• Pinewood

Vill slippa delta i VVO

NotiserPublicerad: 2012-05-04 10:09

Skogsägaren Anders Petrén, som har mark utanför värmländska Arvika. är kritisk till viltvårdsområden (VVO), som han menar är en omodern konstruktion, som hindrar utvecklingen och innebär tvångsanslutning.

För några år sedan hittade Anders Petrén i Klässbol utanför Arvika en fastighet med omkring 100 hektar skog och åker, och mycket av skogen ingår i ett viltvårdsområde. Trots att han arbetat med jakt och viltvård i flera år hade visste han inte vad viltvårdsområde var.
Hans mark ingår i ett 550 hektar stort område och det finns 16 andra markägare med jakträtt. 
Tanken var att Anders Petrén skulle kunna livnära sig på att sälja jakt på sin mark, och han har byggt ett antal hägn för dovhjort, kronhjort och mufflon, och dessutom anlagt tre dammar för fågeljakt.

Kan bli tvångsansluten
Att skapa ett viltvårdsområde kräver att fyra av fem markägare i området är överens, den femte kan bli tvångsansluten trots att denne inte tycker om idén. Det kan skapa problem, menar Petrén.
– De andra markägarnai tvångsjaktlaget kan gå in på mina marker och skjuta de gräsänder som jag försöker plantera in för betald jakt, säger Anders Petrén till ATL.
Att bli tvångsansluten och därmed förlora kontrollen över jakten på sin mark anser Anders Petrén sätter äganderätten ur spel.
– Det är markägaren som ska bestämma om det ska bedrivas jakt på marken eller inte. Men i ett viltvårdsområde kan markägare med två hektar bestämma över områden på 1 000 hektar. De har kanske jakt som hobby, men de kan sätta käppar i hjulen för det som jag tänker ha som inkomst på gården, säger han.

"En gemensam resurs"
Björn Sundgren, viltvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, menar att viltvårdsområden är en bra konstruktion för att man ska kunna utnyttja jakten som en gemensam resurs. Han menar även att mindre fastighetsägare kan få bättre betalt när de ska sälja eftersom det ingår jakträtt i ett större viltvårdsområde. 
Det håller däremot inte Anders Petrén med om.
– Om den som köper en mindre gård inte blir omtyckt av de som bestämmer i viltvårdsområdet kan de enligt lagen utesluta deras mark ur jakten. Och då har ju köparen blivit grundlurad, säger han till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Kommentar till Signatur Mas

2012-05-04 18:19

Signatur Mas: Inget VVO har befogenhet att beordra gemesamhetsjakt på områden där jakträtt saknas och skulle VVOet mot bättre vetande försöka stjäla bort fälld älg från den rättmätiga jakträttsinnehavaren så kan det stå föreningen dyrt. Djur som skjutits på mark där föreningen innehar jakträtt tillfaller självklart föreningen men där jakträtt saknas så är det en helt annan sak.
Det har redan förekommit rättsfall där VVO stulit skjuten älg av jakträttsinnehavaren och med dryga böter som följd. JK blev inblandad när skadeståndet skulle betalas ut.
Jaktlagen 10§ är klar på den punkten läs själv.

Hovrätten skriver i Kuviakangasdommen sid 18: ”Det kan tilläggas att en viltvårdsförening, i motsats till vad som gällde de tidigare jaktvårdsområdesföreningarna, inte har någon befogenhet att bestämma vilka handlingsregler för jakten som är straffbara. För det fall att de tilltalade skulle anses ha brutit mot någon av viltvårdsområdesföreningens beslut får detta lösas i annan ordning”
Mas det verkar vara den korkade jaktvårdskonsulenten fått för sig att fastighetsvärdet skulle stiga om en fastighet ingår i ett VVO, helt fel utan det är naturligtvis tvärtom.
Vad som är klart är att Anders likt Don Quixote slåss mot väderkvarnar som inte finns han behöver inte blanda in VVO i något annat sammanhang än möjligen när det gäller meddelande om hur många älgar som fällts så att överskjutning kan undvikas.
VVO är som sagts inte målsägare i sammanhanget så deras görande och låtande saknar betydelse .

2. Svårt att bestämma sig?

2012-05-04 15:27

Det låte som om Petrén har svårt att bestämma sig för om han vill vara med eller inte. Ena stunden är han bitter för att inte kunna göra som han vill, andra stunden medger han att det skulle innebära en värdeminskning att bli utesluten. Låter som ett klassiskt exempel på att både vilja äta kakan och ha den kvar. För övrigt behövde han väl inte köpa fastigheten från första början och dessutom kan hägn ses som förändrad markanvändning och fastigheten bör tas ur VVO:t.
Till nöjd tvångsansluten kan jag tipsa om §26 andra stycket i lagen om viltvårdsområden. Vilt som dödats i strid med förreningens regler tillfaller föreningen. Med andra ord, du får jaga och skjuta älg som du vill på egen mark, men om gemensamhetsjakt är beslutad på stämman tillfaller djuren föreningen. Annars är det helt enkelt stöld.

1. "Tvångsansluten till VVO"?

2012-05-04 11:44

Anders Petrén du kan vara helt lugn, du har missat vad som Hovrätten och HD fastslog i en prejudicerande dom i det sk Kuviakangasmålet.
Den sk tvångsanslutningen gäller endast att VVO kan söka tilldelning av älg på din mark utan att dom för den skull har jakträtt där. VVO har ingen jakträtt på din mark med mindre än att du skriftligen överlåtit densamma. Du kan hel enkelt jaga älg på din mark och fälla älgar från den gemensamma tilldelningen som Länsstyrelsen beviljat och samtidigt se till att ingen jägare från VVO jagar på ditt område. Viltvårdsområdern har inga juridiska befogenheter att bestämma över hur du jagar på din mark.
Tips läs Kuviakangasdomen så kommer du att se att den sk tvångsanslutningen snarast kan vara en fördel eftersom du kan fälla alla älgar som tilldelats VVO och behålla dessa för egen del. Lycka till.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB