• Älgskadefondsföreningen

Vindkraftverk dödar rovfåglar

NotiserPublicerad: 2012-02-07 15:02

En tysk forskning visar på att i genomsnitt 3,8 fåglar dör årligen vid varje vindkraftverk som står på land, och det är ofta rovfåglar som dör.

Forskningen är gjord av miljöstyrelsen i den tyska delstaten Brandenburg, som under tio års tid har samlat på sig fakta och räknat på hur många fåglar som slår ihjäl sig när de krockar med vindkraftverk. 

Sifforna är publicerade i den danska ornitologföreningen DOF:s tidning Fugle oh Natur.

Oproportionerligt många rovfåglar
Det finns 3 000 vindkraftverk i Brandenburg. Varje år dör där 12 500 fåglar från 130 olika arter.
Dock tar luftledningar och trafik av mycket fler fåglar än vindkraftverken, men det som är anmärkningsvärt är att andelen vindkraftdödade rovfåglar är större i proportion jämfört med andra orsaker.

30-tal döda havsörnar på tio år
Utanför Norges västkust finns ön Smöla, som har världens tätaste havsörnsbestånd på 60-70 par. På ön finns även 68 vindkraftverk. De första möllorna byggdes 2002, och sedan dess har ett 30-tal havsörnar hittats döda under kraftverken. 
I dag finns det bara ett eller två havsörnspar kvar ur det ursrungliga beståndet, men totalt sett har beståndet inte minskat utan håller sig på samma nivå.
– Antingen har örnarna flyttat från möllorna eller så har beståndet kompletterats utifrån, säger Mark Desholm, forskare på Århus universitet, som hjälpt Norge att undersöka problemet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. vad gör SNF...

2012-02-09 09:59

åt detta då??

2. Två heliga kor i Sverige.

2012-02-07 19:15

Finns två politiskt heliga kor i Sverige, som ingen får ifrågasätta! Bägge börjar av en händelse på V! VARG och VINDKRAFT.

1. Det viktiga är inte alltid viktigt

2012-02-07 16:40

Tänk vad fåglar, fladdermöss och insekter kan vara viktiga när de får vara orsaken till verksamhetsbegränsningar, kränkande av äganderätten eller andra myndighetsstyrda påfund.
När det blev dags för vindkraft, som inte är något annat än ett politiskt påfund, spelar det ingen roll om fåglar eller fladdermöss dör, om naturen skövlas eller oljud sprids över bygden.
Vad skall vi med naturskydd till om det bara skyddar sånt som ingen vill ha? Så fort någon vill ha det, som t.ex vindkraftsindustrin, bortser man från skyddet.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB