• Älgskadefondsföreningen

Vill ha ny prövning om älgjakt var muta

NotiserPublicerad: 2007-05-07 11:10

Riksåklagaren har beslutat att försöka få domen mot landshövdingen Maggi Mikaelsson prövad i Högsta domstolen. Målet är att få landshövdingen fälld för mutbrott och SCA-direktören Kenneth Eriksson fälld för bestickning efter att skogsbolaget bjudit på älgjakt, alkohol och middag. De två fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten,
Högsta domstolen tar upp mål som kan bli vägledande i rättstillämpningen.
Riksåklagaren anför tre skäl för att de två inte ska frias. För det första måste det faktum att Maggi Mikaelsson varit statlig utredare av skogspolitiken vägas in. Utredningsrollen innebar att Maggi Mikaelsson kunde gynna skogsjätten SCA:s krav på att till exempel öka avskjutningen av älg.
För det andra finns enligt riksåklagaren ett samband mellan jaktförmånen och Maggi Mikaelssons tjänsteutövning. Landshövdingen har ju ansvar för länets jakt- och viltfrågor.
För det tredje är enligt riksåklagaren det ekonomiska värdet av två dagars älgjakt med logi och måltider för högt för att kunna accepteras när det gäller en myndighetsutövande person.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ja då så!

2007-05-08 13:32

Då vet vi i alla fall att samhället anser att Joachim Söderberg hade bristande omdöme.

1. Vad hände med SCA-s jaktledare...

2007-05-08 10:14

...Joachim Söderberg, som hade ansvaret för själva jakten? Om jaktkort och fordon bland annat?
Denne SCA-anställde har nyligen krävt att älgstammen skall minskas till två-tre älgar/1000 hektar.

http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=634881

SVAR:
Joachim Söderberg, jakt- och fiskekonsult på SCA Skog AB, dömdes till böter för brott mot vapenlagen och terrängkörningslagen på grund av att beväpnade jägare transporterades ut till pass. Det var för övrigt Joachim Söderberg som kontaktade länsstyrelsen för att få utökad tilldelning efter älgjakten där landshövdingen var inbjuden. Det var uppmärksamheten kring den handläggningen som gjorde att ”mutjakten” blev känd, vilket ledde till åtal och rättegångar.
Både skogsjätten SCA och Maggi Mikaelsson verkar för samma sak i skogspolitiken – älgutrotning. Artikeln som är länkad ovan visar att SCA fortsätter att tjata om att älgstammen ska halveras för att stoppa skogsskadorna. Det är inte ens en nyhet längre. Tyvärr får dessa utspel lätt utrymme i media utan att kritiska frågor ställs av journalister.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB