• Älgskadefondsföreningen

Vill ha skottpengar på vildsvin

NotiserPublicerad: 2011-04-05 16:05

Den nyligen avgångne LRF-ordföranden Carl-Albert Rydemark har motionerat till LRF:s riksstämma om att införa skottpengar på vildsvin. Summan han föreslår är 2 500 kronor.
– Det är rimligt betalt eftersom det går åt mellan 15 och 20 timmar för att komma åt att skjuta ett vildsvin. Och eftersom det var politikerna som tog beslutet att vildsvinen ska tillhöra den svenska faunan så tycker jag att staten ska betala för det, säger Carl-Albert Rydemark till Länstidningen Södertälje, LT.
Enligt Rydemarks beräkningar kommer den svenska vildsvinsstammen att öka från dagens 100 000 individer till cirka 1,8 miljoner till år 2016. 
– Räkneexemplet bygger på de fakta vi känner till i dag om exempelvis kullstorlekar och jaktens uttag, säger Rydemark till LT. 
Samtidigt menar han att sjukdomar redan decimerat stammen vid det laget.
Vad man ska göra med alla vildsvin är en annan fråga. Enligt Rydemark borde de få bli biogas.
– Det är den enda nytta de gör. Så gör vi med andra självdöda djur, säger han till LT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Gris!!!

2011-04-09 18:14

Ibland kan man undra hur jäv..
dumma folk är, först se till att det finns rovdjur i HELA landet så allt annat än älg och gris finns, dessutom har man hört att en del skogsägare tycker att 1 Älg/1000 hektar är lagom. Efter det så tror dom att alla jägare vill betala arrende som inte är gratis, utrota det ända som snart är kvar i markerna. Respektera grisarna och låt intresserade och kunniga lösa problemet istället för dumma ideer med fällor etc.

8. Bra förslag!?

2011-04-06 13:23

Jag har svårt att få ekonomi på jakten. Men om jag får 2 500 kr per fälld gris blir det ju riktigt lönsamt att öka stammen! 10 grisar om året blir 25000, 100 grisar blir 250 000! Bättre sätt att få ännu fler vildsvin lär vi få leta efter!

7. Riksdagen har erfarenhet av artutrotning

2011-04-06 10:51

Svenska riksdagen stiftade 1980 en lag om fullständig eller partiell utrotning av ett antal arter, däribland vildsvin. Se länken http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&rm=1980/81&bet=82&dok_id=G40382
Redan här ser man att nu hade Naturvårdsveket fått ekosofer på ledande poster, i sitt remissvar anför nämligen verket en av ekosofins viktigaste trossatser som skäl till att inte utrota vildsvinen: "En djurarts existensberättigande bedöms inte lägre utifrån dess värde eller skada från människans rent egoistiska utgångspunkter”. Bedömningen görs utifrån en ekologisk grundsyn."
(De som har ekosofi som sin religion kallas allmänt för ekologister.)
Vidare anser verket att ”Vildsvinet jämställs enligt det här synsättet med utrotningshotade arter som t.ex. varg och myskoxe. Dessa arter har getts ett omfattande skydd från samhällets sida trots att de kan åstadkomma påtaglig skadegörelse.” Övriga remissinstanserna som bejakade detta synsätt var bland andra länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska naturskyddsföreningen och Svenska jägareför­bundet.

Det var då det, under den fredlösa perioden ökade och spred sig vildsvinen snabbt över södra Sverige och 1988 lät Riksdagen åter vildsvinen tillhöra ”den svenska faunan”! Här ser man hur snabbt lagar kan svänga från fredlöst skadedjur till skyddsvärd medlem av vår fauna! När svänger pendeln och vargen ändras från fredad faunamedlem till fredlöst skadedjur? Det kommer nog och masken håller i yxan.

Till skillnad från vargen borde vildsvinen utan prut kunna ingå i Erlandssons svenska matland.

6. Älg

2011-04-06 10:50

Jag gillar inte åsikten att gris ska bli biogas men gillar att man får betala för ett problem. Det är ju rent av löjligt med de avgifter skogsbolagen tar ut i samband med älgjakt med tanke på att vi löser ett väldigt allvarligt problem för dem. När får vi se skogsbolagen skänka en tanke till alla jägare som skyddar deras skog för att helt betas upp.

5. Jakt är inte bara nöje...

2011-04-06 08:47

Trevligt med nytänkande! Om vilt orsakar problem är det rimligt att man betalar en jägare som löser eventuella problem! Att köpa en tjänst helt enkelt!

4. Helt enligt planerna.

2011-04-06 08:47

Det här är precis vad de som släppt ut tamsvin illegalt hoppats på. Nu kan de kliva fram som "räddare i nöden" och samtidigt tjäna en rejäl hacka på det. Det skulle nog vara effektivare om det uppfödarna/smugglarna av tamsvinsom stod för skottpengen istället för staten.

3. Helt rätt!

2011-04-06 08:46

Jag har jagat svin i ett år nu och lagt ner mer än 200 tim på pass och sammanlagt lagt ner ca 35 st, det blir ca 6 tim/djur det kanske inte låter så mycket men om man räknar med måååånga lite bensin och många mödosamma åtelbesök så blir det så mycket enklare om man kan få betalt för det man gör för att skydda skog och trafikanter som annars skulle bli mer utsatta av dessa marodörer. Javisst jag får ha jakten gratis av en snäll äldre man som vill att man försöker att hålla tillbaka stammen men det är heller inte roligt att slänga dem på tippen för att det inte går att stoppa dem i boxen som är full sedan oktober månad.

2. helidiot

2011-04-06 08:46

Enligt LRF så skall det väl vara skottpengar på allt som bönder inte fått bidrag för?? Det är väl kanon om vi kan ha vildsvin i diskarna i stället för ladugårdsuppfödda krakar fulla med mediciner. En jätteresurs vi borde förvalta på bästa sätt skall vi verken fånga med fälla eller ha skottpengar på. vanlig jakt räcker gott. Nej, men vi ska absolut sluta med de extrema bidragen till lantbrukare i stället, ett fruktansvärt skatteslöseri.

1. Makalöst

2011-04-06 08:46

och denna person har haft ett förtroendeuppdrag??? Den enda nytta de (vildsvinen) gör är att bli biogas... -precis som med andra självdöda djur - se upp för besök från Djurrättsalliansen är mitt tips - etiken är så låg att den skulle få även Vattenfalls ledningskultur att framstå som Moder Teresa.
Studerar man LRFs rovdjurspolicy finner man att den tidigare ordföranden kanske borde ha nämnt även varg som biogasråvara, problem för lantbrukare även i dett fall - men då kanske gårdsbutiken går sämre om man retar upp några 08-or... Eller menar personen i fråga att det är skillnad på skadedjur om den som håller i politiken och därmed bidragen blir uppretad av klarspråk rakt över?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB