• Pinewood

Vill ses som varglän

NotiserPublicerad: 2011-09-01 16:49

Länsstyrelserna i både Östergötland och Sörmland vill att Jordbruksverket ska klassa länen som varglän. Det skulle innebära att drabbade tamdjursägare kan få ekonomiskt stöd till åtgärder för att skydda sina djur.

Sedan i maj har fårägare i Östergötland drabbats av vargangrepp nio gånger. I Sörmland har också fårägare fått sina får rivna av varg. De ekonomiska konsekvenserna av vargangreppen har nu gjort att en del fårägare väljer att minska sina verksamheter.

Vid det mest drabbade området i Östergötland – Vikbolandet – har skyddsjakt beviljats på den varg som attackerat får upprepade gånger.

Kan innebära ekonomiska stöd
Om både Östergötland och Sörmlands län klassas som varglän av Jordbruksverket, som länsstyrelserna hoppas på, kan staten gå in med ekonomiskt stöd för rovdjurssäkert stängsel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Vill ses som varglän

2011-09-02 08:17

Detta välkomnas säkert i dessa län som har kommit i kläm genom att dom inte har fått sina rovdjursstängsel. Skall vi ha vargen utsridd runt om i Sverige är väl detta ett måste.

4. N-I-M-B-Y ???????

2011-09-02 08:17

Är det så att det är de aktuella svaret på frågan?
Det är länsstyrelse och politiker som vill ha varg! Är befolkningen tillfrågad, de som kommer att drabbas och den övriga "befolkningen" Gör en analys om vargens inverkan på livsvillkoren med varg i landskapet, det är väl bara att se vad de fåtal vargarna som finns i området hitintills har gjort....

3. Glöm aldrig.

2011-09-02 08:17

Länsstyrelserna är statens förlängda arm (inklusive naturvåldsverket) och ekonomisk ersättning betalas av oss skattebetalare. Tjänstemannaansvaret är borta och deras löner påverkas ej.

2. vadå Varglän??

2011-09-02 08:17

Där man har vargrevir, och vargarna tar tamdjur och viltstammar, så är man väl ett vargrevir, ett varglän,eller?!!
Är det länsstyrelsen som bestämmer om du är inom vargreviret eller inte??? Är det länsstyrelsen som bestämmer om du vill ses som varglän eller inte????
Det är ju fullständigt åt helvete om län som Sörmland inte ses som varglän, bara för att naturmuppana där tycker att andra län anses lämpligare att bevara natur i.

1. Ersättningen på tok för låg!

2011-09-02 08:16

Det "bidrag" som Länsstyrelserna f.n. ger är på tok för lågt och täcker inte ens materielkostnaderna, som är den lilla delen. På ett 4 km-stängsel är bidraget ca 100kkr, men arbetstiden, på ett naturbete, ca 800 timmar á 300kr/tim = 240kkr. Varför ska den enskilde fårägaren stå för den kostnaden som också är den största kostnadsposten? Fårägaren har redan gjort sin del när han har fåren hägnade. Det är så reglerna och lagstiftningen fungerar. Lösspringande hundar som tar sig in i en hage kan stå hundägaren mycket dyrt. Hundägaren har det fulla och oinskränkta ansvaret för vad hunden ställer till med oavsett omständigheterna. Det är samma sak med vargen. Den ägs av staten. Det är bara det att staten inte lever upp till sina skyldigheter vilket i förlängningen kommer att gå ut över vargarna som får betala priset.
Det finns fortfarande folk som skriver insändare om att fårägarna borde se över sina stängsel. Ni kan sluta med det. Ansvarsfrågan är solklar och har varit det sedan mycket länge. Stängsellagen är en av de äldsta lagarna i Sverige.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB