om Norge och andra länder också tar ansvar för en större vargstam. Om inte kan siffran i Sverige behöva öka”, skriver Mikael Karlsson och de övriga debattörerna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

91. Delmål?????

2011-10-10 08:37

När ska dårskapen sluta ???
Är 700 vargar ett nytt delmål för lekande "rovdjursexperter"???
Från vilka instutioner kommer alla vargkramare???
Finns det inga politiker med sunt förnuft???
90. Kolar´n

2011-10-10 08:37

Vad röstar du på? Vilka riksdagspartier tycker du har en bättre landsbygdspolitik än Miljöpartiet?

Jag är uppriktigt intresserad för jag har försökt läsa på men inte kunnat se något annat än att MP toppar ligan.

89. Rickard

2011-10-08 22:08

Om MP är så bra för landsbygden, hur kommer det sig att så många uppfattar att det är....tvärtom?

88. Jag tycker synd om Richard

2011-10-08 22:08

Han förstår inte själv att han gör sig till åtlöje. MP är flummarnas parti, de som i det mesta är okunniga och saknar ansvar för sin egen försörjning och ekonomi i allmänhet. De kom in i riksdagen på en lögn och har nu först på 2000-talet något de kallar en ekonomisk politik. Inte ens frågan om miljö och naturhänsyn äger de, sådant fanns långt innan detta flumparti föddes. Ingen medveten om verkligheten och vid sina sinnes fulla bruk röstar på MP. Jag tycker synd om Rickard. Låt honom hållas och skit i att besvara honom, det är bortkastad energi..

87. Rickard #79

2011-10-08 22:08

Fråga 2:

Jag skulle så gärna vilja se dig i en El-bil en svensk vinterdag på skogen oavsett vart i landet du befinner dig :-))) verkligen! :-) Se hur du med dubbla palestinasjalar och en fingerstickad toppluva försöker hålla värmen och titta i en liten glugg, som du i panik försöker skrapa fram i vidrutan för att få lite sikt. Jag kan se dig framför mig :-))) törs inte ha några extraljus för då räcker inte strömmen ända fram, så du har ett litet glödande sken att se vart du åker, samtidigt tänker du, "tänk var långt utvecklingen har gått" :-)))))

86. Järnvägar också!

2011-10-08 10:39

Järnvägar är inte räddningen för landsbygden. Det är lika verklighetsfrämmande som miljöpartisten själv. Som tur är vägen från valmanifest till handling och genomförande lång och osäker.
Blyhagelförbudet i våtmarker? Ok.
Men i andra miljöer finns ingen anledning. Speciellt viktigt är det att i skogsmiljö aldrig använda stålhagel.
Oljan då? Ja, spekulationer om oljan är många och mer än alla åsikter om vad vargen gör för nytta. Problemet är inte att oljan tar slut om 20 år för det gör den inte. Problemet är att den lättillgängliga oljan av bra kvalité blir allt svårare att få upp. Det finns enorma mängder bundet i sand, på väldiga djup, och i frusen mark samt i en tjärliknande konsistens. Ovanpå detta finns gigantiska gasfyndigheter som Europa nu satsar mycket på. Klart är att det reella oljepriset så småningom kommer att justeras uppåt och när smärttrösklarna nås kommer marknaden att satsa mer på alternativen. MP,s politik att i förväg framkalla dessa nivåer syftar endast till att tidigarelägga plågan.
Vill MP göra något för landsbygden
bör man satsa mer på underhåll av befintliga vägar, skattesänkningar på bensin o diesel om råoljepriset ökar, Ta ner rovdjursstammarna till ett absoluta minimum och glöm tankarna på en livskraftig stam av varg förbunden med östliga vargar på naturlig väg.
Miljöpartiet har inte utan orsaker sina starkaste fästen städer, där medlemmarna kan leva ett långtifrånnaturen onaturligt liv och sitta och tycka till om oss på landsbygden.

85. En del springer inåt när det brinner

2011-10-08 10:39

"Inser du att oljan kommer ta slut? Menar du att alla ska flytta till stan då?"
Vid en kris som drabbar samhället är staden den minst säkra platsen. Om inte transporterna fungerar svälter snart staden och fylls av sopor.

84. 4.5 miljoner

2011-10-08 10:38

Varför gör inte SNF och andra vargkramare slag i saken. Lägger vars 4,5 miljoner kroner i en säck och köper sig en stor sammanhängande skogsmark. Där kan dom odla sin varg och ekomat som dom vill. Vi andra som bor , brukar och lever på marken som vi köpt för dyra pengar har inte råd att mata vargen med våra djur och barn. Jobbar redan dubbla jobb.Så nu är måttet rågat.

83. Leif Karlsson, Älvdalen

2011-10-07 16:47

OK, Landsbygdsdemokraterna. Spännande. Deras valmanifest ryms på en tredjedels A4 och består till större delen av klagomål på alla andra partier.
Menar du att blyhagel, oreglerad jakt, fortsatt oljeberoende, utrotandet av våra stora rovdjur och fortsatt nedläggning av järnvägarna är räddningen för landsbygden? Då gör du du rätt i att inte rösta på Miljöpartiet. Men jag blir orolig för landsbygdens framtid om fler tänker som du.
Inser du att ojlan kommer ta slut? Menar du att alla ska flytta till stan då? Kortsiktighet är korkat, ohållbart och därför väldigt omodernt.

82. Miljöpartist-Rickard!

2011-10-07 12:34

Annat som Miljöpartiet är ansvarigt för är "mackdöden" på landsbygden på grund av "pumplagen" som miljöpartiet drev igenom. Det finns inte Etanolpumpar på många mils avstånd utanför större tätorter.
Det finns inga järnvägar för linjerna är nedlagda och rälsen uppbruten och såld som skrot till England. Senaste exemplet är Västerdalsbanan. Förlängningen av västerdalsbanan till Särna revs upp och rälsen försvann redan på 90-talet. Norr om Mora finns bara ett dåligt underhållet industrispår till ett industriområde söder om Älvdalen. Persontrafiken försvann även här redan på 60-talet. Upprustning av järnvägar kommer INTE glesbygden till del!
Livsfarliga vaktande hundar i fårflockar! Vem tar ansvar för de skador som dessa hundar kan ställa till med?
I mina trakter är rådjur och älgar en bristvara på grund av rovdjurstrycket. Är det bättre med importerat kött fån Nya Zeeland eller Brasilien?
Är det rimligt att flytta 2700 renar i stället för 2 vargar? Är det rimligt att dessa 2 vargar äter lika mycket renar som björn, lo. järv och kungsörn äter i samma område?
Jag hoppas du försöker svara på dessa frågor.

81. Tack för svaren!

2011-10-07 12:34

Det framgår allt tydligare att mp INTE är ett parti som står på Landsbygdens sida.
Vad jag röstade på i valet var moderaterna.
Men dom lovade stort men höll tunt,
Så sker ingen radikal förändring inom partiet, vilket det definitivt inte gör om man söker samarbete med mp.
Så kommer jag att lägga min röst på LANDSBYGDSDEMOKRATERNA. Vilket jag hoppas övriga jägare gör vid kommande val.
SOM JAG SAGT TIDIGARE: MP=DÖD LANDSBYGD
Ps, Jag och min gråhund Ossy ska åka till min stuga i skogen,för en veckas älgjakt, Ifall du tror att jag drar mig ur denna diskution om att mp är ett dråpslag för den svenska landsbygden. Vilket blir tydligare för varje inlägg du gör på denna sida.
Tack Rikard för att du visar den svenska jägarkåren, Vad Miljöpartiet står för.

80. Priset

2011-10-07 12:33

Finnes det någon dokumentation på vad de Svenska Vargarna kostar staten
alltså skattebetalare,skulle vara intressant att någon gång få läsa hur mycket skattepengar som går till att hålla koll på vargstammen
med kostnad för helikopter vid märkning,pejlutrustning,ja allt som
gäller varg och vad den orsakar.

79. Leif Karlsson ,Älvdalen #73

2011-10-07 09:36

OK, jag ska svara på dina frågor så att jag sedan kan få reda på hur din lösning för Sverige ser ut.

Fråga 1.
Timmer transporter kommer givetvis även i framtiden gå delvis på väg. Att vi sedan ska bygga ut järnvägsnätet så att vi gör vägtransporten så kort som möjligt är målet.

Fråga 2. Du som måste ha två bilar kommer givetvis också ha tillgång till de fossilfria bränslen som ska fasas in. Dessutom står el-bilar för dörren vilket kommer göra biltrafiken betydligt mindre skadlig. Det är viktigt att hänga med och bygga den infrastruktur som kommer behövas för elbilar och alternativa bränslen så att vi inte sitter fast med gamla, dyra, miljövidriga och troligtvis oanvändbara fossilbilar. Är vi snabba med omställningen kommer vi dessutom ha fördelen att utveckla teknik som sedan kan exporteras av våra företag.

Fråga 3. Japp, rovdjuren kommer behöva bli fler för att populationerna ska kunna bli så starka att skyddsjakt kan bedrivas. Det adaptiva beteendesvaret på skyddsjakt blir starkare ju större populationen är vilket i realiteten gör att skadorna kommer minska eller i alla fall inte öka. Sedan måste stödet till djuruppfödare öka så att de har råd att sätta upp stängsel och dessutom sköta om det vilket inte är gratis. 20 kronor metern i ersättning är inte skäligt. Så många rovdjur, effektiv skyddsjakt, bra stängsel och eventuellt hundar till skydd av fårflockar kommer göra djuruppfödning möjlig även i framtiden.

Var 4:an en fråga? Nåja, jag tolkar det som ett påstående som du vill att jag kommenterar. Så du tycker att vi ska panga fritt och skjuta vad som faller oss in? Det tycker inte jag. JAg tycker det är oerhört viktigt att jakten samordnas så att jakttryck och populationstillväxt hamnar i balans. Det finns många bra metoder att styra jakt och fiske som jag tror skulle göra jakten både mer spännande och mer givande matmässigt. Men det är en annan fråga. Att förbjuda giftiga tungmetaller som biomagnifieras är självklart inte något man gör för att jävlas. Det är väldigt farligt för både människor och djur med bly som dräller runt i ekosystemen.

Har jag svarat på dina frågor eller är det något jag missat? Om inte så kanske du nu kan berätta vilket parti som du tycker har en politik som ger en mer levande och långsiktigt hållbar landsbygd?

78. Miljöpartister

2011-10-07 09:36

Miljöpartiet är ett direkt hot mot den svenska jakten. De fokuserar på ickefrågor och låter de verkliga problemen sopas under mattan. Man kan fundera varför okunnigheten är så stor bland miljöpartister om jakt. MP hade i sin barndom en gyllene möjlighet att få med sig befolkningen på landsbygden, men "tokarna" och jakthatarna tog över och konsekvensen kan man se om man läser motionerna innehållande jaktfrågor till årets kongress. Enbart fokus på begränsningar, förbud och rena tokerierna. Texten nedan är kopierad från MP:s hemsida.
-"Jakt under vår och sommar, då flytt och reproduktion sker, ska inte vara tillåten.

Vad säger man? Jakt under vår och sommar ska inte vara tillåten säger man. Samtidigt tycker MP att slutavverkning under samma tid är helt ok. Med den lilla skillnaden att vid avverkning under häckning och föryngringstid så skördas fler liv än vad jag som exempelvis morkullejägare gör på ett helt liv. MP är hycklare, okunniga som få om förhållanden som råder på landsbygden och i naturen. De är hävdar jag rent livsfarliga för Sveriges framtid. Synd, för de hade möjligheten att slå in på en annan väg en gång i tiden, men i dimman av röken så vart det fel så fel. Förbudet för jakt med hagelvapen behöver inte ens kommenteras. Att vara miljöpartist är att vara okunnig, ignorant, och landsbygdsfientlig

77. Rickard

2011-10-07 09:36

Jag vet då vad jag inte gillar och det är miljöpartiets landsbygdsdödarpolitik och du övertygar oss bara mer och mer...hmmm undrar om inte Per #69 har rätt !

76. Stockholmaren #74

2011-10-07 09:35

Nä, nu kan vi inte ta emot något mer skit tycker jag.

Vi har varit allt för ödmjuka, demokratiskt lagda och godtrogna. Tänk allt skit vi har fått tagit, alla direkta lögner och förtal. Och sedan får vi leva i skiten de har släppt ut. Större miljö förstöring i modern tid har i mitt tycke inte skett. Som jag har skrivit tidigare så var till och med det radioaktiva nedfallet bättre än det här.

Nu tror jag att Rickard egentligen inte står för det han säger, han lägger upp bollen på peggen allt för ofta, men jag tror att det kan finnas människor i vårat samhälle som tänker som han, och det känns skrämmande. Jag tycker att folk kan rösta på vad de vill, bara de inte röstar på MP. Och det är inte bara vargen, de visar ingen som hels solidaritet eller demokratisk ödmjukhet, bara ett fanatiskt religiös extremistiskt beteende.

Något som känns skönt är att det ser ut som att "flugan" MP har dött, livslängden är inte så lång som tur är. Däremot så finns sjukdomarna fortfarande kvar som de har spridit. Både i skogarna och i de beslut de fick en chans att styra.

Det här visar de på nyheterna nu i kväll, fast alla som såg nyheterna vet att befolkningen på orten har gjort klart för beslutsfattarna att de inte vill det. Men det skiter de i, hade inte MP suttit i kommunfullmäktige skulle det aldrig kommit på frågan, nu har de fått igenom det för att de övriga partier skulle få igendom något annat. Nästa mandatperiod är MP ett minne blott men vi får lida av deras tid där.

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_gavle?title=tv4nyheterna_gavle_19_14&videoid=2077116

We're not gonna take it!

75. OK Leif & Stockholmaren

2011-10-07 09:35

Jag har förstått att ni inte gillar Miljöpartiet. Men jag har inte förstått vilket alternativ som ni anser vara bättre.
Jag är uppriktigt nyfiken på vad ni ser för alternativ som är bättre. Jag har ärligt talat kollat igenom de andra riksdagspartiernas idéer så gott jag kan men det känns idel tomt eller bakåtsträvande. Givetvis kan jag ha missat mågot och därför skulle jag uppskatta om ni ville delge oss andra vilka idéer ni hittat som är bättre i långa loppet.
Att jag sedan gillar vargar och ni inte gör det vet vi ju redan. Men vad gäller vargfrågan så är alla partier över ens så vitt jag vet.

74. Foxen

2011-10-06 19:00

We're not gonna take it!
Miljö-Rickard försöker bara intala sig själv att MP är bra för landsbygden. Han försöker övertyga sig själv att vargen är utrotningshotad och att den behövs i ekosystemet i Sverige. Det mesta denne vilseledda man säger är nonsens.
Han vill bara kunna bestämma över andra som han inte tror vet sitt eget bästa, och naturligtvis vill han höja skatterna för att kunna ge pengar till sina egna flum-kamrater.

73. Mp Rikard

2011-10-06 18:33

Om du inte TÖRS svara på mina frågor, Så ser jag ingen som helst anledning att tala om för dig hur jag röstat eller vad jag kommer att rösta på.
Men en sak kan du vara helt säker på,
JAG KOMMER ALDRIG I HELA MITT LIV LÄGGA MIN RÖST PÅ LANDSBYGDS MARODÖRERNA MP=DÖD LANDSBYGD.
Det finns ett tale sätt som passar dig bra.
TOMMA BURKAR SKRAMMLAR MEST!!

72. Leif Karlsson, Älvdalen med flera

2011-10-06 16:55

Berätta gärna vad ni röstar på i riksdagsvalet så ska jag bemöta era inlägg.

Att miljöpartiet har en politik som ger en hållbar landsbygd är uppenbart i jämförelse med alla andra riksdagspartier.

Miljöpartiet driver exempelvis frågan om bättre ekonomiskt och tekniskt stöd för de som drabbas av rovdjur. Vilka andra partier står upp för detta?

Om vi inte ställer om till förnybara energi i våra bilar kommer landsbygden att dö den dagen oljan blir för dyr. Tänk på alla lastbilar och turister som då inte kommer kunna ta köra längre.

Jag avvaktar med spänning vilka partier ni anser ha en bättre landsbygdspolitik. Nämn gärna några punkter i deras politiska program som ni gillar bättre än det som MP står för.

71. Rickard #68

2011-10-06 15:28

Är det din Flower power kompis från Danderyd som du vill att vi skall kolla in?

http://www.youtube.com/watch?v=oqaKlX4nmAw

Det var han som skickade in anmälan på sitt eget land till EU, för att han ville stoppa jakten på varg. Erat parti som aldrig skulle gå med på att vi skulle in i EU (överstatligheten), sedan springer han och sätter sig i knä på Janez Potocnik och snyfftar.

Nä du Rickard, här kan du lyssna på en sång från mig till dig i stället:
http://www.youtube.com/watch?v=KOqk_q4NLLI

70. 68. Noll koll på verkligheten.

2011-10-06 14:06

förnybar energi= vindsnurror på snart varje berg,Det har vi redan.
Vattenkraft,har vi redan 7st (ex trängslet som är sveriges största jord damm) kraftverk på en ort med ca 5000 invånare.
Så kom inte med en massa påståenden om att landsbygden ska anpassa sig.
För så här ser det ut i varje kommun norr om dalälven.
I en skogskommun som Älvdalen är motorn i verksamheten, Våra skogar, 100% av skogstransporterna sker med lastbil. Och turism,Idrefjäll,Grövelsjön, och sälenfjällen.
98% av dom som besöker dessa områden färdas med bil och nästan samtliga företag på orten har sin största utkomst på dessa turister.
Sedan kan du väl förklara vad ni inom MP gör för oss 70-80% befolkningen som har anknytning till Jakten.
Våra stackars bönder som har fullt upp med att freda sina djur, pga alla rodjur som ni ska skydda till varje pris.
Så sitt du i din asfalts värld och dröm.
För verkligheten ser helt annorlunda ut!!
SOM JAG SAGT TIDIGARE, MP= DÖD LANDSBYGD

69. VET DU VAD RICKARD

2011-10-06 14:05

Tror inte du är miljöpartist. Då skulle du aldrig utsätta ditt parti för så korkade inlägg. Tror du är kommunist eller Sverigedemokrat.
Vore jag i MP ledning skulle jag be dig hålla tyst.

68. Leif Karlsson ,Älvdalen #64

2011-10-06 09:29

Ja, om man tror att nyheterna beskriver hela bilden av Miljöpartiets politik i ett kort inslag kan det se så ut. Jag föreslår att du tittar igenom hela förslaget som innehåller glädjande läsning för landsbygd och stad. När det gäller landsbygd handlar det om en rad satsningar på småföretagande, lantbruk, service i form av skolor och omsorg, större tillgång på billiga förnybara bränslen i glesbygd, lönsam utbyggnad av förnybara energisystem för lantbrukare och småföretagare med mera.

Du bör dessutom kolla in Miljöpartiets EU-parlamentariker som driver på hårt för att minska överstatligheten. Bland annat är de de absolut starkaste och övertygande rösterna för att ta bort jordbruksstödet så att lantbrukare åter ska kunna leva av vad de producerar istället för en massa krångliga och ofta missriktade bidrag. Jordbruksstödet är en av de absolut värsta delarna i EUs regelverk.

Om du för övrigt tror att landsbygden vinner på att inte ställa om från fossila bränslen innan prischocken kommer så är du både naiv och landsbygdsfientlig. Detta måste såklart ske stegvis med tillhandahållande av alternativ samtidigt som landsbygden kompenseras ekonomiskt vilket det finns olika förslag på. Men, man kan omöjligt genomföra detta utan att bensin och diesel får stå för de verkliga kostnader de orsakar.

67. #64

2011-10-05 14:42

skall bli intressant att höra Rickards version hur det är menat...

66. #64

2011-10-05 13:34

skall bli intressant att höra Rickards version hur det är menat...

65. #59

2011-10-05 12:23

Om du läser ordentligt tar han det som ett exempel för att ifrågasätta varför vi till varje pris ska skydda vargen som inte globalt sett är hotad, inte heller det skandinaviska lodjuret.
Själv vill jag dra en lans för visenten. Det borde vi ha skogarna fulla av och dom är verkligen hotade, det finns färre av dom än av tigern.
Men det bryr sig inga betraktarorganisationer om för dom är inte lika coola som rovdjuren och sedan har dom inte haft några bärande roller i någon disneyfilm.

64. MP Rikard

2011-10-05 08:29

Såg på nyheterna ikväll, vad mp vill göra för oss på lansbygden.
Höja bensinskatten ytterligare, straffskatt på lastbilstrafiken.
Sedan tillkommer ju det vi vet sedan tidigare.
Det man vill satsa på är järnvägen???
Då har jag en fråga till dig!
Du som säger att mp satsar mest av alla partier på en levande landsbygd.
1,hur ska man lösa problemet med timmertransporter ut ur våra svenska skogar, blir nog lite väl dyrt att dra järnväg fram till varje avverknings plats.
( Istället importerar vi virke från någon öststat, så kan vi lägga ned all yrkestrafik på landsbygden i sann mp anda)
2,Jag som måste ha 2 st bilar eftersom vi jobbar där det inte finns busstrafik eller järnväg.
Skjutsa dottern på musikskola, skidträning, m.m.
(Det är nog bättre att vi slutar jobba och dottern spelar tv spel istället, Då behöver vi ingen bil i sann mp anda.)
3,Höja antalet rovdjur på landsbygden.
( slakta ut djurbesättningarna och istället importera kött från andra sidan jordklotet, i sann mp anda.)
4, Ställa till så mycket jävulskap som möjlig för oss jägare.
( div jaktförbud, blyhagelförbud, förbud mot användning av kulpatroner som innehåller bly, m.m.)
Listan kan göras mycket lång på mp`s utarmning av den svenska landsbygden.
MP= Död landsbygd

63. Kung Sol har talat

2011-10-04 22:33

Om en grupp rättar sig efter en individ brukar det vara alfahannen/honan. Av någon anledning tror jag inte det stämmer in på vargvurmaren.

62. Mc #61

2011-10-04 19:43

Bara för att du tillhör en grupp betyder det inte att du kan göra dig till talesperson för alla i den gruppen. Om det vore så så skulle du tycka som jag eftersom vi tillhör samma grupp.

61. Nr 40 Richard

2011-10-04 16:56

Som hundägare, djuruppfödare, jägare samt uppfödd och boende på landsbygden anser jag mig representera just precis de här grupperna .
På vilket sätt ser du möjligheter i den här frågan?
Är det möjligheten att en gång för alla ta död på en levande landsbygd med avbetade änga /inägor?

60. Rickard MP....

2011-10-03 22:02

ser ut att totalt spåra ur. Utbrottet den 2 okt kl 23.43 verkar oroande med tanke på att han är lärare. Vi hoppas han inte överför sin aggression på sina elever.
Att komma till ett jaktforum och spela översittare samt tala om för folk hur bra MP,s politik är för oss på landsbygden kostar tydligen på. Får han inte tillräcklig respons blir han arg och tvär. Hans inlägg blir då genast annorlunda, från löjliga påståenden till absurda anklagelser. Kanske man kan börja ana slutet på MP-Rickards tid på detta forum.
Vi väntar med spänning på nästa kandidat man skickar fram.

59. Sluta gnälla 51

2011-10-03 21:18

Läs vad Ligné skriver. Han tar inte ordet varg i sin mun, utan pratar om iberiska lodjur som är utrotningshotade och som vi borde erbjuda en plats här i Sverige.
Jag gnäller inte. Jag läser bara innantill och konstaterar.....

58. Idiotin På naturvårdsverket!

2011-10-03 21:18

Nu får det väl vara nog med idiotin på naturvårdsverket.Dom struntar fullständigt i Landsbygdsbefolkningen!!

57. Rickard

2011-10-03 19:54

Har hört samma gnäll i Falu-Kuriren – att jägarna inte ska tro att de har rätt att reprecentera lantsortsbefolkningen. Alla på landsbygden har inte samma åsikt som jägarna. Men den stora frågan är väl: vem kan ni acceptera föra lantsortsbefolkningens talan??Landsbygdsdemokraterna??
I verkligheten är det väl så att ni inte accepterar att någon för lantortens talan gentemot de urbana intressena. Ungefär som israelerna inte erkänner palestinernas organisationer. Ni vägrar helt enkelt att inse att det skulle finnas någon konflikt mellan den urbana naturromantiken och dem som skall betala för den.

56. Vargtätheten

2011-10-03 19:53

Byt ut de som finns på Naturvårdsverket per omgående.
Vi har inte råd med sådana individer på verket, först ställer dom till med en massa problem! men det värsta är ju att dom har lön under tiden och lönen kommer ju från oss övriga svenska medborgare. Iväg med hela högen och sätt in de som begriper vad som skall göras.

55. Vargfakta #46

2011-10-03 19:53

jodå jag vet att ni gör ett gott jobb, hellre i underkant än att
överdriva på en sådan sida som er.
Vargfakta.se börjar bli uppskattad lite här och där, jag lyfter på smäcken för detta...

54. Ubbe från kalmar...

2011-10-03 19:52

Du har rätt vi borde sluta hacka på SJF i vargdebatten, efter trettio år har de äntligen så smått börja inse att de sålt taskan till räven...

53. 700 vargar

2011-10-03 18:25

Vi har redan 400 vargar i landet. Det är 400 för mycket. Låt vargälskarna betala alla skador vargen orsakar för tamboskap och hundar.

52. 40. Rickard Miljöpartist.

2011-10-03 16:43

var har du fått det ifrån att det inte är riktiga jägare, hundägare, landsbygden, djurägare mfl.som skriver insändare här ? Jag skulle tro att 99,5 % är riktiga, resten är sådana som du som skriver att dom är jägare, hundägare, fårägare,och att ni inte har några problem med vargen. Sluta med sånt trams för ni blir genomskådade direkt.

51. Sluta gnälla

2011-10-03 16:06

Jag är själv emot vargen men sluta gnälla som småungar på att den (SJF) gör si och den gör så!
Vad tror ni vi vinner på detta?
Glöm allt hackande på andra och koncentrera er på problemet....vargen.
Ingen vill väl se vargen utarma detta land, de enda som vinner på att vi hackar på varandra är vargens vänner.

50. Rickard (nr 40)

2011-10-03 16:05

Vilka möjligheter innebär många vargar och för vilka skulle många vargar innebära möjligheter?
Jag har under många år begärt att en utredning, som visar vilka positiva och negativa konsekvenser man skulle få för olika storlekar på rovdjursstammarna. Denna begäran har jag riktat till Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Någon respons har jag inte fått. Kanske är man rädd för visa resultatet.
Och ändå kräver Miljöbalken att åtminstone en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)skall göras innan något miljöpåverkande projekt får startas i Sverige. För "Projekt Varg" är ingen MKB gjord. Naturligtvis skall man även ta med demografiska och ekonomiska konsekvenser också. Normalt införlivas dessa i MKB:n.
Eftersom Du verkar tro Dig om att sitta inne med de riktiga kunskaperna skulle kanske Du kunna presentera en lista på alla positiva och negativa konsekvenser av (över)stora rovdjursstammar, så att vi fega, okunniga och förändringsfientliga människor också får "se ljuset".
Men kom inte med sådana intetsägande floskler som Du använde Dig av i Ditt inlägg (nr 40). Använd i stället fakta och väl grundade antagande, när Du gör listorna.
Lycka till! Jag väntar med spänning på resultatet.

49. För många vargar

2011-10-03 16:05

Rapport från riksdagen 1829. Då dödades
3108 oxar o kor
465 hästar
19104 får o getter
2504 svin
Inga hundar, katter eller renar finns med.
Ska vi ha det likadant, Mikael Karlsson?
Vägra eftersök på trafik skadat vilt

48. Rickard#40

2011-10-03 13:13

Om man vänder lite på orden och formuleringarna i ditt inlägg, så verkar det ju vara Dig själv Du beskriver så målande. Sök hjälp.

47. sluta stödja dessa extremister..

2011-10-03 12:26

Gå ur postkodlotteriet. Köp inga produkter med SNF:s logga. Det enda sättet att få dessaatt besinna sig är att klämma åt deras största intresse, nämligen deras höga löner.

46. Tyskterrier

2011-10-03 12:25

Det må så vara att 18% är i underkant vad beträffar tillväxten men av förklarliga skäl håller vi oss till den.
Vi har trots allt lyckats få en hel del människor att begripa att det finns en faktisk tillväxt. En av våra mest lästa artiklar handlar om vad en föryngring är. För inte så länge sedan var det många som trodde att det var likställt med 1 valp.
Bara det är ett framsteg.

45. Varför inte 2 000....

2011-10-03 10:23

...direkt eller 7 000. Ju fler vargar desto närmare undergången för vargen själv. WWF ihop med andra samstämmiga driver sakta med säkert ulven mot sin undergång med denna typ av uttalanden och dom saknar dessutom fullständigt förståelse för människan på landsbygd.
Ju fler vargar vi får och helst i morgon så kommer effekterna att vara sådana att majoriteten av svensk befolkning kommer att känna någon som är berörd av konsekvenserna. Utan andra jämförelser så titta på vad som hände efter Estonia, eller tsunamin i Thailand.
Så för min del så ska vi ha mycket mer varg än 700, det är en alldeles för låg siffra.

44. Provokatör.

2011-10-03 08:43

MK är enbart ute efter att provocera, för att göra sig ett namn som kommer att gynna honom i den framtida karriären.
Tror inte för en sekund att han bryr sig om vargens vara eller inte vara.

Och du Rickard..undrar vem som ska ta av sig glasögonen och kliva in i verkligheten egentligen.. ;-)

43. Bojkotta

2011-10-03 08:43

SNF och Mikael Karlsson. Det är säkert många medlemmar i Jägarkåren som också är medlemmar i SNF. Släng SNF inbetalningskort i papperskorgen. SNF och Mikael Karlsson är ett direkt hot mot jägarkårens verksamhet.
Vi får bara hoppas att Lena Ek inser att jägarkåren i Sverige är en maktfaktor.

42. Nu är det dags ...

2011-10-03 07:49

Vi som har intresse för skogsskötsel, jakt och viltvård samt måna om landbygden bara att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen o aktivt verka för en bättre föreningen än den som nu kräver 700 vargar.
Tänk efter vad detta förslag kostar i pengar!
Är vi fastighetsägare beredda på att betala denna nota ?
Självklart inte!

41. stalin

2011-10-03 07:49

var i alla fall ärlig med att han ville ha bort bönder och landsbygdsfolk på sin tid...svenska förtäckta ärenden är övervältrande av ansvar åt diverse håll...när vargstammen går över huvudet så får jägarna höra att de sköt för lite varg..tro mej

40. Fega, okunniga och förändringsfientliga

2011-10-03 07:49

Jag har aldrig tidigare i livet stött på så många riktigt fega, okunniga och förändringsfientliga människor på samma plats.
Ni måste skoja när ni hävdar att vargen är farlig för människor, inte en naturlig del av Sveriges fauna, ett demokratiproblem och dessutom kommer leda till landsbygdens undergång.
Vakna upp! Ta bort hatglasögonen och se på världen som den är.
Är man så rädd för natur som många av de som här kallar sig jägare verkar vara så bör man nog fundera över vad man håller på med och vad som hänt för att en fobi ska ha kommit så långt.
Ni lever i en liten liten bubbla isolerade från verkligheten. Det är troligtvis anledningen till att ni känner er överkörda av de som bestämmer. De är nämligen representanter för folket.
Ni representerar inte djuruppfödarna i Sverige, inte jägarna i Sverige, inte landsbygden i Sverige och inte hundägarna i Sverige. Ni representerar er själva och inga andra.
Hela världen ser möjligheter där ni ser undergång.
Om ni inte tar till er av att världen förändras mot att vara mer accepterande mot alla de arter som lever på planeten kommer ni gå under av hat och dysfunktionella metoder för jakt och djuruppfödning. Och det kommer inte vara vargens fel. Felet kommer vara ert eget eftersom ni vägrat inse att saker förändras.

39. Vargfakta #33

2011-10-02 22:44

Den uträkningen är lååångt i underkant,de 18 procenten kommer att vara dryga 20 redan i vår och den kommer att eskalera hela tiden för att inom några år vara uppe i nästintill en fördubbling av stammen per år...

38. hmmm

2011-10-02 22:33

överallt annars när det talas om negativ påverkan,risk för olyckor och andra negativa trender m.m så sätts en maxgräns vad som kan tålas och tillåtas...
Maxvikt,maxhastighet och så vidare...
Det är ett maxtak för vargstammen vi behöver,inget annat, det är bara att titta på björn och lostammen vad som händer med en minimigräns i stället,så många som möjligt skall sparas bara...
Nej sätt en maxgräns för hur många vilda vargar som kan tillåtas kring Sveriges landsbygdsbefolkning,det är det enda rätta...och den bör sättas så lågt det på något vis går,allt överstigande den siffran bör tas bort omedelbart.Det finns inte en enda möjlighet att begränsa en vargstam,eller nåt annat heller för den delen,med en miniminivå,inte ens om siffran är noll,för allt över minimisiffran kommer alltid av de bestämmande att betraktas som ett plus i kanten,inte som något som inte bör finnas eller som något fel planeringsmässigt sett...
Våra förbund MÅSTE helt enkelt kräva ett maxtak om antalet nån gång skall kunna begränsas till en enhetlig siffra som gäller varje år utan påspädning av antalet varje år på grund av anledningen att för många skulle behöva skjutas bort annars...
Och maxsiffran som sätts angående frilevande varg runt landsbygdsbefolkningen skall förslagsvis vara noll...

37. Lösningen

2011-10-02 20:41

Lösningen på problemet med att mänskligheten är tvungen att bevara biologisk mångfald,är väl att områden som ex.vis Stockholm,där innevånarna inte bevarar nån som helst mångfald utan bara tänker på sin välfärd,betalar till de områden i Sverige där folket lever på ett sådant sätt att biologisk mångfald bevaras.Som när att samer får betalt för varje rovdjursföryngring som finns på deras mark.
Som det är nu verkar ska ju Dalarna,Värmland och några andra "naturliga utbredningsområden" gratis, bevara biologisk mångfald och stora rovdjursstammar åt övriga i Sverige.Var finns rättvisan?Var finns Demokratin??
Kommuner som lever på ett sätt att de utrotar sin fauna får betala till kommuner där folket lever på ett sätt att stora delar av faunan finns kvar.Det är väl juste. Eller??

36. Ubbe #35, SJF är del av problemet

2011-10-02 20:04

Citat: "Glöm allt hackande på andra och koncentrera er på problemet....vargen".
Din analys är en aning ytlig, Ubbe, hur menar Ubbe att vi skall lösa problemet genom att koncentrera oss på vargen? Vargproblemet är att vargen drabbar landsbygden och inte märkbart städernas invånare. Landsbygdsbefolkningen bebor och verkar på, säg 90 % av Sveriges yta, men har i praktiken inget att säga till om i rovdjursfrågan, en fråga av VITALT intresse för landsbygden.
Å andra sidan finns i städer och samhällen en liten grupp som rent religiöst tror på "naturen" och vill att denna natur skall sköta sig själv utan påverkan av de "icke-naturliga" människorna. Dessa ekologister vill att vargar och alla andra rovdjur skall få föröka sig fritt och sprida sig till alla sina "naturliga" utbredningsområden, vilket kan tolkas som hela Sverige utom städer och samhällen, dvs. landsbygden. Ekologisterna lider inte av vargangrepp och de har enbart "filosofisk" nytta av att det finns varg på landsbygden.
Sedan har vi Jägareförbundet som påstår att det finns en kompromiss; Sverige kan hysa en liten vargstam om 150 vargar, fördelade på samtliga län, och SJF lovar politikerna att landsbygden skall acceptera dessa vargar. Därtill vill SJF gärna ha varg som jaktbart villebråd.

Så, Ubbe, vilken lösning tror du politiker väljer? Kompromissen självklart - även om den inte existerar!

Därför, Ubbe, måste vi "hacka" på SJF, inte av elakhet, utan därför att SJF är väsentlig del av problemet, så länge SJF vidhåller sin omöjliga policy, så länge kommer politikerna att klamra sig till denna "lösning", och under tiden fördubblas vargstammen vart tredje till vart fjärde år.

Detta kan bara sluta i tragedi, våld och misär. Finns det en möjlighet att stoppa galenskaperna än? Jag vet inte, det känns som att utvecklingen nu rusar av egen kraft. Jag kan bara hoppas att jag har fel.

35. Sluta gnälla

2011-10-02 18:33

Jag är själv emot vargen men sluta gnälla som småungar på att den (SJF)gör si och den gör så!
Vad tror ni vi vinner på detta?
Glöm allt hackande på andra och koncentrera er på problemet....vargen.
Ingen vill väl se vargen utarma detta land, de enda som vinner på att vi hackar på varandra är vargens vänner.

34. miljöbrott

2011-10-02 18:33

Han borde anmälas för miljöbrott!!Slöseri av naturens resurser!!vem behöver vargen ?? ingen enligt Olof Liberg.

33. Vi är där redan 2013

2011-10-02 17:21

Det kan vara på sin plats att läsa detta dokument om vad en föryngring är. Den nivå som Svenska Naturskyddsföreningen nu går ut med som önskvärd - 700 individer väntas vara uppnådd redan 2013.

Det innebär att det påföljande år kommer att tillkomma drygt 200 nya överlevande vargvalpar vilket gör att året 2014 slutar på en total om drygt 900 vargar.

2015 tillkommer nästan 260 valpar och Sveriges vargstam är då gott och väl över 1150 individer.

Tre år senare, 2018 har nästa tusental tagits då landsortsbefolkningen berikats med cirka 2240 frilevande vargar.

Uträkning och prognos finner ni i slutet av dokumentet.

http://www.vargfakta.se/nyheter/vad-ar-en-foryngring/

32. Fablernas värd!

2011-10-02 17:21

Vi ligger säkert på över 500 vargar i år. 14 föryngringar = 42-56 vargar till bara i värmland!24 revir, varje revir tar ca 120 älgar om året!Markägare och arrendatorer ska inte behöva betala den notan! Jag tycker Mikael Karlsson och andra vargkramare som vill ha varg ska börja få betala för sig!

31. 700/3 = 233 tjänstemän

2011-10-02 15:28

Enligt riksdagens utredningsavdelning åtgår det fn. 1 tjänsteman för var tredje varg. Nämnas bör dock att dessa även sysslar med lo och björn.
Vi räknar med "stordriftsfördelar" och ökad effektivitet borde det kunna räcka med 200 tjänstemän eller lite drygt detta.
Vi behöver bara höja skatten lite för att täcka in dessa ökade kostnader - för jag förmodar att skattebetalarna står för kostnaderna liksom tidigare.
Heja Sverige

30. Barka åt h....te.

2011-10-02 15:12

Om Norge tar ansvar för en större vargstam?De kommer aldrig att offra landsbygden för några svenska extremister utan kunskap som svävar i det blå.En buffertzon mot svenska gränsen är oundviklig.
Med nuvarande politik är 700 vargar nått inom en väldigt nära framtid.
Skulle Dalarna få tillstånd att skjuta bort 5 revir skulle ett mindre inbördeskrig utbryta i landet och vi skulle ändå inte kunna släppa hundarna.Det måste nog barka riktigt åt h...te innan något händer men problemet är att de som inte berörs bestämmer.

29. Hmm, 200 vargar och brist på föda...

2011-10-02 15:12

Saxat från debattartikeln - "Under lång tid var vargen nästan utrotad i Sverige. Arten kom tillbaka efter en spontan invandring på 80-talet och håller nu sakta på att återhämta sig. Över 200 vargar har etablerat sig i landet. Men det handlar ännu om en ömtålig stam som lätt blir offer för sjukdomar, brist på föda och andra oförutsägbara händelser."
Den omedelbara frågan jag ställde mig efter att ha läst ovanstående stycke är hur det då ska gå att föda en stam om 700 eller i värsta fall mångdubbelt fler?

Nej, låt NSF & SRFs samtliga medlemmar lägga ut summan för att köpa en genomsnittlig skogsfastighet att hysa varg på så får vi ser hur många av dem det är som är villiga att ta kostnaden.

(jag gör ett antagande på ett genomsnittligt pris på 4 500 000 kr för en skogsfastighet och att medlemssiffrorna som presenterades av 4. stämmer)
NSF:14000 x 4 500 000 kr
SRF: 2400 x 4 500 000 kr
Totalt budget: 73,8 miljarder kr

(Försäljningspris för produktiv skogsmark 2008, kronor per hektar, källa skogsstyrelsen
Norra Norrland 20 302
Södra Norrland 26 060
Svealand 42 726
Götaland 70 500
Hela landet 47 763
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/KraftsamlingSkog/Priser-och-kostnader/Vad-ar-skogen-vard/)

73,8 miljarder / 47 763 kr = 1 545 129 hektar för vargar och vargsafari mm.(de får bara inte glömma att räkna med kostnaden för mat till vargarna i kalkylen för det finns bevisligen risk att den tar slut).

28. Vargmat!

2011-10-02 12:15

Dags att sluta med hunduppfödning. Jag tänker inte föda upp hundar som ska bli vargmat.

27. Till #12 och #8

2011-10-02 12:15

Till din beskrivning Åke kan tilläggas följande. Före mitten av 1800-talet var Sveriges befolkning endast mellan tre och fyra miljoner. Majoriteten människor bodde på storjordbruken runt kusterna och i mellansverige. Befolkningsexplosionen och efektiviseringen av storjordbruken som startade under senare halvan av 1800-talet ledde till att vi var tvungna att ta skogsbygderna i anspråk för landets försörjning. Förutsättningen för att klara detta var att rovdjuren trycktes tillbaka. Nu är vi nio miljoner människor i Sverige och några har fått för sig att vi kan klara att föda upp varg i de mest tätbefolkade delarna av Sverige. Detta är en total avsaknad av historiskt perspektiv.

Till Anders Hermansson vill jag bara säga att du har gjort en mycket realistisk beskrivning av det politiska läget. Framför allt den totalt orealistiska strategi som SJF intar. För att nå deras mål skulle vi i vinter behöva skjuta bortemot 300 vargar. Bara det är totalt orealistiskt i rådande opinionsläge. Det SJF har missat är att informera och utbilda de egna medlemmarna om vargens skadeverkningar. Istället fortsätter de att skönmåla och politisera sin verksamhet.

26. Tack Hermansson!

2011-10-02 11:53

Vill man ha varg är man medlem i SJF. Vill man inte går man ur. Observera, ring och meddela att de tar bort dej och gärna varför, ringer du inte står du kvar som vilande medlem i 5 år!!!!!

25. Hmm, 200 vargar och brist på föda...

2011-10-02 11:53

Saxat från debattartikeln - "Under lång tid var vargen nästan utrotad i Sverige. Arten kom tillbaka efter en spontan invandring på 80-talet och håller nu sakta på att återhämta sig. Över 200 vargar har etablerat sig i landet. Men det handlar ännu om en ömtålig stam som lätt blir offer för sjukdomar, brist på föda och andra oförutsägbara händelser."
Den omedelbara frågan jag ställde mig efter att ha läst ovanstående stycke är hur det då ska gå att föda en stam om 700 eller i värsta fall mångdubbelt fler?

Nej, låt NSF & SRFs samtliga medlemmar lägga ut summan för att köpa en genomsnittlig skogsfastighet att hysa varg på så får vi ser hur många av dem det är som är villiga att ta kostnaden.

(jag gör ett antagande på ett genomsnittligt pris på 4 500 000 kr för en skogsfastighet och att medlemssiffrorna som presenterades av 4. stämmer)
NSF:14000 x 4 500 000 kr
SRF: 2400 x 4 500 000 kr
Totalt budget: 73,8 miljarder kr

(Försäljningspris för produktiv skogsmark 2008, kronor per hektar, källa skogsstyrelsen
Norra Norrland 20 302
Södra Norrland 26 060
Svealand 42 726
Götaland 70 500
Hela landet 47 763
http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/KraftsamlingSkog/Priser-och-kostnader/Vad-ar-skogen-vard/)

73,8 miljarder / 47 763 kr = 1 545 129 hektar för vargar och vargsafari mm.(de får bara inte glömma att räkna med kostnaden för mat till vargarna i kalkylen för det finns bevisligen risk att den tar slut).

24. nu får det vara nog med lekstugan

2011-10-02 11:52

Hallå, va är det för fel. VAKNA
det här blir mer och mer FANATISKT

23. Historiskt perspektiv

2011-10-02 11:51

Åke Silkavaara tar upp en väsentlig aspekt i sin kommentar.
Så långt jag kunnat få fram har det aldrig funnits mer än knappt 1000 vargar i Sverige. Att det inte funnits fler beror på att antalet bytesdjur inte räckt till för fler vargar. I början på 1800-talet fanns troligen ca 7 - 800 vargar. Många av vargarna höll till inte långt från bebyggda områden, då det där även fanns tamdjur, som de kunde leva på. I de ej bebyggda områdena var det direkt viltfattigt, då rovdjuren och då f a vargen, som är en effektiv jägare, effektivt höll nere antalet bytesdjur.
Vargen var för några hundra år sedan, i de obebyggda områdena av Sverige, den oomstridliga topppredatorn. Vittätheten var då mycket liten.
I dag, när större delen av Sverige är bebyggt, är människan den naturlige toppredatorn. Antalet vilda djur i de svenska skogarna är stort.
Den naturliga balansen mellan antalet rovdjur och bytesdjur i ett område beror helt och hållet på hur många människor, som det finns inom området.
I Sverige fanns för ung 500 år sedan ca 1 milj människor i Sverige. De flesta bodde längs kusten, i Mälardalen och en bit upp efter älvdalarna. Större delen av dagens skogslän var obebyggda. Det fanns då fler vargar söder om Mälardalen än norr om Mälardalen. Under vissa perioder på 1800-talet fanns noll (0!) älgar i ex vis Norrbotten. I Lycksele socken sköts "mindre än en älg per deccenium" under tidigt 1800-tal. Antalet renar (då vildrenar) var en bråkdel av vad det är i dag.
Vad kan vi lära av detta? Jo SNF:s drömmar om en stor vargstam kommer i längden aldrig att fungera i dagens samhälle. Det område, som det är sagt att vargen skall få finnas är alldeles för litet. De stora stammarna av bytesdjur, som människan byggt upp kommer att reduceras till en bråkdel av vad de är i dag, om vi skall låta vargen ta över rollen som toppredator. Och om vargen skulle få vara toppredator, skulle vi på sikt få en mycket viltfattig natur.
Mikael Karlsson har uppenbarligen inga kunskaper om hur balansen mellan antalet rovdjur och antalet bytesdjur fungerar. Något historiskt perspektiv på rovdjursfrågan har han då inte.
Hur kunde han bli hövding för Naturskyddsföreningen?
Det duger inte att på en sådan befattning enbart ha erfarenhet av Walt Disneyfilmer

22. NSF...

2011-10-02 11:51

Denne Mikael K tycks lägga en stor del av sin (vakna, dock inte medvetna) tid på vargfrågan. Hur hinner han med de faktiskt flera hundra rödlistade arter som borde få sitt skydd tillgodosett? Konkreta miljö- och NATURSKYDDS-åtgärder till gagn för allt från klövvilt till människor i glesbygd, deras utkomst och fritidsintressen? Inget som dessa människor tycker det är värt att avhandla. Total avsaknad av empati och respekt för andra - det är vad som i alla tider karaktäriserat extremister!

21. Forskarna

2011-10-02 11:51

Vad har forskarna fått dessa siffror från. Dom pratar om en isolerad stam måste ha så många. Den siffran måste väga mot ytan av landet. Då bör sverige ha o-100 vargar. Kräv att naturvårdsverket redovisar dessa tvivelaktiga forskningsresultat.Skulle vi ha 700 vargar i sverige så skulle all boskapsuppfödning samt ren näringen kollapsa.VÅGA VÄGRA VARG

20. Denne M. Karlssson är han på det klara med vad vi har idag.

2011-10-02 11:50

För som vi har idag 700 eller bra nära i antal vargar och det sker incidenter varje dag, det är redan nu ohållbart på vissa ställen och den civila olydnaden kommer inte att minska det är ett som är säkert. Man får hoppas att tre och en halv miljon eller fyra miljoner djurägare ar lika ihärdiga på att påtala kravet på reduceringen mot vargen som M. Karlsson är för, på att få sina krav att få sin vilja igenom. För mig är det obegripligt att denna speciella figur får det utrymmet i massmedia som han får, helruttet på min ära.

19. #11 Håller med dig.

2011-10-02 11:50

Håller med dig vad du skriver >>>Mikael Karlsson och hans vänner är extremister, alltså farliga för samhället och dess befolkning genom sin fanatism<<<<
Inte nog med detta!!! Han är också en fosterlandsförrädare som anget Sverige inför EU. Detta kan aldrig förlåtas och han och hans "anhangs" trovärdighet hör hemma på soptippen bland allt annat avfall...

18. Hjälp

2011-10-02 11:50

Finns det inga klarsynta politiker i Sverige.
Förbjud löshundsjakt
Förbjud jakt
Förbjud hundinnehav
Förbjud renskjötsel
Förbjud fäbobruk
Förbjud landsbyggdsboende
Förbjud bärplockning
Förbjud svampplockning
Om dessa förbud beslutas, så börjar vi rätt ände och minskar en del elände.

17. Jägare kom till insikt, innan det är för sent!!!

2011-10-02 11:49

Tänk tillbaka 30 år, då hade jag redan jagat några år. Skjutit min första älg. Detta var en stor sak, detasamma med mitt första rådjur. Det var ju licens på både älg och rådjur och det var ont om allt klövdjur i skogarna. Min morfar räknades som en av de mest framgångsrikaste jägaren genom tiderna.

Hur kommer det då sig nu att den mest normala jägaren nu på några år skjuter mer än min morfar gjorde under hela sin livstid.

Jo VARGEN. Min morfar började jaga strax efter det att vargen utrotades i vårt land. Då hade vargen i stort sett utrotat både älg, rådjur, kron- och dov-hjort. Det enda som fanns att jaga var småvilt.
Vargkramarna yrar om någon slags balans mellan rovfjuren och bytesdjuren och en del jägare tror att även vi skulle få plats i ekvationen. Det fungerar inte så. Vargstammen kommer att växa på bekostnad av bytesdjuren till dess att det inte finns några bytesdjur kvar. Då flytar vargen på sig för att hitta föda. Detta är i praktiken en utökning av revirens storlek. Balansen mellan varg och bytesdjur inträffar när bytesdjuren hinner återhämta sig innan vargarna är tillbaka. Då är reviret så stort att vi pratar om många år mellan gångerna vargen är tillbaka i samma område.

Nu är vi tillbaka i vilttäthet som min morfars far upplevde. Även han var en mycket aktiv jägare men han fick aldrig privilegiet att skjuta en älg och ge sina barn detta utmärkta kött att äta.

Detta är vad vargkramarna vill ge svenska jägarkåren. Dags att göra något åt det? Ja jag tror det.

16. Bra med 700 vargar

2011-10-02 11:49

Jag tycker det är bra om vi får 700 vargar i Sverige. För då kommer det även att finnas vargar på Djurgården och den dagen ulven tar en papillon från en blåhårig dam från Östermalm lär varg experimentet vara slut. Det är skillnad när någon okopplad jakthund utanför tullarna blir vargmat mot att en sällskapshund från huvudstaden går samma öde tillmötes, eller ”gud förbjuder” om gråben kommer lite för nära någon journalists ättelägg och det inte finns några trän att söka skydd i. Då kommer varenda jägare att bli ålagda att skjuta rent på varg och Mikael Karlsson kommer inte att bli gästföreläsare på journalistklubben. Det är bara att jämföra med när det tog nästa tio år att få fast en våldtäktsman i Umeå och knappt två månader när samma hände i en port på söder, men det är skillnad när det kan beröra en själv.

15. demokratin är död

2011-10-02 11:48

Vem tror denne, mikael karlsson att han är vad är det för grupp han påstår sig, leda värna om inte kan det vara så att denna själv utnämda (......)han som ska ,köra över folk på landsbyggd som inte bryr sig om vad dessa lantsbygds bor, tycker struntar,fullständigt i att lyssna på folket,som,lever sina liv där på landet,prackar, på dom sina ,åsikter vad har han för rätt att, bestämma över dessa mäniskor han är ingenting utan er lika så dom ,folkvalda som valt en annan väg än eran som ,slutat att företräda er som kör över er i,länstyrelser,naturvårdverk,riksdagen ledamöter ,eu vad dom sistnämda har med saken att göra fattar ,inte det nä det behövs en ny ordning där demokrati verkligen betyder vad som det ordet står för slut med dravlet börja med rösterna folkets röst hur vill dom ha det i dom landsändar där dom bor län för län inte som nu lyssna på mickael karlsson har han fått fnatt eller tror han att det är han som är (....)ovan där? som politikerna,låssas vara för, folket vilket skitsnack sen när hade sossarna,vänster,mp samt alianspartierna med folks, bakgårdar att göra vilken ,demokrati den är sten, död så är det ser ni, inte dags att vakna upp sluta med att ,göda dessa potentater,införa ett riktigt demokratiskt parti där varje fråga som berör folks hemmiljö skall bestämmas av dom som bor där och inte av såna som bor i malmö eller stockholm /bryssel slut med dravlet fram för riktiga ,demokratiska val allas, lika värde i ett ,val det som berör mej på min bakgård angår inte dom i stockholm /bryssel folketsröst,att bestämma över sin bakgård det är det enda ricktiga så är det,dags att börja lyssna på alla dessa ,lantsbyggsbor,jägare, fäbobrukare,bönder samt andra hur vill dom ha det låt dom få sin ,röst rätt tillbaks,kommun för kommun nu måste ,folket få bestämma det som kallas, demokrati på riktigt låt oss enas slut, dravlat att ,lyssna på på dessa företrädare ja man förstår vilken, blåsning man är utsatt,för,ena tok förslaget efter det andra år ut år in det tar, aldrig slut så vi måste ordna det själva i, demokratiska val i,alla stora frågor,som berör, måste folk själva få bestämma det som kallas demokrati,så enkelt är det.

14. Vad säger ?

2011-10-02 01:04

Det nya Centerpartiet om detta ? skall bli intressant att följa, för om detta blir verklighet blir det rena katastrofen, stoppa det medan tids är.

13. antalet

2011-10-02 01:03

är redan uppnått tro mej...siffran 210 vargar har sedan år 2005 förevisats vara den aktuella

12. Einberg #4, noll vargrevir är det enda realistiska

2011-10-02 01:03

Einberg, läs vad Gunnar Glöersen skriver på sin blogg idag 1 oktober, 2011 kl 11:52, citat:
”Anders Åberg, nollvisionen är orealistisk. Den som driver den gör det enbart svårare att få en nyanserad debatt. Men betraktarsidans argument är nästan värre ur ett samhällsperspektiv”.

Så länge den största jägareföreningen framhärdar med att den finns en lösning med ett litet antal vargar, 150 styck, fördelade över alla län, så länge kommer denna vansinniga rovdjurspolitik att bestå. Hur skall det gå till att ha 150 vargar fördelade på ALLA län? Hos Jägareförbundet finns nog de som är kåta på att sköta den nödvändiga jakten på säg 30 vargar/år, men vem skall frakta omkring vargarna så att de blir jämnt fördelat över hela landet? Sedan lång tid tillbaka är det vetenskapens ståndpunkt att ett så litet antal vargar kräver en helt fri vandring TILL och FRÅN Ryssland. Detta kan INTE ske utan att samtidigt utrota renskötseln i Sverige OCH Finland. Renskötseln är skyddad i dokument av högre dignitet än art- och habitatdirektivet mm. Jägareförbundet förfäktar således en vargpolitik som är FULLSTÄNDIGT omöjlig! Men SJF:s policy används av Riksdag och Regering som alibi för nuvarande omänskliga rovdjurspolitik. Med Carlgren borta kommer vi få höra att nu måste vi visa tålamod, för nu skall Ek förhandla med EU. Regeringen kommer att tala om för oss att sådana förhandlingar kommer att ta tid. Ek uppges vara en sjusärdeles förhandlare, så om vi bara väntar, så skall vi få en rovdjursförvaltning som vi kommer att vara nöjda med! Men det finns ingen anledning att tro denna regering, Lööfs uttalade mål är att öka Centern genom att få miljömedvetna storstadsbor att rösta på Centern, dvs. Miljöpartiets väljare skall välja Centern i stället. Det innebär att landsbygden offras, åter igen.

Mikael Karlsson, SNF, går redan nu ut och talar om att det räcker med 700 vargar om Norge, Finland och Ryssland(?) går med i projekt Varg. Annars behövs betydligt flera vargar, enligt Karlsson. Men Norge kan man direkt bortse från, där diskuteras att inte tillåta något vargrevir överhuvudtaget, man anser att strövargar från Sverige räcker. Jag tror att man måste bortse även från Finland, där anser man att det räcker med ett fåtal vargar eftersom vargarna i Finland har fritt utbyte mot den ryska vargstammen. Ryssland kan nog tänka sig hålla en vargstam om ett antal tusen vargar i västra Ryssland mot en betalning om tillräckligt många miljarder kronor per år. Men återigen, skall det vara någon mening med detta så måste renskötseln i Sverige och Finland UTROTAS.

Naturskyddsföreningens modell är därför lika OMÖJLIG som Jägareförbundets. Vad som återstår är att Sverige håller en egen, renrasig vargstam som är långsiktigt livskraftig. Från lagstiftningen år 2001 vet vi att då måste vi ha MINST 5000 vargar, och det är troligen vad Mikael Karlsson vill säga med sin artikel. Glöersen tycker att detta är NÄSTAN värre än noll vargrevir i landet! Vare sig Jägareförbundet eller Naturskyddsföreningen tycks anse att dvärgbandmask och rabies är ett problem.

Noll vargrevir i Sverige är det enda trovärdiga och hållbara målet för ett dvärgbandmaskfritt Sverige med en levande landsbygd, med en för alla säker och tillgänglig natur.

11. Mikael Karlsson en extremist!

2011-10-01 23:13


Mikael Karlsson och hans vänner är extremister, alltså farliga för samhället och dess befolkning genom sin fanatism. Alla sunda, verklighetsnära människor förstår att vi inte kan ha 700 vargar i vårt land.

10. Hur har det blivit så här?

2011-10-01 23:11

Eftersom den nya matematiken enl SRF, WWF, SRF och Naturvårdsverket lärt oss att max 210 betyder över 400, betyder väl 700 minst 1300.

Får dessa föreningar och Naturvårdvserket i genom sina önskemål blir förhållandena ganska lika de, som råder i ryska Karelen i dag. Där är älgtätheten ung än 5% av vad den är i ex vis Västerbottens län. Licenstilldelningen i Karelen, som är ung 3 ggr större än Västerbotten, är bara 1000 älgar per år!

Att fäbodbruk, renskötsel mm skulle vara dödsdömda, om dessa naturfienliga organisationer får sin vilja fram, verkar inte bry Mikael Karlsson ett dyft.

Hur länge skall detta vanvett få pågå innan ngn vettig poliker vaknar och rensar ut dessa miljöförstörare, som i dag i praktiken bestämmer rovdjurpolitiken?
Mikael Karlsson och hans bundsförvanter verkar inte ha en aning om vilka konsekvenser hans förslag skulle få. Hur i all sin dar har Mikael K kunnat bli hövding för en naturskyddsförening? Det är inte bara matematiken, som blivit upp-och nedvänd. Ord som skydd betyder inte längre skydd utan betyder förstörelse.
Hur har det kunnat bli så här?

9. Den enda siffran

2011-10-01 23:10

är 0 fri levande vargar i sverige.. Gå på skansen och titta på elendet.....

8. SNF vrider tiden tillbaka till åren 1856-1860.

2011-10-01 23:09

Då en landsbygdsbefolkning fick kämpa mot ca. 700 vargar, som gjorde livet till ett plågsamt "helvete" utöver kampen att skaffa bröd för dagen, skaffa mat till stora barnskaror och överleva kalla vintrar med sin kanske enda ko. Vår östra broderland Finland, drabbades av vargens offer vid samma tidsepok, åren 1831-1882, dödades 75 barn och 3 vuxna av vargar. Enligt statistik fanns ca. 700 vargar i Sverige åren 1856-60, då dödads 336 hästar, 1556 nötkreatur och 31752 får och getter. Det finns inga siffror på dödade hundar och katter, men orsaken kan vara att boskap för överlevnad på landet var viktigare än hund- och katthållning, därför finns inga siffror på dessa hemdjur. SNF vill , utan eget ansvar för varken BNP,kostnader för vargar, närheten till vargar, människors liv och hälsa, djurens ve och väl och landsbygdens framtid, vrida tiden tillbaka till 1800-talet. Alla inom bevarandesidan bör snarast läsa boke: Varg och landsbygdsboende av Sten Bergh, Karl Hedin och Anders Runnéus. En tankeväckande bok inte minst för våra politiker i Riksdagen men också för SNF.

7. Norrland är stort

2011-10-01 23:08

700 går säkert bra, men då är också Norrland inräknat. Rennäringen ska inte vara undantagen utan får klara sitt som andra näringar. Deras ersättning bör dock höjas rejält.

6. Hjärnsläpp

2011-10-01 23:07

Det är inte bara Alheim, som fått hjärnsläpp (minns hans ideer om att poliser, som är jägare, inte borde få utreda jaktbrott)

5. ...verklighetsuppfattning....

2011-10-01 23:07

...den organisationens förslag ska vi nog ta med en nypa salt! De saknar inblick i vad som skett och sker, har man skygglapparna på och lever som ett fundamentalistiskt gäng,
Kan Svenska Naturskyddsföreningen precisera hur många vargar vi har inkluderat årets föryngring? Jag skulle vilja säga att vi ligger på en siffra av ca + - 550-600 vargindivider i dag.
"Myndigheterna" i bla Västmanland har ju påtalat att de inte kunnat räkna antalet vargar inkluderat valparna i år? Hur ska det då kunna nämnas något antal över huvud taget? Svenska Naturskyddsföreningen har tydligen blivit en ny organisation, med inriktning på varg och att stjälpa alla jägare och specifikt de som jagar med löshund.
Man kan använda benämningen hets mot folkgrupp i deras agerande, mot jägarkåren...
En parentes till det hela: Jag var på en skogs informations träff, Bla så deltog skogsvårdsstyrelsen med information om Sveriges ungskogar. Budskapet var även om det inte sas i klartext. -Älgstammen I Sverige får inte bli större en vad den är, det skulle va en katastrof för den ekonomiska framtiden för de Svenska skogsinnehavet. Det fanns en röd tråd när de redovisade detta. V-V-H-V-I-S: Vi Vill Ha Varg I Sverige!
Jag ansåg inte va i mobiliserat läge att ta det med dem, i ett så tidspressat läge.
Men Skogsvårdsstyrelsen, Lugn det kommer en tid för detta ärende senare...Skogsvårdsstyrelsen, skapa er en verklighetsuppfattning ni med...

4. Hur skulle Sverige kunna ha 700 vargar?

2011-10-01 21:04

Det är ju absurt. Idag har vi kommit upp till hälften, 350 vargar, och det är bara att läsa strömmen av artiklar om angrepp, i alla media, för att förstå vad SNFs förslag skulle innebära.

Samtidigt som andra problem som trafikskadade hundar och problem med djurskötsel minskar genom hårt arbete sätter man en behårad snöboll i rullning som ingen förstår vidden av.

Ta en titt på de olika dokument som finns om Sverige som vargnation förra gången det begav sig. Det är fakta om tusen och åter tusen angripna tamdjur och en befolkning som skyr skogen.

Det obegripliga är att många tycks tro att det är en kamp mellan vargförespråkare och jägare. Det blir nästan komiskt eftersom det bara finns runt 300 000 jägare här i landet.

Det är ju befolkningen som helhet, 9 miljoner svenskar, som får ta den här smällen. Och dessutom betala för den via skatten. Och dessutom utan att bli tillfrågade i motsats till om det varit en ny motorvägg eller ett dammbygge.

Nej den här faran ska bara sväljas, tycker ledningen för SNFs 14 000 medlemmar (1,7 promille av Sveriges befolkning) och antagligen SRFs 2 400 medlemmar (0,27 promille).

De är inte politiker, inte folkvalda, inte ett alternativ till någonting annat, men tar sig ändå så självklart denna frihet.

Det måste vara nog nu.

3. Vårt fosterland...

2011-10-01 20:56

är helt fantastiskt! MP tycker att hit kan alla som behöver få komma och bo, vi tar hand om dem.
Mikael Karlsson tycker att om inte andra länder vill ha varg så tar vi hand om dom här.
Vem tar hand om oss den snart utrotningshotade landsbygdsbon?

2. Hemma hos

2011-10-01 20:56

Dessa vargar kan den gode mannen hysa på sin egen tomt, jag undanber mig, klarar mig bra utan varg.

1. 700

2011-10-01 20:55

Så blygsamma som NSF är kan inte vara verkligheten - det måste väl fattas en nolla på slutet - eller ?
Nu är ju Kalmar snart ett varglän och även Kronoberg kommer så 700 st är alldeles i underkant. Det blir dock ganska magert med vildföda i Småland då lodjuren redan har gjort rent hus i skogarna bland småviltet.
Återstår således älg + tamdjur men det bekymrar ju inte SNF m. fl. Ännu har det inte framkommit vad vi skall ha vargen till - men ha den skall vi tydligen.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB